Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thông báo mời thầu: Vật tư NDT và vật tư tiêu hao khác phục vụ thi quy trình hàn - dự án phát triển mỏ Sao Vàng- Đại Nguyệt
  Cập nhật lúc 23/03/2018 3:45:59 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2018 7:00:00 SA đến: 10/04/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Thuê dịch vụ bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, thay thế phụ tùng hư hỏng máy điều hòa nhiệt độ
  Cập nhật lúc 22/03/2018 10:12:16 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 28/03/2018 12:00:00 SA đến: 09/04/2018 12:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu:Thiết bị văn phòng phục vụ dự án P11, P12, P13, P14
  Cập nhật lúc 22/03/2018 10:10:42 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 28/03/2018 7:00:00 SA đến: 05/04/2018 12:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu:Dịch vụ kiểm định cáp, mani phục vụ thi công bờ và biển – dự án phát triển mỏ Cá Tầm
  Cập nhật lúc 20/03/2018 7:54:43 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2018 7:00:00 SA đến: 05/04/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Grating and Miscellanous for Topside, MSF, Vent Boom, Helideck – dự án xây dựng giàn Cá Tầm
  Cập nhật lúc 19/03/2018 1:57:59 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 14/03/2018 12:00:00 SA đến: 26/03/2018 12:00:00 SA