THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Máy phay đứng

Chi tiết:

Tên bên mời thầu: XN Cơ Điện – Vietsovpetro (XN CĐ) - Tên gói thầu: Máy phay đứng - Nguồn tài chính: Từ kế hoạch tự mua sắm của XNCĐ - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước - Nhà thầu đăng kí mua, nộp tiền và nhận HSMT tại phòng kế toán XNCĐ hoặc thanh toán qua ngân hàng và tải HSMT tại trang http://tender.vietsov.com.vn - Bảo đảm dự thầu: 1% trị giá chào hàng, hình thức bảo đảm: nộp thư bảo lãnh qua ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại phòng kế toán XNCĐ. - HSDT sẽ được mở công khai vào 15h, ngày 12 tháng 06 năm 2013 tại XNCĐ. XN CĐ kính mời đại diện của các nhà thầu

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 27/5/2013 Đến 14giờ0, ngày12/6/2013

Giá hồ sơ: 500.000VNĐ

Người liên hệ: Ms Trần Minh Hà - Phòng Thương mại - dịch vụ Email: hatm.me@vietsov.com.vn Tel: 064.3838662 - Ex: 8559 Hoặc chuyển khoản: Tên TK: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro STK: 790.790.129.323.0008.1- NH TMCP Đại Dương - CN Vũng tàu
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian đóng thầu:14giờ0, ngày 12/6/2013

Thời gian mở thầu:15giờ0, ngày 12/6/2013

Ngày cập nhật: 15giờ50, ngày 24/5/2013

Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp bảo trì phần mềm duy tu bảo dưỡng thiết bị "Infor EAM" trên các giàn khai thác dầu khí: ngày (26 Tháng Bảy 2016 9:30:35 SA)

VẬT TƯ Y TẾ QUÝ III NĂM 2016: ngày (26 Tháng Bảy 2016 8:09:43 SA)

Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế công trình “SmartMarine 3D” –XN.Xây Lắp, theo đơn hàng số CNTT-021/16/DV: ngày (22 Tháng Bảy 2016 9:29:05 SA)

Phụ tùng cho thiết bị khảo sát giếng (BOP/Single Hydraulic Blowout Preventer, Hay Pulley 7” assembly …) theo Đơn hàng của Vietsovpetro số VT-171/16-TTR: ngày (20 Tháng Bảy 2016 11:29:17 SA)

Hóa chất phá nhũ tương theo Gói thầu của Vietsovpetro số VT-169/16-TTR: ngày (20 Tháng Bảy 2016 11:17:05 SA)

Hóa chất phá nhũ tương và Hóa chất giảm nhiệt độ đông đặc (PPD) theo Gói thầu của Vietsovpetro số VT-168/16-TTR: ngày (20 Tháng Bảy 2016 11:00:10 SA)

Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống truyền thanh thông báo (MSP-7): ngày (19 Tháng Bảy 2016 3:28:14 CH)

Mua “Trang thiết bị văn phòng”-Theo đơn hàng số DVL-027/16/VT: ngày (19 Tháng Bảy 2016 1:43:57 CH)

Mua “Vật tư thiết bị phục vụ cho công tác bắn mìn”-Theo đơn hàng số DVL-026/16/VT: ngày (19 Tháng Bảy 2016 10:55:40 SA)

Đo độ sâu lập bình đồ và ra thông báo hàng hải vùng nước cảng VSP ĐH XNDV-011/16-DV: ngày (18 Tháng Bảy 2016 3:41:37 CH)

VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857