Sign In

Thông báo đấu thầu


 • Nội dung chính của gói thầu: Công cụ dụng cụ phục vụ vận hành Train-A.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 08 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

  2. Tên dự án: Dự án Vận hành Train A giàn MKC.

  3. Nguồn vốn: Dự án Vận hành Train A giàn MKC.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước  

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 túi hồ sơ, 1 giai đoạn

  6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 31/7/2020  đến trước 9 giờ 00, ngày 12/8/2020.

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Khai Thác các Công Trình Khí thuộc Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro

  Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu

  Điện thoại/fax/email: 0254.3839871–Ext:2456/0254.3832 383/thoank.gm@vietsov.com.vn

  (Thông tin tài khoản bán HSMT: Chủ tài khoản: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

        Số tài khoản: 008.100.000001.1

        Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, CN Vũng Tàu)
 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 200.000 VND (Hai trăm nghìn đồng).
 2. Bảo đảm dự thầu:  3.500.000 VND (Ba triệu năm trăm nghìn đồng). Trong trường hợp nhà thầu chào theo từng nhóm hàng, đảm bảo dự thầu của từng nhóm hàng như sau:
 • Nhóm I:  2.400.000 VND.
 • Nhóm II:  1.100.000  VND.

  Hình thức đảm bảo đảm dự thầu: Qua ngân hàng.

  10. Thời điểm đóng thầu:  09 giờ 00, ngày 12/8/2020

  11. Thời điểm mở thầu:  10 giờ 00, ngày 12/8/2020

  (Địa chỉ nhận HSDT          : Nhà thầu truy cập vào trang http://tender.vietsov.com.vn. hoặc liên hệ P. KTTM để được hướng dẫn thủ tục mua HSMT trên mạng (Số đt: 0254. 3839 871 – Ext: 2456. Email: thoank.gm@vietsov.com.vn)

   
Thời gian bán HSMT từ : 31/07/2020 9:00:00 SA đến 12/08/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 200.000 vnd
Người liên hệ: thoank.gm@vietsov.com.vn
Hình thức đấu thầu: RRTN truc tiep
Thời gian đóng thầu: 12/08/2020 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 12/08/2020 10:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Khí

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN