Chi tiết

Gói thầu XNKSG-0233/06- Vật tư tiêu hao vận hành các hệ thống thiết bị tàu, các máy nén khí và máy điều hòa giàn Tam Đảo -01 năm 2016
 Gói thầu XNKSG-0233/16 -Vật tư tiêu hao vận hành các hệ thống thiết bị tàu, các máy nén khí và máy điều hòa giàn Tam Đảo -01 năm 2016
-Ngày bán HSMT: 08 giờ 13/10/2016
-Ngày kết thúc HSMT: 9 giờ ngày 25/10/2016
-Giá hồ sơ : 100.000 đ/ bộ
-Lĩnh vực đấu thầu: Khoan
-Bên mời thầu : XN Khoan và sửa giếng
-Ngày đóng thầu :09 giờ ngày 25/10/2016
-Ngày mở thầu : 09 giở 30 phút ngày 25/10/2016
-Hình thức đấu thầu : Rộng rãi trong nước
-Người liên hệ : Đinh Thu Thủy - tel: 064-3839871-8911/ 0903.644.757
-Ghi chú: Các nhà thầu nộp tiền mua HSMT tại Thủ quỹ-Phòng Tài chính kế toán XNK&SG hoặc đóng tiền vào tài khoản của LDVN Vietsovpetro số 008.100.000001.1 tại ngân hàng TMCP Ngoại thương , CN Vũng tàu
 
 
Ngày cập nhật:05 Tháng Mười 2016 10:20 SA
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857