Sign In

Thông báo đấu thầu


​Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí (XNKT) thuộc Liên doanh Việt - Nga VIETSOVPETRO có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu cung cấp “ Vật tư tiêu hao cho giàn Cá Tầm năm 2019 - Lô 09-3/12" - Gói thầu số VT-10/19-KT/CÁ TẦM theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Chi tiết xem tại đây:TBMT_VT-10-19-KT-CATAM.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 16/08/2019 8:00:00 SA đến 26/08/2019 2:00:00 CH
Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ
Người liên hệ: Mrs. Lành (Email: lanhkt.pt@vietsov.com.vn) Điện thoại 0254-3839871/3838662 – Ext. 5768
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 26/08/2019 2:00:00 CH
Thời gian mở thầu: 26/08/2019 2:30:00 CH
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

08/08/2019 8:57:31 SA
TBMT Gói thầu số DV-035/19-DA/FPSO “Dịch vụ chống ăn mòn bằng phun nước siêu cao áp cho đường ống, kết cấu”
Thời gian bán HSMT từ : 14/08/2019 8:00:00 SA đến 26/08/2019 9:00:00 SA