Sign In

Thông báo đấu thầu


  • Bên mời thầu: Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan-Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro
  • Tên gói thầu: Dịch vụ Sửa chữa bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ"-
  • Nguồn vốn: Chi phí sản xuất của Vietsovpetro năm 2020
  • Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi
  • Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 02/07/2020 đến 09 giờ 00 ngày 13/07/2020 trong giờ hành chính.
  • Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí
  • Địa điểm phát HSMT: Phòng Kinh tế kế hoạch, Tầng 4, Tòa nhà văn phòng XN Địa vật lý giếng khoan-Số 65/1, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu  (Mr Đông, điện thoại 0254 3839871 ext  3407).
  • Địa chỉ nộp hồ sơ dự thầu (HSDT): Tầng 2 (Thứ ký hoặc Văn thư nhận) Tòa nhà XN Địa vật lý giếng khoan, số 65/1, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu.
  • Bảo lãnh dự thầu:  1.500.000 VNĐ (Một triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).H
  • Hình thức của bảo lãnh dự thầu: Bảo lãnh của Ngân hàng hoặc đặt cọc bằng Sec tại phòng Kế toán của XN Địa vật lý giếng khoan.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 ngày 13/07/2020 tại phòng họp Tầng 4,  Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, 65/1 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. 

Thời gian bán HSMT từ : 02/07/2020 8:00:00 SA đến 13/07/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: Miễn phí
Người liên hệ: Nguyễn Đức Đông- Phòng KTKH-TMDV Tel: 0254 3839871 ext 3407
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 13/07/2020 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 13/07/2020 9:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN đia vật lý

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

30/06/2020 8:03:58 SA
Dụng cụ đo lường - DVL-045/20/VT cho 091
Thời gian bán HSMT từ : 07/07/2020 8:00:00 SA đến 22/07/2020 9:00:00 SA

29/06/2020 8:40:55 SA
“Vật tư bảo hộ lao động năm 2020” -Theo đơn hàng số DVL-041/20/VT
Thời gian bán HSMT từ : 06/07/2020 8:00:00 SA đến 21/07/2020 9:00:00 SA

26/06/2020 9:25:35 SA
Máy điều hòa nhiệt độ công nghiệp cho các trạm ĐVL- DVL-038/20/VT cho 091
Thời gian bán HSMT từ : 26/06/2020 8:00:00 SA đến 10/07/2020 9:00:00 SA