Chi tiết

Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu XNKSG-0273/16
Tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời đi63m đóng thầu :
Vào lúc 9h00, ngày 05/12/2016

-Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00, ngày 11 tháng 11 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 24 tháng 11 năm 2016.

- Thời điểm đóng thầu: Vào lúc  9 giờ 00 ngày 24 tháng 11 năm 2016 , Tại Văn phòng Giám đốc XNK&SG, Lầu 9, số 52 đường 30/4, P.Thắng Nhất, TP. Vũng tàu.

Thông tin đã được đăng tải trên số báo 213 , ngày 08 tháng 11 năm 2016. và mạng tender VSP ngày 07/11/2016

Nay Xí Nghiệp Khoan & Sửa giếng tiếp tục phát hành hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng thầu như sau:

Tiếp tục phát hành HSMT từ ngày 24/11/2016 đến 9h00 ngày 05/12/2016

Thời điểm đóng thầu vào lúc 9h00 ngày 05/12/2016

Ngày cập nhật:24 Tháng Mười Một 2016 3:30 CH
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857