Sign In

Thông báo đấu thầu


​Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (XNKTDK) có nhu cầu bán gói thầu trên.

Chi tiết xem tại đây : TB KT-086-17-VT.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 12/10/2017 8:00:00 SA đến 24/10/2017 2:00:00 CH
Giá hồ sơ:
Người liên hệ:
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN