THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Thông báo mời thầu gói thầu XNKSG-0276/16 (Đấu thầu lần 2)

Chi tiết:

Mua phụ tùng, vật tư để khắc phục sự cố và sửa chữa đột xuất thiết bị tàu giàn Tam Đảo -01 theo đơn hàng XNKSG-0276/16.

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 4/1/2017 Đến 9giờ0, ngày16/1/2017

Giá hồ sơ: 50.000 đồng / 1 bộ

Người liên hệ:
Nguyễn Trọng Thủy -Tel:0643 839871/8705 
Hình thức đấu thầu: Rông rãi trong nước
Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian đóng thầu:9giờ0, ngày 16/1/2017

Thời gian mở thầu:9giờ30, ngày 16/1/2017

Các nhà thầu nộp tiền mua HSMT tại Thủ Quỹ - Phòng Tài chính Kế toán XNK & SG hoặc đóng vào tài khoản của LD VIETSOVPETRO số 008.100.000001.1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 11giờ30, ngày 28/12/2016
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857