Sign In

Thông báo đấu thầu


 • Nội dung chính của gói thầu: Phụ tùng cơ khí cho công việc sửa chữa trên các giàn nén khí 4K, 8K
 • Thời gian giao hàng: 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

  2. Tên dự án: Kế hoạch tự mua hàng hóa và thuê dịch vụ năm 2017 của Lô 09-1 và các dự án dịch vụ ngoài.

  3. Nguồn vốn: Kế hoạch tự mua hàng hóa và thuê dịch vụ năm 2017 của Lô 09-1.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 túi hồ sơ, 1 giai đoạn

  6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 20 tháng 10 năm 2017  đến trước 9 giờ 00, ngày 31 tháng 10 năm 2017 .

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Khai Thác các Công Trình Khí thuộc Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro

  Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu

  Điện thoại/fax/email: 064.3839871–Ext:2456/064.3832 383/huongbt.gm@vietsov.com.vn

  (Thông tin tài khoản bán HSMT: Chủ tài khoản: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

        Số tài khoản: 008.100.000001.1

   

        Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, CN Vũng Tàu)
 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).
 2. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn) cho nhà thầu tham dự tất cả các mục hàng hoặc 1% giá dự thầu cho nhà thầu chào theo mục hàng. Hình thức đảm bảo đảm dự thầu: Qua ngân hàng.

  10. Thời điểm đóng thầu:  9 giờ 00, ngày 31 tháng 10  năm 2017

  11. Thời điểm mở thầu:  9 giờ 30, ngày 31  tháng 10  năm 2017  

  (Địa chỉ nhận HSDT         : Nhà thầu truy cập vào trang http://tender.vietsov.com.vn. hoặc liên hệ P. KTTM để được hướng dẫn thủ tục mua HSMT trên mạng (Số đt: 064. 3839 871 – Ext: 2456. Email: huongbt.gm@vietsov.com.vn)

   

  Giám đốc XNKT các CT Khí                        Đỗ Mạnh Hùng

  Nơi nhận: - Như trên,

   -  Lưu Phòng KTTM XN Khí

Thời gian bán HSMT từ : 20/10/2017 8:00:00 SA đến 31/10/2017 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 100.000
Người liên hệ: Bui Thi Thu Huong
Hình thức đấu thầu: RRTN
Thời gian đóng thầu: 31/10/2017 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 31/10/2017 10:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Khí

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

11/10/2017 9:21:15 SA
Nhớt cho máy nén không khí & bình WD-40
Thời gian bán HSMT từ : 12/10/2017 7:00:00 SA đến 24/10/2017 9:00:00 SA

04/10/2017 2:30:23 CH
Dụng cụ cho công việc sửa chữa giàn CCP và MKC (XNK-46/17)
Thời gian bán HSMT từ : 14/10/2017 9:00:00 SA đến 24/10/2017 10:00:00 SA