Sign In

Thông báo đấu thầu


Xem chi tiết tại đây TBMT_VT-470.19-KT.png

Thời gian bán HSMT từ : 16/08/2019 8:00:00 SA đến 26/08/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ:
Người liên hệ: Mrs. Lành
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

12/08/2019 1:47:37 CH
Thông báo mời thầu cung cấp “ Vật tư tiêu hao cho giàn Cá Tầm năm 2019 - Lô 09-3/12" - Gói thầu số VT-10/19-KT/CÁ TẦM
Thời gian bán HSMT từ : 16/08/2019 8:00:00 SA đến 26/08/2019 2:00:00 CH

08/08/2019 8:57:31 SA
TBMT Gói thầu số DV-035/19-DA/FPSO “Dịch vụ chống ăn mòn bằng phun nước siêu cao áp cho đường ống, kết cấu”
Thời gian bán HSMT từ : 14/08/2019 8:00:00 SA đến 26/08/2019 9:00:00 SA