Chi tiết

Gói thầu XNKSG-0259/16- Máy tách bùn cho giàn Tam Đảo -03
-Ngày bán HSMT: 08 giờ ngày 18/10/2016
-Ngày kết thúc HSMT: 09 giờ ngày 31/10/2016
-Giá hồ sơ: 100.000đ/ bộ
-Lĩnh vực đấu thầu : Khoan
-Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan và sửa giếng
-Ngày đóng thầu: 09 giờ ngày 31/10/2016
-Ngày mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 31/10/2016
-hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
-Người liên hệ: Đinh Thu Thủy-064-3839871-8911/0903.644.757
-Ghi chú : Các nhà thầu nộp tiền mua HSMT tại Thủ quỹ- Phòng Tài chính kế toán XNK&SG hoặc đóng tiền vào tài khoản của LDVN Vietsovpetro số 008.100.000001.1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Vũng tàu
 
Ngày cập nhật:10 Tháng Mười 2016 11:18 SA
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857