Chi tiết

Gia hạn thời hạn bán HSMT gói thầu: “Hệ thống truyền số liệu giữa biển và bờ” theo đơn hàng số CNTT-054/16/VT.
1. Tên gói thầu: “Hệ thống truyền số liệu giữa biển và bờ” theo đơn hàng số CNTT-054/16/VT. 2. Tên dự án: Hệ thống truyền số liệu giữa biển và bờ 3. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ00 phút, ngày 04 tháng 07 năm 2016 đến trước 9 giờ00, ngày 19 tháng 07 năm 2016 (trong giờ hành chính). 4. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút , ngày 19 tháng 07 năm 2016 Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 119 (ngày 28 tháng 06 năm 2016). Nay Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro- Trung Tâm Công nghệ Thông Tin & Liên Lạc thông gia hạn với nội dung như sau: - Thời gian tiếp tục bán HSMT : Đến trước 09giờ 00 phút, ngày 03/08/2016 (trong giờ hành chính). - Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 03/08/2016. - HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09g30 ngày 03/08/2016, tại Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Liên Lạc - số 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu. Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi ./.
Ngày cập nhật:22 Tháng Bảy 2016 9:34 SA
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857