HƯỚNG DẪN MUA HỒ SƠ MỜI THẦU
(Hệ thống này sử dụng tốt nhất với trình duyệt IE 7.0)

1. Đăng ký thành viên

-          Trước hết nhà thầu cần phải đăng ký làm thành viên của website này.

-          Bấm vào mục Hãy đăng ký  để đăng ký thành viên 

Nhập các thông tin cần thiết :

Sau khi nhập xong, nhấn nút Đồng ý để hoàn tất quá trình đăng ký

Sau khi đăng ký thành công, người dùng đăng nhập vào trang web

 2. Xem thông tin giới thiệu về các gói thầu mới

-          Để xem thông tin về các gói thầu mới đang bán hồ sơ, hãy bấm vào mục “Gói thầu mới”

-          Để xem thông tin về các gói thầu mới theo nhóm nội dung chuyên ngành,  hãy bấm vào mục “Lĩnh vực đấu thầu”

 3. Đăng ký mua hồ sơ mời thầu

-          Nhà thầu thực hiện việc thanh toán tiền đăng ký mua hồ sơ mời thầu theo hướng dẫn trong phần Nội dung tóm tắt của từng gói thầu, sau đó bấm vào tiêu đề gói thầu để đọc chi tiết nội dung. Nếu muốn mua thì nhà thầu phải nộp tiền vào tài khoản được ghi trong thông báo mời thầu, sau đó nhà thầu sẽ bấm vào nút Mua  điền thông tin( Tên ngân hàng, Số tài khoản chuyến, Số phiếu) rồi bấm vào nút gửi, thông tin này sẽ trực tiếp lưu vào hệ thống và sẽ thông báo đến người quản lý bán HSMT.

 

 4. Tải hồ sơ mời thầu

-          Ngay sau khi XNLD Vietsovpetro nhận đủ tiền mua hồ sơ mời thầu, nhà thầu có thể tải hồ sơ mời thầu từ website này.

-          Đăng nhập vào website bằng tài khoản thành viên của mình đã đăng ký

-          Bấm vào mục Tải hồ sơ mời thầu để tải hồ sơ mời thầu đã thanh toán tiền mua hồ sơ

 

 5. Xem thông tin về kết quả đấu thầu

-          Tất cả nhà thầu đã mua hồ sơ mời thầu sẽ có quyền xem thông tin kết quả đấu thầu của gói đã mua

-          Để xem thông tin kết quả đấu thầu, cần phải đăng nhập vào website

-          Bấm vào mục Thông báo trúng thầu. Bấm vào gói thầu liên quan để xem thông báo kết quả đấu thầu của gói thầu này

Hỗ trợ kỹ thuật: hongnm.ts@vietsov.com.vn ; hangtm.ts@vietsov.com.vn 

VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857