Sign In

Thông báo đấu thầu

Nhớt cho máy nén không khí & bình WD-40

Cập nhật: 11/10/2017 9:21:15 SA

 • Nội dung chính của gói thầu: Nhớt cho máy nén không khí & bình WD-40.  XNK-48/17
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng kể từ ngày ký hợp đồng                                         

  2. Tên dự án: Kế hoạch tự mua XNK 2017

  3. Nguồn vốn: Lô 09-1.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 túi hồ sơ, 1 giai đoạn

  6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2017  đến trước 9 giờ 00, ngày 24 tháng 10 năm 2017 .

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Khai Thác các Công Trình Khí thuộc Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro

  Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu

  Điện thoại/fax/email: 064.3839871–Ext:2456/064.3832 383/huongbt.gm@vietsov.com.vn

  (Thông tin tài khoản bán HSMT: Chủ tài khoản: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

         Số tài khoản: 008.100.000001.1

         Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, CN Vũng Tàu)
 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).
 2. Bảo đảm dự thầu: 1.300.000 đồng (Một triệu ba trăm trăm nghìn đồng). Hình thức đảm bảo đảm dự thầu: Qua ngân hàng.

  10. Thời điểm đóng thầu:  9 giờ 00, ngày 24 tháng 10 năm 2017

  11. Thời điểm mở thầu:  10 giờ 00, ngày 24 tháng 10  năm 2017

(Địa chỉ nhận HSDT            : Nhà thầu truy cập vào trang http://tender.vietsov.com.vn. hoặc liên hệ P. KTTM để được hướng dẫn thủ tục mua HSMT trên mạng (Số đt: 064. 3839 871 – Ext: 2456. Email: huongbt.gm@vietsov.com.vn)​


Thời gian bán HSMT từ : 12/10/2017 7:00:00 SA đến 24/10/2017 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 100.000 VND
Người liên hệ: 064. 3839 871 – Ext: 2456. Email: huongbt.gm@vietsov.com.vn
Hình thức đấu thầu: RÔNG RAI TRONG NUOC
Thời gian đóng thầu: 24/10/2017 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 24/10/2017 10:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Khí

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

04/10/2017 2:30:23 CH
Dụng cụ cho công việc sửa chữa giàn CCP và MKC (XNK-46/17)
Thời gian bán HSMT từ : 14/10/2017 9:00:00 SA đến 24/10/2017 10:00:00 SA