Sign In

Thông báo đấu thầu


- Tên Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
- Tên gói thầu: Vật tư điện, tự động hóa để lắp đặt tổ hợp máy phát SATURN-20 trên giàn RP3 (VT-290/20-CD).
- Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 
- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
- Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 06 tháng 08 năm 2020 đến 14 giờ 00 ngày 17 tháng 08 năm 2020.
- Giá bán HSMT: 500.000 VNĐ. 
- Địa điểm nhận HSMT: Phòng TMVT - XNCĐ (Tầng 7 - Tòa nhà làm việc XNCĐ, Số 15 Đường Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. Điện thoại : 0254.3838662. Ex: 5949, Email: khanhnt.me@vietsov.com.vn) trong giờ hành chính sau khi thanh toán bằng chuyển khoản vào Tài khoản của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro số 008.100.0000011 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Vũng Tàu trong thời gian Xí nghiệp Cơ điện thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro bán HSMT.
- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tổ chức – Nhân sự, Xí nghiệp Cơ điện thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Tầng 7 - Tòa nhà làm việc XNCĐ, Số 15 Đường Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu.
- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 17 tháng 08 năm 2020
- Bảo đảm dự thầu: Nhà thầu chỉ chào nhóm 1: 940.000 VNĐ; chào nhóm 2: 2.200.000 VNĐ; chào nhóm 3: 3.800.000 VNĐ; chào nhóm 4: 3.700.000 VNĐ; chào nhóm 5: 3.900.000 VNĐ; chào nhóm 6: 23.500.000 VNĐ; chào nhóm 7: 6.000.000 VNĐ; chào nhóm 8: 1.760.000 VNĐ; chào nhóm 9: 13.000.000 VNĐ; chào cả 9 nhóm: 58.800.000 VNĐ 
Hình thức của bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của Ngân hàng
HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 ngày 17 tháng 08 năm 2020 tại Phòng TMVT của Xí nghiệp Cơ điện thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tại Tầng 7 – Tòa nhà làm việc XNCĐ, số 15 Đường Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu.
Xí nghiệp Cơ điện thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.Thời gian bán HSMT từ : 06/08/2020 8:00:00 SA đến 17/08/2020 2:00:00 CH
Giá hồ sơ:
Người liên hệ:
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu: 17/08/2020 2:00:00 CH
Thời gian mở thầu: 17/08/2020 2:30:00 CH
Đơn vị mời thầu: XN Cơ điện

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

29/07/2020 10:32:22 SA
Vật tư chính để hoán cải hệ thống báo tải, báo góc cho 2 cẩu C100 trên công trình biển RC-5, BK-9 thuộc XNKT (CD-072/20)
Thời gian bán HSMT từ : 29/07/2020 2:30:00 CH đến 13/08/2020 2:00:00 CH