Sign In

Thông báo đấu thầu


Payment for Invitation for Bid shall be made by Telegraphic Transfer to the following Vietsovpetro's account:

008.1.00.000001.1

Beneficiary: Vietsovpetro

Vietcombank, Vung Tau Branch

Payment for Invitation for Bid - Package No. VT-3775/23-KB.

  • Place of Bidding documents issue: 105 Le Loi St., Vung Tau City

    email: minhtuan.hq@vietsov.com.vn (Tel. 84 254 3839871- ext. 2100)
  • Bidder's people who comes to Vietsovpetro for getting Invitation for Bid must submit the Original record of payment/cash deposit slip evidencing that the payment for Invitation for Bid have been made by the Bidder to the above mentioned Vietsovpetro's account.
  • Bid Bond:

    + 6,550 USD or 6,030 EUR or 158,000,000 VND for those bidders offering at least 02 groups or more.

    + 3,275 USD or 3,015 EUR or 79,000,000 VND for those bidders offering less than 02 groups.
  • Bid proposal shall be opened publicly at Vietsovpetro's office, No.105 Le Loi St., Vung Tau City within one hour after bid closing time and all bidders are invited to participate in the Bid opening at this time.
Thời gian bán HSMT từ : 14/11/2023 8:00:00 SA đến 04/12/2023 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 vnđ/set
Người liên hệ: Tuấn (Mr.)-Tel.2100, P.TM Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi quốc tế
Thời gian đóng thầu: 04/12/2023 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 04/12/2023 9:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

13/11/2023 5:10:58 CH
Phụ tùng cho ống mềm để sửa chữa giếng (VT-3529/23-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 13/11/2023 4:00:00 CH đến 04/12/2023 9:00:00 SA

09/11/2023 2:59:27 CH
36-VT-3346/23-XL-DA-HMH (Hot induction bend WHP-KTN & BK15 modification)
Thời gian bán HSMT từ : 10/11/2023 8:00:00 SA đến 20/12/2023 9:00:00 SA

07/11/2023 8:27:48 SA
Material for safety equipment for BK-23 and modification of BK-14/BT-7 to connect to BK-23 - Block 09.1 (VT-3640/23-XL-DA-TLAT)
Thời gian bán HSMT từ : 01/11/2023 9:00:00 SA đến 11/12/2023 9:00:00 SA

02/11/2023 4:55:57 CH
VT-3576/23-CD Materials to fabricate Portable Chemical Injection Skid for OGPE
Thời gian bán HSMT từ : 03/11/2023 8:00:00 SA đến 04/12/2023 9:00:00 SA