THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Máy phay đứng

Chi tiết:

Tên bên mời thầu: XN Cơ Điện – Vietsovpetro (XN CĐ) - Tên gói thầu: Máy phay đứng - Nguồn tài chính: Từ kế hoạch tự mua sắm của XNCĐ - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước - Nhà thầu đăng kí mua, nộp tiền và nhận HSMT tại phòng kế toán XNCĐ hoặc thanh toán qua ngân hàng và tải HSMT tại trang http://tender.vietsov.com.vn - Bảo đảm dự thầu: 1% trị giá chào hàng, hình thức bảo đảm: nộp thư bảo lãnh qua ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại phòng kế toán XNCĐ. - HSDT sẽ được mở công khai vào 15h, ngày 12 tháng 06 năm 2013 tại XNCĐ. XN CĐ kính mời đại diện của các nhà thầu

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 27/5/2013 Đến 14giờ0, ngày12/6/2013

Giá hồ sơ: 500.000VNĐ

Người liên hệ: Ms Trần Minh Hà - Phòng Thương mại - dịch vụ Email: hatm.me@vietsov.com.vn Tel: 064.3838662 - Ex: 8559 Hoặc chuyển khoản: Tên TK: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro STK: 790.790.129.323.0008.1- NH TMCP Đại Dương - CN Vũng tàu
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian đóng thầu:14giờ0, ngày 12/6/2013

Thời gian mở thầu:15giờ0, ngày 12/6/2013

Ngày cập nhật: 15giờ50, ngày 24/5/2013
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857