Sign In

Thông báo đấu thầu


 • Nội dung chính của gói thầu: Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế sửa chữa đường ống, bồn bể áp lực “PVFabricator/Nozzle Pro"
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Đến hết 30/06/2018.

  2. Tên dự án : Mua sắm thường xuyên năm 2017 của Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro.

  3. Nguồn vốn:  Từ kế hoạch tài chính năm 2017 của Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

  6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ00 phút, ngày 17 tháng  10 năm 2017 đến trước 9 giờ00, ngày 30 tháng 10 năm 2017

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro- Trung Tâm Công nghệ Thông Tin & Liên Lạc.

  Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu

  Điện thoại/fax/email: 064.3839871 Ext 5166; Fax: 064.3563858

  Bán HSMT tại Website: http://tender.vietsov.com.vn

  Nộp tiền hoặc chuyển khoản tiền mua hồ sơ thầu vào tài khoản:

  + STK: 008.100.000001.1- NH TMCP Ngoại Thương- Chi nhánh Vũng Tàu

  + Tên TK: LD Việt- Nga Vietsovpetro (Nộp tiền qua Ngân hàng nhà thầu phải ghi rõ tên công ty và tên gói thầu cần mua).

  8. Giá bán 01 bộ HSMT:  300.000vnđ

  9. Bảo đảm dự thầu: 2.300.000vnđ (Hai triệu, ba trăm nghìn đồng), hình thức bảo đảm: nộp thư bảo lãnh qua ngân hàng.

  10. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00 phút , ngày 30  tháng 10 năm 2017

  11. Thời điểm mở thầu 9 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2017
Thời gian bán HSMT từ : 17/10/2017 8:00:00 SA đến 30/10/2017 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000vnđ
Người liên hệ: Phạm Thị Phúc Hậu- Phòng Kinh tế-kế hoạch Tel: 064.3839871- Ex: 5166; mail: hauptp.ts@vietsov.com.vn Chuyển khoản tiền mua hồ sơ thầu: Tên TK: LD Việt -Nga Vietsovpetro STK: 008.100.000001.1 – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Chi nhánh Vũng Tàu (
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi, trong nước
Thời gian đóng thầu: 30/10/2017 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 30/10/2017 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

11/10/2017 8:21:14 SA
Nâng cấp bảo trì phần mềm tính toán thiết kế hệ thống điều khiển “SmartPlant P&ID” theo đơn hàng số CNTT-035/17/DV.
Thời gian bán HSMT từ : 17/10/2017 8:00:00 SA đến 30/10/2017 9:00:00 SA