Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Vật tư kiểm tra không phá hủy (NDT) mối hàn phục vụ thi công rải ống ngầm - Dự án: Xây dựng giàn Cá Tầm.
  Cập nhật lúc 20/07/2018 8:26:03 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/07/2018 8:30:00 SA đến: 06/08/2018 10:00:00 SA
 • Vật tư kiểm tra không phá hủy (NDT) mối hàn phục vụ thi công rải ống ngầm - Dự án: Xây dựng giàn Cá Tầm.
  Cập nhật lúc 20/07/2018 8:26:03 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/07/2018 8:30:00 SA đến: 06/08/2018 10:00:00 SA
 • Vật tư kiểm tra không phá hủy (NDT) mối hàn phục vụ thi công rải ống ngầm - Dự án: Xây dựng giàn Cá Tầm.
  Cập nhật lúc 20/07/2018 8:26:03 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/07/2018 8:30:00 SA đến: 06/08/2018 10:00:00 SA
 • Vật tư kiểm tra không phá hủy (NDT) mối hàn phục vụ thi công rải ống ngầm - Dự án: Xây dựng giàn Cá Tầm.
  Cập nhật lúc 20/07/2018 8:26:03 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/07/2018 8:30:00 SA đến: 06/08/2018 10:00:00 SA
 • Phụ tùng cho xe nâng năm 2018
  Cập nhật lúc 19/07/2018 8:00:43 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 24/07/2018 7:00:00 SA đến: 06/08/2018 9:00:00 SA
 • Dịch vụ hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị ACFM AMIGO năm 2018
  Cập nhật lúc 19/07/2018 7:58:40 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 24/07/2018 7:00:00 SA đến: 06/08/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu mua máy mài năm 2018, đơn hàng số XNXL-129/18
  Cập nhật lúc 18/07/2018 7:37:14 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 23/07/2018 12:00:00 SA đến: 02/08/2018 12:00:00 SA
 • Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu Phụ tùng cho máy cuốn ống năm 2018, đơn hàng số XNXL-099/18
  Cập nhật lúc 16/07/2018 4:08:17 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2018 8:00:00 SA đến: 23/07/2018 8:00:00 SA
 • Máy nén khí phục vụ lô 09-1 ( XNXL-120/18)
  Cập nhật lúc 11/07/2018 8:39:56 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2018 7:00:00 SA đến: 24/07/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu cung cấp vật tư làm sạch cho dự án NR-ĐM, đơn hàng số XNXL-111/18
  Cập nhật lúc 10/07/2018 2:19:14 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 16/07/2018 8:00:00 SA đến: 27/07/2018 9:00:00 SA