THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Mua máy tính trạm

Chi tiết:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH - Tên Bên mời thầu: Viện nghiên cứu Khoa học & TK – Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro - Tên gói thầu: Mua máy tính trạm. - Đơn hàng: NIPI-130/13 - Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh - Thời gian nhận HSYC: từ 08 giờ, ngày 19 tháng 08 năm 2013 đến trước 14 giờ, ngày 23 tháng 08 năm 2013 (trong giờ hành chính). - Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch – Thương mại – Dịch vụ, Viện nghiên cứu Khoa học & TK – Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Tầng 9, Tòa nhà Điều hành, 105 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu. Có thể nhận HSYC theo 02 cách sau  Cách 1 : Gửi bản scan giấy giới thiệu hoặc giấy xác nhận tham gia nhận hồ sơ cho đơn hàng NIPI-130/13 vào email: anhpn.rd@vietsov.com.vn/ hoặc oanhdt.rd@vietsov.com.vn ; sau đó nhận bản scan HSYC qua email. (Hồ sơ được phát hành miễn phí)  Cách 2: Nhận trực tiếp tại địa điểm nêu trên. - Địa chỉ nhận HSDT: Văn thư Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu - Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 23 tháng 08 năm 2013 - HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 08 năm 2013 , tại Phòng KH,TM&DV, Tầng 9, Tòa nhà Điều hành, 105 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu. (số lương: 2 bản gốc và 1 bản copy) - Viện NCKH&TK kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. Người liên hệ: Phạm Ngọc Anh (Tel: 5287; email:anhpn.rd@vietsov.com.vn) Đặng Thúy Oanh (Tel:2579; email:oanhdt.rd@vietsov.com.vn) Lưu ý: Nhà Thầu liên lạc qua điện thoại bàn để xác nhận thông tin nhận HSYC.

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 19/8/2013 Đến 14giờ0, ngày23/8/2013

Giá hồ sơ: phát hành miễn phí

Người liên hệ: Người liên hệ: Phạm Ngọc Anh (Tel: 5287; email:anhpn.rd@vietsov.com.vn) Đặng Thúy Oanh (Tel:2579; email:oanhdt.rd@vietsov.com.vn) Lưu ý: Nhà Thầu liên lạc qua điện thoại bàn để xác nhận thông tin nhận HSYC.
Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh
Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian đóng thầu:14giờ0, ngày 23/8/2013

Thời gian mở thầu:15giờ0, ngày 23/8/2013

Lưu ý: Nhà Thầu liên lạc qua điện thoại bàn để xác nhận thông tin nhận HSYC.

Ngày cập nhật: 15giờ17, ngày 15/8/2013
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857