THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Thi công xây dựng "Nhà để xe tại khu vực cảng Vietsovpetro"

Chi tiết:

Tên bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng "Nhà để xe tại khu vực cảng Vietsovpetro"
- Nguồn vốn: Nguồn vốn để lại cho sản xuất sản xuất của LDVN Vietsovpetro
- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ ngày 30 tháng 07 năm 2012 đến 15 giờ 00 ngày 14 tháng 08 năm 2012 trong giờ hành chính
- Địa điểm bán HSMT: Phòng Thương mại và Dịch vụ - Xí nghiệp Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Số 67 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu; ĐT: 064.3839871 - Máy lẻ: 8603
Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam), nộp qua Ngân hàng TMCP Đại Dương - CN Vũng Tàu - Số TK: 790.790.129.323.0008.1
- Địa chỉ nhận HSDT: Thư ký Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Số 67 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu
- Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 14 tháng 08 năm 2012
- Bảo đảm dự thầu: 26.000.000 VNĐ (Hai mươi sáu triệu đồng Việt Nam)
- Hình thức của bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của Ngàn hàng
HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ 30 ngày 14/08/2012 tại Phòng kế toán của Xí nghiệp Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Số 67 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu
Xí nghiệp Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 30/7/2012 Đến 15giờ0, ngày14/8/2012

Giá hồ sơ: 1.000.000 VNĐ

Người liên hệ:
Trần Thành Lộc
ĐT: 064.3839871 - Máy lẻ: 8603
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian đóng thầu:15giờ0, ngày 14/8/2012

Thời gian mở thầu:15giờ30, ngày 14/8/2012

Ngày cập nhật: 13giờ41, ngày 18/7/2012

Sensor cho máy đo khí cầm tay và Phụ tùng hiển thị nhiệt độ động cơ Waukesha giàn MKC : ngày (06 Tháng Mười Hai 2016 7:44:58 SA)

Thông báo mời thầu gói thầu : Phụ tùng sửa chữa và mở rộng dung lượng mạng thông tin vệ tinh: ngày (30 Tháng Mười Một 2016 9:58:19 SA)

Cung cấp “Cáp 7/32” & 5/16” đo kiểm tra khai thác”-Theo đơn hàng số DVL-085/16/VT: ngày (24 Tháng Mười Một 2016 7:34:33 SA)

Thông báo mời thầu gói thầu XNKSG-0271/16: ngày (23 Tháng Mười Một 2016 8:23:24 SA)

Cung cấp Xi măng để bơm trám giếng khoan cho Lô 09-1 năm 2016 theo Đơn hàng của Vietsovpetro số VT-347/16-KB: ngày (22 Tháng Mười Một 2016 3:20:48 CH)

Vật tư tiêu hao vận hành các hệ thống thiết bị tàu, các máy nén khí và máy điều hòa giàn Tam Đảo 01 năm 2016, lô 09-1 theo Đơn hàng của Vietsovpetro số VT-341/16-KB: ngày (22 Tháng Mười Một 2016 2:41:34 CH)

1. Mua container ; 2. Thiết bị và dụng cụ để huấn luyện AT: ngày (21 Tháng Mười Một 2016 9:59:29 SA)

Cung cấp Hỗn hợp xi măng trộn cát để bơm trám giếng khoan năm 2016 cho Lô 09-1 theo Đơn hàng của Vietsovpetro số VT-348/16-KB: ngày (11 Tháng Mười Một 2016 10:12:03 SA)

- Cung cấp Tư vấn “Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và 14001 sang phiên bản 2015”-Theo đơn hàng số DVL-030/16/DV: ngày (11 Tháng Mười Một 2016 9:16:38 SA)

Cung cấp dịch vụ mạ kẽm container Basket 8FT và thùng chứa rác sinh hoạt (CĐ-082/16): ngày (10 Tháng Mười Một 2016 7:42:01 SA)

VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857