THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Mua máy tính trạm

Chi tiết:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH - Tên Bên mời thầu: Viện nghiên cứu Khoa học & TK – Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro - Tên gói thầu: Mua máy tính trạm. - Đơn hàng: NIPI-130/13 - Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh - Thời gian nhận HSYC: từ 08 giờ, ngày 19 tháng 08 năm 2013 đến trước 14 giờ, ngày 23 tháng 08 năm 2013 (trong giờ hành chính). - Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch – Thương mại – Dịch vụ, Viện nghiên cứu Khoa học & TK – Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Tầng 9, Tòa nhà Điều hành, 105 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu. Có thể nhận HSYC theo 02 cách sau  Cách 1 : Gửi bản scan giấy giới thiệu hoặc giấy xác nhận tham gia nhận hồ sơ cho đơn hàng NIPI-130/13 vào email: anhpn.rd@vietsov.com.vn/ hoặc oanhdt.rd@vietsov.com.vn ; sau đó nhận bản scan HSYC qua email. (Hồ sơ được phát hành miễn phí)  Cách 2: Nhận trực tiếp tại địa điểm nêu trên. - Địa chỉ nhận HSDT: Văn thư Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu - Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 23 tháng 08 năm 2013 - HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 08 năm 2013 , tại Phòng KH,TM&DV, Tầng 9, Tòa nhà Điều hành, 105 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu. (số lương: 2 bản gốc và 1 bản copy) - Viện NCKH&TK kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. Người liên hệ: Phạm Ngọc Anh (Tel: 5287; email:anhpn.rd@vietsov.com.vn) Đặng Thúy Oanh (Tel:2579; email:oanhdt.rd@vietsov.com.vn) Lưu ý: Nhà Thầu liên lạc qua điện thoại bàn để xác nhận thông tin nhận HSYC.

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 19/8/2013 Đến 14giờ0, ngày23/8/2013

Giá hồ sơ: phát hành miễn phí

Người liên hệ: Người liên hệ: Phạm Ngọc Anh (Tel: 5287; email:anhpn.rd@vietsov.com.vn) Đặng Thúy Oanh (Tel:2579; email:oanhdt.rd@vietsov.com.vn) Lưu ý: Nhà Thầu liên lạc qua điện thoại bàn để xác nhận thông tin nhận HSYC.
Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh
Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian đóng thầu:14giờ0, ngày 23/8/2013

Thời gian mở thầu:15giờ0, ngày 23/8/2013

Lưu ý: Nhà Thầu liên lạc qua điện thoại bàn để xác nhận thông tin nhận HSYC.

Ngày cập nhật: 15giờ17, ngày 15/8/2013

Sensor cho máy đo khí cầm tay và Phụ tùng hiển thị nhiệt độ động cơ Waukesha giàn MKC : ngày (06 Tháng Mười Hai 2016 7:44:58 SA)

Thông báo mời thầu gói thầu : Phụ tùng sửa chữa và mở rộng dung lượng mạng thông tin vệ tinh: ngày (30 Tháng Mười Một 2016 9:58:19 SA)

Cung cấp “Cáp 7/32” & 5/16” đo kiểm tra khai thác”-Theo đơn hàng số DVL-085/16/VT: ngày (24 Tháng Mười Một 2016 7:34:33 SA)

Thông báo mời thầu gói thầu XNKSG-0271/16: ngày (23 Tháng Mười Một 2016 8:23:24 SA)

Cung cấp Xi măng để bơm trám giếng khoan cho Lô 09-1 năm 2016 theo Đơn hàng của Vietsovpetro số VT-347/16-KB: ngày (22 Tháng Mười Một 2016 3:20:48 CH)

Vật tư tiêu hao vận hành các hệ thống thiết bị tàu, các máy nén khí và máy điều hòa giàn Tam Đảo 01 năm 2016, lô 09-1 theo Đơn hàng của Vietsovpetro số VT-341/16-KB: ngày (22 Tháng Mười Một 2016 2:41:34 CH)

1. Mua container ; 2. Thiết bị và dụng cụ để huấn luyện AT: ngày (21 Tháng Mười Một 2016 9:59:29 SA)

Cung cấp Hỗn hợp xi măng trộn cát để bơm trám giếng khoan năm 2016 cho Lô 09-1 theo Đơn hàng của Vietsovpetro số VT-348/16-KB: ngày (11 Tháng Mười Một 2016 10:12:03 SA)

- Cung cấp Tư vấn “Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và 14001 sang phiên bản 2015”-Theo đơn hàng số DVL-030/16/DV: ngày (11 Tháng Mười Một 2016 9:16:38 SA)

Cung cấp dịch vụ mạ kẽm container Basket 8FT và thùng chứa rác sinh hoạt (CĐ-082/16): ngày (10 Tháng Mười Một 2016 7:42:01 SA)

VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857