Chi tiết

Gói thầu XNKSG-0122/16- Mua dầu mỡ nhớt chuyên dụng năm 2016
Mua dầu mỡ nhớt chuyên dụng năm 2016 theo đơn hàng XN Khoan và sửa giếng
- Ngày bán HSMT: 8 giờ ngày 02/08/2016
- Ngày kết thúc HSMT: 9 giờ ngày 15/08/2016
- Giá hồ sơ :100.000đ/ bộ
- Lĩnh vực đấu thầu: Khoan
- Bên mời thầu : Xí nghiệp Khoan & SG
-Ngày đóng thầu : 9 giờ 00 ngày 15/08/2016
-Ngày mở thầu : 9 giờ 30 ngày 15/08/2006
-Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
-Ghi chú: Các nhà thầu nộp tiền mua HSMT tại thủ quỹ -Phòng Tài chính kế toán XNK&SG hoặc đóng vào tài khoản cuả LD Vietsovpetro số 008.100.000001.1 tại ngân hàng Ngoại thương , CN Vũng tàu .
- Người liên hệ : Đinh Thu Thủy- Tel:064-3839871-8911/0903644757
-Email liên hệ: thuydt.dr@vietsov.com.vn
Ngày cập nhật:25 Tháng Bảy 2016 4:11 CH
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857