Sign In

Thông báo đấu thầu

XNXL-145/19 Phụ tùng cho máy uốn ống 2019

Cập nhật: 10/09/2019 2:00:21 CH

Thời gian bán HSMT từ : 16/09/2019 7:00:00 SA đến 26/09/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: miễn phí
Người liên hệ: tại Phòng Thương mại – Dịch vụ XNXLKS&SC số 67 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Điện thoại 84-254-3839871/3838662 – Ext. 3063 (Mrs Huyền) email: huyendtt.cd@vietsov.com.vn,
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi
Thời gian đóng thầu: 26/09/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 26/09/2019 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Xây lắp

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN