Chi tiết

Phụ tùng cho các hệ thống phát hiện và báo động cháy, báo khí trên các công trình biển
Tên gói thầu: Phụ tùng cho các hệ thống phát hiện và báo động cháy, báo khí trên các công trình biển. (gói thầu số VT-182/16-TVA) cho lô 09-1¬
1. Tên gói thầu: Phụ tùng cho các hệ thống phát hiện và báo động cháy, báo khí trên các công trình biển. (gói thầu số VT-182/16-TVA) cho lô 09-1¬ - Loại gói thầu: Xây lắp Mua sắm hàng hóa Tư vấn Phi tư vấn Hỗn hợp - Nội dung chính của gói thầu: Phụ tùng cho các hệ thống phát hiện và báo động cháy, báo khí trên các công trình biển. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 2016 2. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí của Lô 09.1 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ 5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ, ngày 29 tháng 07 năm 2016. đến trước 09 giờ, ngày 17 tháng 08 năm 2016. 6. Địa điểm phát hành HSMT: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, phòng Thương mại BMĐH, 105, Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu. Điện thoại: 064.3839871 - Ext. 28-62 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng 8. Bảo đảm dự thầu: USD 700.00 or VND 15,000,000.00, thông qua ngân hàng. 9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 29 tháng 07 năm 2016. 10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 17 tháng 08 năm 2016.
Ngày cập nhật:29 Tháng Bảy 2016 2:45 CH
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857