Sign In

Thông báo đấu thầu


​Chi tiết gói thầu xem tại đây: TBMT_DV-030_19-DA_Armada.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 19/08/2019 8:00:00 SA đến 29/08/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 200.000 vnđ
Người liên hệ: Mrs Kiều Lành
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

12/08/2019 6:31:20 CH
VT-470/19-KT – Phụ tùng cho công việc khảo sát giếng mỏ NR-DM 2019
Thời gian bán HSMT từ : 16/08/2019 8:00:00 SA đến 26/08/2019 9:00:00 SA

12/08/2019 1:47:37 CH
Thông báo mời thầu cung cấp “ Vật tư tiêu hao cho giàn Cá Tầm năm 2019 - Lô 09-3/12" - Gói thầu số VT-10/19-KT/CÁ TẦM
Thời gian bán HSMT từ : 16/08/2019 8:00:00 SA đến 26/08/2019 2:00:00 CH

08/08/2019 8:57:31 SA
TBMT Gói thầu số DV-035/19-DA/FPSO “Dịch vụ chống ăn mòn bằng phun nước siêu cao áp cho đường ống, kết cấu”
Thời gian bán HSMT từ : 14/08/2019 8:00:00 SA đến 26/08/2019 9:00:00 SA