THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Mua máy tính trạm

Chi tiết:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH - Tên Bên mời thầu: Viện nghiên cứu Khoa học & TK – Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro - Tên gói thầu: Mua máy tính trạm. - Đơn hàng: NIPI-130/13 - Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh - Thời gian nhận HSYC: từ 08 giờ, ngày 19 tháng 08 năm 2013 đến trước 14 giờ, ngày 23 tháng 08 năm 2013 (trong giờ hành chính). - Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch – Thương mại – Dịch vụ, Viện nghiên cứu Khoa học & TK – Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Tầng 9, Tòa nhà Điều hành, 105 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu. Có thể nhận HSYC theo 02 cách sau  Cách 1 : Gửi bản scan giấy giới thiệu hoặc giấy xác nhận tham gia nhận hồ sơ cho đơn hàng NIPI-130/13 vào email: anhpn.rd@vietsov.com.vn/ hoặc oanhdt.rd@vietsov.com.vn ; sau đó nhận bản scan HSYC qua email. (Hồ sơ được phát hành miễn phí)  Cách 2: Nhận trực tiếp tại địa điểm nêu trên. - Địa chỉ nhận HSDT: Văn thư Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu - Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 23 tháng 08 năm 2013 - HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 08 năm 2013 , tại Phòng KH,TM&DV, Tầng 9, Tòa nhà Điều hành, 105 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu. (số lương: 2 bản gốc và 1 bản copy) - Viện NCKH&TK kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. Người liên hệ: Phạm Ngọc Anh (Tel: 5287; email:anhpn.rd@vietsov.com.vn) Đặng Thúy Oanh (Tel:2579; email:oanhdt.rd@vietsov.com.vn) Lưu ý: Nhà Thầu liên lạc qua điện thoại bàn để xác nhận thông tin nhận HSYC.

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 19/8/2013 Đến 14giờ0, ngày23/8/2013

Giá hồ sơ: phát hành miễn phí

Người liên hệ: Người liên hệ: Phạm Ngọc Anh (Tel: 5287; email:anhpn.rd@vietsov.com.vn) Đặng Thúy Oanh (Tel:2579; email:oanhdt.rd@vietsov.com.vn) Lưu ý: Nhà Thầu liên lạc qua điện thoại bàn để xác nhận thông tin nhận HSYC.
Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh
Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian đóng thầu:14giờ0, ngày 23/8/2013

Thời gian mở thầu:15giờ0, ngày 23/8/2013

Lưu ý: Nhà Thầu liên lạc qua điện thoại bàn để xác nhận thông tin nhận HSYC.

Ngày cập nhật: 15giờ17, ngày 15/8/2013

Phụ tùng cho các hệ thống phát hiện và báo động cháy, báo khí trên các công trình biển. : ngày (29 Tháng Bảy 2016 2:52:04 CH)

Cung cấp xi măng để bơm trám giếng khoan TU-6,7 cho lô 04-3 theo Đơn hàng số VT-184/16-KB: ngày (29 Tháng Bảy 2016 8:55:48 SA)

Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp bảo trì phần mềm duy tu bảo dưỡng thiết bị "Infor EAM" trên các giàn khai thác dầu khí: ngày (26 Tháng Bảy 2016 9:30:35 SA)

VẬT TƯ Y TẾ QUÝ III NĂM 2016: ngày (26 Tháng Bảy 2016 8:09:43 SA)

Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế công trình “SmartMarine 3D” –XN.Xây Lắp, theo đơn hàng số CNTT-021/16/DV: ngày (22 Tháng Bảy 2016 9:29:05 SA)

Phụ tùng cho thiết bị khảo sát giếng (BOP/Single Hydraulic Blowout Preventer, Hay Pulley 7” assembly …) theo Đơn hàng của Vietsovpetro số VT-171/16-TTR: ngày (20 Tháng Bảy 2016 11:29:17 SA)

Hóa chất phá nhũ tương theo Gói thầu của Vietsovpetro số VT-169/16-TTR: ngày (20 Tháng Bảy 2016 11:17:05 SA)

Hóa chất phá nhũ tương và Hóa chất giảm nhiệt độ đông đặc (PPD) theo Gói thầu của Vietsovpetro số VT-168/16-TTR: ngày (20 Tháng Bảy 2016 11:00:10 SA)

Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống truyền thanh thông báo (MSP-7): ngày (19 Tháng Bảy 2016 3:28:14 CH)

Mua “Trang thiết bị văn phòng”-Theo đơn hàng số DVL-027/16/VT: ngày (19 Tháng Bảy 2016 1:43:57 CH)

VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857