Chi tiết

THÔNG BÁO GIA HẠN GÓI THẦU Phụ tùng hệ thống truyền thanh thông báo Gai-Tronics
Nay Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro- Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Liên Lạc thông báo gia hạn với nội dung như sau: - Tên gói thầu: Phụ tùng hệ thống truyền thanh thông báo Gai-Tronics - Tên dự án: Mua sắm thường xuyên năm 2016 của Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro. - Thời gian tiếp tục bán HSMT : Đến trước 9h00 ngày 10/08/2016 (trong giờ hành chính). - Thời điểm đóng thầu: 9h00’ ngày 10/08/ 2016. (Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.
Ngày cập nhật:26 Tháng Bảy 2016 9:19 SA
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857