THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Ống thép cho tuyến ống ngầm RP1-UBN6 năm 2017 cho lô 09.1 (Gói thầu số VT-008/17-XL-VTN)

Chi tiết:

Tên gói thầu: Ống thép cho tuyến ống ngầm RP1-UBN6 năm 2017 cho lô 09.1” (Gói thầu số VT-008/17-XL-VTN). Nguồn vốn: Từ nguồn vốn sản xuất để lại cho Vietsovpetro trong năm 2017. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn - Hai túi hồ sơ. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng/bộ.

1.      Bảo đảm dự thầu: 22.000,00 USD hoặc 500.000.000 VNĐ thông qua Ngân hàng.

 

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/1/2017 Đến 9giờ0, ngày28/2/2017

Giá hồ sơ: 500.000 đồng/bộ

Người liên hệ:
Vu Trung Nam - Phong Thuong mai
DT: Ext - 2478/098.2006.318
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian đóng thầu:9giờ0, ngày 28/2/2017

Thời gian mở thầu:9giờ30, ngày 28/2/2017

Ngày cập nhật: 16giờ33, ngày 6/1/2017
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857