Chi tiết

Từ 08 giờ 00, ngày 09 tháng 11 năm 2016 đến trước 13 giờ 30, ngày 21 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính)
  • VT-085/16-DA/FPSO : Cung cấp dây chuyên dụng và Pickup chain phục vụ cho công tác neo tàu, xuất dầu trên tàu FPSO MSR

Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (XNKTDK) có nhu cầu bán các gói thầu trên.
Ngày cập nhật:09 Tháng Mười Một 2016 10:07 SA
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857