Sign In

Thông báo đấu thầu


1.        Name of bidding package: “HVAC and Architecture system_CPP-KNT Block 09-2/09"(Package No.36-DV-1017/24-XL-DA-VTN).

2.        Price of 01 Bidding document: 500.000,00 VND/set. Payment for Biding Documents shall be made by Telegraphic Transfer to the following Vietsovpetro's account:

  • Beneficiary: Vietsovpetro Joint Venture
  • 008.100.000001.1  - VIETCOMBANK, Vung Tau Branch.
  • Please indicate: “Bidder's name", payment for Biding documents - ITB No.36-DV-1017/24-XL-DA-VTN

3.        Form of  bidder selection: International competitive bidding

4.        Method of  bidder selection: One phase bidding - One envelope bidding

5.        Time for selling of Bid Documents is from 27th May 2024 to 09h00, 05th July 2024 (in working time).

6.        Place of Bidding Documents issue: Commercial Department (12nd Floor) of Vietsovpetro J/V Office, No.105 Le Loi St., Vung Tau City. Personal responsibility: Vu Trung Nam (Tel. 84-254-3839871- ext. 2478; Email:namvt.hq@vietsov.com.vn).

      Or https://muasamcong.mpi.gov.vn

7.        Deadline for Bid submission: 09h00 AM, 05th July 2024

8.        Bid shall be opened publicly: 09h30 AM, 05th July 2024​


Thời gian bán HSMT từ : 27/05/2024 12:00:00 SA đến 05/07/2024 12:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 đồng/bộ
Người liên hệ: Vũ Trung Nam (ĐT: 0254-3839871 - Ext. 2478 hoặc 098.2006.318; Email: namvt.hq@vietsov.com.vn).
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
Thời gian đóng thầu: 05/07/2024 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 05/07/2024 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

27/05/2024 2:51:33 CH
Casing for wells TU-14XP of Block 04-3 (25-VT-3288/23-KB-DA package 2)
Thời gian bán HSMT từ : 28/05/2024 8:00:00 SA đến 27/06/2024 9:00:00 SA

27/05/2024 2:48:51 CH
Casing for wells TU-16 of Block 04-3 (VSP’s requisition 25-VT-3288/23-KB-DA package 1)
Thời gian bán HSMT từ : 28/05/2024 8:00:00 SA đến 27/06/2024 9:00:00 SA