Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Đá xanh san lấp năm 2020
  Cập nhật lúc 27/03/2020 7:13:34 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 27/03/2020 7:30:00 SA đến: 07/04/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư tiêu hao phục vụ thi công
  Cập nhật lúc 26/03/2020 3:26:02 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2020 3:20:00 CH đến: 06/04/2020 10:00:00 SA
 • Vật tư tiêu hao - dự án: Thi công lắp đặt bơm chìm trên giàn RC4 & RC-ĐM
  Cập nhật lúc 25/03/2020 3:45:16 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/03/2020 2:50:00 CH đến: 06/04/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp vật tư bổ sung cho phần nội thất, HVAC BK21
  Cập nhật lúc 25/03/2020 3:03:03 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/03/2020 3:00:00 CH đến: 06/04/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư phục vụ khảo sát giàn BK-TNG năm 2020
  Cập nhật lúc 25/03/2020 11:22:14 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/03/2020 7:00:00 SA đến: 08/04/2020 10:00:00 SA
 • Phụ tùng cho máy bơm cứu hỏa MB65-250H
  Cập nhật lúc 25/03/2020 9:08:08 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2020 4:30:00 CH đến: 08/04/2020 10:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu qua mạng gói thầu số VT-078/20-XL v/v Vật tư tiêu hao phục vụ sửa chữa kết cấu kim loại và chống ăn mòn cho 02 giàn RC4 & RCDM
  Cập nhật lúc 19/03/2020 2:31:21 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 17/03/2020 3:00:00 CH đến: 01/04/2020 10:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu số VT-077/20-XL v/v Vật tư sơn phục vụ sửa chữa kết cấu kim loại và chống ăn mòn cho 02 giàn RC4 & RCDM
  Cập nhật lúc 17/03/2020 9:22:08 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 16/03/2020 3:00:00 CH đến: 01/04/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu số VT-076/20-XL v/v Vật tư làm sạch phục vụ sửa chữa kết cấu kim loại và chống ăn mòn cho 02 giàn RC4 & RCDM
  Cập nhật lúc 17/03/2020 9:18:26 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2020 8:00:00 SA đến: 31/03/2020 10:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu số VT-075/20-XL v/v Vật tư chính phục vụ sửa chữa kết cấu kim loại và chống ăn mòn cho 02 giàn RC4 & RCDM
  Cập nhật lúc 17/03/2020 9:13:09 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2020 8:00:00 SA đến: 31/03/2020 9:00:00 SA