THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

ĐTRR. Mua dung dịch tẩy rửa cặn cho giàn khoan.

Chi tiết:

ĐTRR. Mua dung dịch tẩy rửa cặn cho giàn khoan.
XNK&SG - 0276/13

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/7/2013 Đến 9giờ0, ngày8/8/2013

Giá hồ sơ: 100.000 VND/set

Người liên hệ:
Hình thức đấu thầu: DTRR Trong nuoc
Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian đóng thầu:9giờ0, ngày 8/8/2013

Thời gian mở thầu:9giờ0, ngày 8/8/2013

Mua theo thông lệ

Ngày cập nhật: 15giờ10, ngày 24/7/2013

Sensor cho máy đo khí cầm tay và Phụ tùng hiển thị nhiệt độ động cơ Waukesha giàn MKC : ngày (06 Tháng Mười Hai 2016 7:44:58 SA)

Thông báo mời thầu gói thầu : Phụ tùng sửa chữa và mở rộng dung lượng mạng thông tin vệ tinh: ngày (30 Tháng Mười Một 2016 9:58:19 SA)

Cung cấp “Cáp 7/32” & 5/16” đo kiểm tra khai thác”-Theo đơn hàng số DVL-085/16/VT: ngày (24 Tháng Mười Một 2016 7:34:33 SA)

Thông báo mời thầu gói thầu XNKSG-0271/16: ngày (23 Tháng Mười Một 2016 8:23:24 SA)

Cung cấp Xi măng để bơm trám giếng khoan cho Lô 09-1 năm 2016 theo Đơn hàng của Vietsovpetro số VT-347/16-KB: ngày (22 Tháng Mười Một 2016 3:20:48 CH)

Vật tư tiêu hao vận hành các hệ thống thiết bị tàu, các máy nén khí và máy điều hòa giàn Tam Đảo 01 năm 2016, lô 09-1 theo Đơn hàng của Vietsovpetro số VT-341/16-KB: ngày (22 Tháng Mười Một 2016 2:41:34 CH)

1. Mua container ; 2. Thiết bị và dụng cụ để huấn luyện AT: ngày (21 Tháng Mười Một 2016 9:59:29 SA)

Cung cấp Hỗn hợp xi măng trộn cát để bơm trám giếng khoan năm 2016 cho Lô 09-1 theo Đơn hàng của Vietsovpetro số VT-348/16-KB: ngày (11 Tháng Mười Một 2016 10:12:03 SA)

- Cung cấp Tư vấn “Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và 14001 sang phiên bản 2015”-Theo đơn hàng số DVL-030/16/DV: ngày (11 Tháng Mười Một 2016 9:16:38 SA)

Cung cấp dịch vụ mạ kẽm container Basket 8FT và thùng chứa rác sinh hoạt (CĐ-082/16): ngày (10 Tháng Mười Một 2016 7:42:01 SA)

VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857