THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Nâng cấp bảo trì phần mềm tính toán bình áp lực và đường ống PVELite&COADE

Chi tiết:

-         Tên bên mời thầu: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro- Trung Tâm Công nghệ Thông Tin & Liên Lạc ( TT CNTT&LL)

-         Tên gói thầu: Nâng cấp bảo trì phần mềm tính toán bình áp lực và đường ống PVELite&COADE.

-         Tên dự án: Mua sắm thường xuyên năm 2013 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

-         Nguồn vốn: Từ kế hoạch tài chính năm 2013 của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.

-         Hình thức đấu thầu: rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển.

-         Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

-         Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00, ngày 22 tháng 08 năm 2013 đến trước 14giờ 00, ngày 25 tháng 09 năm 2013. (trong giờ hành chính)

-         Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000 vnđ

-     Nộp tiền hoặc chuyển khoản tiền mua hồ sơ thầu vào tài khoản:

            + STK: 790.790.129.323.0008.1- NH TMCP Đại Dương- CN: Vũng Tàu

             + Tên TK: LD Việt- Nga Vietsovpetro (Nộp tiền qua Ngân hàng nhà thầu phải ghi rõ tên công ty và tên gói thầu cần mua)

-         Địa chỉ bán HSMT: HSMT được bán tại website: http://tender.vietsov.com.vn.

-         Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Văn thư, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro – 105 Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu. 

-         Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 25 tháng 09 năm 2013.

-         Bảo đảm dự thầu:  14.000.000đ (Mười bốn triệu đồng), hình thức bảo đảm: nộp thư bảo lãnh qua ngân hàng.

-         HSDT sẽ được mở công khai vào 14giờ30, ngày 25 tháng 09 năm 2013, tại TT CNTT&LL.

Trung Tâm CNTT&LL kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 22/8/2013 Đến 14giờ0, ngày25/9/2013

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Người liên hệ: Đặng Thị Hà  - Phòng Kinh tế-kế hoạch
Tel: 064.3839871- Ex: 2491; E-mail: hadt.ts@vietsov.com.vn
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi, trong nước
Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian đóng thầu:14giờ0, ngày 25/9/2013

Thời gian mở thầu:14giờ30, ngày 25/9/2013

Ngày cập nhật: 8giờ45, ngày 13/8/2013

Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp bảo trì phần mềm duy tu bảo dưỡng thiết bị "Infor EAM" trên các giàn khai thác dầu khí: ngày (26 Tháng Bảy 2016 9:30:35 SA)

VẬT TƯ Y TẾ QUÝ III NĂM 2016: ngày (26 Tháng Bảy 2016 8:09:43 SA)

Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế công trình “SmartMarine 3D” –XN.Xây Lắp, theo đơn hàng số CNTT-021/16/DV: ngày (22 Tháng Bảy 2016 9:29:05 SA)

Phụ tùng cho thiết bị khảo sát giếng (BOP/Single Hydraulic Blowout Preventer, Hay Pulley 7” assembly …) theo Đơn hàng của Vietsovpetro số VT-171/16-TTR: ngày (20 Tháng Bảy 2016 11:29:17 SA)

Hóa chất phá nhũ tương theo Gói thầu của Vietsovpetro số VT-169/16-TTR: ngày (20 Tháng Bảy 2016 11:17:05 SA)

Hóa chất phá nhũ tương và Hóa chất giảm nhiệt độ đông đặc (PPD) theo Gói thầu của Vietsovpetro số VT-168/16-TTR: ngày (20 Tháng Bảy 2016 11:00:10 SA)

Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống truyền thanh thông báo (MSP-7): ngày (19 Tháng Bảy 2016 3:28:14 CH)

Mua “Trang thiết bị văn phòng”-Theo đơn hàng số DVL-027/16/VT: ngày (19 Tháng Bảy 2016 1:43:57 CH)

Mua “Vật tư thiết bị phục vụ cho công tác bắn mìn”-Theo đơn hàng số DVL-026/16/VT: ngày (19 Tháng Bảy 2016 10:55:40 SA)

Đo độ sâu lập bình đồ và ra thông báo hàng hải vùng nước cảng VSP ĐH XNDV-011/16-DV: ngày (18 Tháng Bảy 2016 3:41:37 CH)

VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857