THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Tổ chức Hội nghị khách hàng Viện NCKH&TK năm 2016

Chi tiết:

1. Tên gói thầu: Tổ chức Hội nghị khách hàng Viện NCKH&TK năm 2016 - đơn hàng số NIPI-0154/16 - Loại gói thầu: Phi tư vấn - Nội dung chính của gói thầu: Tổ chức Hội nghị khách hàng Viện NCKH&TK năm 2016. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 ngày vào tháng 01/2017. 2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Chi phí tiếp thị hoa hồng của VSP – Kế hoạch marketing VSP năm 2016 3. Nguồn vốn: Mục tài chính 25.64.01.01 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08h00, ngày 06 tháng 01 năm 2017 đến trước 14h00, ngày 16 tháng 01 năm 2017 (trong giờ hành chính) . 7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Thương mại và Dịch vụ, Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế - Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu hoặc qua trang web: http://tender.vietsov.com.vn. (Người liên hệ: Chu Thị Lan Anh (Ext: 5292; Email: lananhct.rd@vietsov.com.vn) 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ 9. Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng chẵn) - Hình thức bảo đảm dự thầu: bảo lãnh của ngân hàng do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành. 10. Thời điểm đóng thầu 14h00, ngày 16 tháng 01 năm 2017. 11. Thời điểm mở thầu 15h00, ngày 16 tháng 01 năm 2017.

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 6/1/2017 Đến 14giờ0, ngày16/1/2017

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Người liên hệ: Chu Thị Lan Anh,Điện thoại: 064 3839871 – Ext: 5292. Fax: 064 3563971. E-mail: lananhct.rd@vietsov.com.vn.
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian đóng thầu:14giờ0, ngày 16/1/2017

Thời gian mở thầu:15giờ0, ngày 16/1/2017

Ngày cập nhật: 10giờ57, ngày 4/1/2017
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857