THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

- Cung cấp dịch vụ thuê “Thiết bị, dụng cụ đo Eline và bắn mìn mở vỉa”-Theo đơn hàng số DVL-093/16/DV

Chi tiết:

-       Bên mời thầu: Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan-Vietsovpetro

-       Tên gói thầu: Cung cấpThiết bị, dụng cụ đo Eline và bắn mìn mở vỉa”-Theo đơn hàng số DVL-093/16/DV

-         Nguồn vốn: Chi phí nguyên nhiên vật liệu, thiết bị của dịch vụ đo địa vật lý giếng khoan cho Công ty Hoàng Long JOC

-       Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

-       Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 27/12/2016 đến 09 giờ 00 ngày 15/01/2016 trong giờ hành chính.

-       Giá 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)

-       Địa điểm: Nhà thầu mua hồ sơ mời thầu nộp tiền tại Phòng kế toán Tầng 4, Tòa nhà văn phòng XN Địa vật lý giếng khoan-Số 65/1, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, sau đó nhận Hồ sơ mời thầu tại Phòng Kinh tế kế hoạch-Thương mại  dịch vụ (P.KTKH-TMDV) của XN Địa vật lý giếng khoan (Mr Đông, điện thoại 064 3839871 ext 3407 ) hoặc nộp tiền vào số tài khoản sau:

-       Tên tài khoản: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.

-       Số tài khoản: 008.100.0000011 tại Ngân hàng Vietcombank- chi nhánh TP.Vũng Tàu và nhận hồ sơ sơ tại Phòng KTKH-TMDV hoặc tải hồ sơ tại trang web http://tender.vietsov.com.vn.

-       Địa chỉ nộp hồ sơ đề xuất (HSĐX): Tầng 2 (Thứ ký hoặc Văn thư nhận) Tòa nhà Văn phòng XN Địa vật lý giếng khoan, số 65/1, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu.

-       Bảo lãnh dự thầu:  40.000.000 VNĐ (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

-       Hình thức của bảo lãnh dự thầu: Bảo lãnh của Ngân hàng hoặc đặt cọc tại phòng Kế toán của XN Địa vật lý giếng khoan

-       HSĐX sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 ngày 17/01/2016 tại phòng họp Tầng 4 của Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, 65/1 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. 

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 27/12/2016 Đến 9giờ0, ngày17/1/2017

Giá hồ sơ: 1.000.000 VNĐ

Người liên hệ:
Nguyễn Đức Đông- Phòng KTKH-TMDV
Tel: 064 3839871 ext 3407
dongnd.fg@vietsov.com.vn
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian đóng thầu:9giờ0, ngày 17/1/2017

Thời gian mở thầu:9giờ0, ngày 17/1/2017

Ngày cập nhật: 15giờ56, ngày 31/12/2016
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857