Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 25/05/2024 8:00:00 SA đến 25/06/2024 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ
Người liên hệ: Ms Linh 2248
Hình thức đấu thầu: RRTN
Thời gian đóng thầu: 25/06/2024 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 25/06/2024 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

10/06/2024 8:09:05 SA
Provision of Wellhead and X-Mas Tree, Block 09-1 (ITB No. VT-1929/24-KT-CHH)
Thời gian bán HSMT từ : 10/06/2024 9:00:00 SA đến 10/07/2024 9:00:00 SA

10/06/2024 7:34:18 SA
Provision of Mechanical Spare Parts for Maintenance 4K-8K on CGCS (ITB No.VT-1951/24-KHI; email:dungpv.hq@vietsov.com.vn; Ext.2415)
Thời gian bán HSMT từ : 10/06/2024 8:00:00 SA đến 25/06/2024 9:00:00 SA


07/06/2024 6:23:58 CH
Vật tư cho Khối thượng tầng, Khung dầm chịu lực, Cầu dẫn giàn P15
Thời gian bán HSMT từ : 08/06/2024 9:00:00 SA đến 28/06/2024 9:00:00 SA

07/06/2024 1:48:50 CH
Casing for Block 09-2/09 under Vietsovpetro’s package No. 36-VT-1334/24-KB-DA
Thời gian bán HSMT từ : 10/06/2024 8:00:00 SA đến 22/07/2024 9:00:00 SA


06/06/2024 10:55:48 SA
Thuê dịch vụ thả ống chống bằng CRTi cho giếng khoan CT-205, CT-203, CT-212XP, CT-206, Lô 09-3/12 (Gói thầu 28-DV-1617/24-KB)
Thời gian bán HSMT từ : 08/07/2024 9:00:00 SA đến 08/07/2024 9:30:00 SA

05/06/2024 4:15:19 CH
Provision of Downhole Completion Equipment of Oil Wells, Block 09-1 (ITB No. VT-1787/24-KT)(email:dungpv.hq@vietsov.com.vn; Ext.2415)
Thời gian bán HSMT từ : 06/06/2024 8:00:00 SA đến 26/06/2024 9:00:00 SA

05/06/2024 3:10:59 CH
Phụ tùng cho thiết bị đầu giếng năm 2024, Lô 09-1 (VT-1925/24-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 06/06/2024 9:00:00 SA đến 26/06/2024 9:00:00 SA

05/06/2024 3:06:27 CH
Phụ tùng cho nồi hơi /Spare parts for PPUa (VT-1833/24-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 06/06/2024 9:00:00 SA đến 26/06/2024 9:00:00 SA

05/06/2024 9:47:18 SA
Gói thầu VT-1834/24-KT V/v: "Thiết bị lấy mẫu sâu dầu khí cao áp và phụ tùng năm 2024"
Thời gian bán HSMT từ : 05/06/2024 10:00:00 SA đến 25/06/2024 9:00:00 SA

05/06/2024 9:46:17 SA
Provision of Drilling fluid services for 05 wells KTN-P9, KTN-P10, KTN-P11, KTN-P1 and KTN-P2, Block 09-2/09 (Bidding package No. 36-DV-1707/24-KB-DA)
Thời gian bán HSMT từ : 05/06/2024 9:15:00 SA đến 11/07/2024 9:00:00 SA


29/05/2024 6:28:49 CH
Provision of Chemicals for cementing of wells KTN-P1, KTN-P2, KTN-P9, KTN-P10 and KTN-P11, Block 09-2/09 (Bidding package No. 36-VT-1420/24-KB-DA)
Thời gian bán HSMT từ : 30/05/2024 8:00:00 SA đến 04/07/2024 9:00:00 SA

29/05/2024 3:19:20 CH
VT-1356/24-KB Spare parts for spider
Thời gian bán HSMT từ : 30/05/2024 8:00:00 SA đến 01/07/2024 9:00:00 SA


27/05/2024 2:51:33 CH
Casing for wells TU-14XP of Block 04-3 (25-VT-3288/23-KB-DA package 2)
Thời gian bán HSMT từ : 28/05/2024 8:00:00 SA đến 27/06/2024 9:00:00 SA

27/05/2024 2:48:51 CH
Casing for wells TU-16 of Block 04-3 (VSP’s requisition 25-VT-3288/23-KB-DA package 1)
Thời gian bán HSMT từ : 28/05/2024 8:00:00 SA đến 27/06/2024 9:00:00 SA