Sign In

Thông báo đấu thầu


1.     Tên gói thầu: “Sửa chữa và chống ăn mòn kết cấu kim loại thượng tầng giàn RP-1 mỏ Rồng - Vietsovpetro (RP1-213-TS-CE5-CE-001 Rev.0 & RP1-214-TS-CE5-CE-001 Rev.1)" – DV-0122/24-KT1-NTK (Điện thoại: (0254) 3 839 871 – 22.93, Người liên hệ: Nguyễn Trung Kiên).

 • Gói thầu số: DV-0122/24-KT1-NTK
 • Loại gói thầu: Phi tư vấn
 • Nội dung chính của gói thầu: “Sửa chữa và chống ăn mòn kết cấu kim loại thượng tầng giàn RP-1 mỏ Rồng - Vietsovpetro (RP1-213-TS-CE5-CE-001 Rev.0 & RP1-214-TS-CE5-CE-001 Rev.1)" – DV-0122/24-KT1-NTK.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: dự kiến trong vòng 393 ngày.
 • Link download tài liệu kỹ thuật tham chiếu:
  https://drive.google.com/drive/folders/140Cps73JZ7UP4cYr9tIwAlxuZUmfolSG

2.     Số thông báo mời thầu trên mạng đấu thầu quốc gia:    IB2400025603

3.     Thời điểm đăng tải TBMT: 31/1/2024

4.     Ngày đăng báo TBMT:    (không đăng báo)

5.     Số báo:     -

6.     Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): không.

7.     Nguồn vốn: Lô 09-1;

Mục số 03.05.01.01.02 - Phụ lục số 22.2, Kế hoạch tài chính năm 2024 của Vietsovpetro.

8.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

9.     Quy trình lựa chọn nhà thầu:       Quy trình ĐTRRTN thông thường không qua mạng.

10.  Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn – Hai túi hồ sơ.

11.  Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 31/1/2024 đến trước 09 giờ 00, thứ 5, ngày 29/2/2024 (HSMT được bán trong giờ hành chính).

12.  Địa điểm phát hành HSMT:

 • Tầng 12 - Tòa nhà Bộ máy điều hành Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu (Điện thoại: (0254) 3 839 871 – 22.93; Fax: (0254) 3 839 857, Người liên hệ: Nguyễn Trung Kiên)
 • Điện thoại:      (0254) 3 839 871 – 22.93;     Fax: (0254) 3 839 857,
 • Email:             kiennt.hq@vietsov.com.vn
 • Địa chỉ nộp HSDT: Phòng tiếp nhận HSDT, Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu (Điện thoại: (0254)3839871-22.93, Nguyễn Trung Kiên, kiennt.hq@vietsov.com.vn).

13.  Giá bán 01 bộ HSMT:  500.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/bộ).

 • Hình thức thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro như sau:
 • Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.
 • Số tài khoản: 008.100.000001.1, Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương, chi nhánh Vũng Tàu.
 • Nội dung chuyển khoản: Công ty ........ nộp tiền mua HSMT gói thầu: Sửa chữa và C.A.M Giàn RP-1 – DV-0122/24-KT1-NTK.

14.  Bảo đảm dự thầu:

 • Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 360.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).
 • Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu:   120 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 • Hình thức bảo đảm: theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành theo mẫu của hồ sơ mời thầu (chi tiết xem phần Chỉ dẫn nhà thầu trong HSMT).

15.  Thời điểm đóng thầu:       09 giờ 00, thứ 5, ngày 29/2/2024.

16.  Thời điểm mở thầu:          09 giờ 30, thứ 5, ngày 29/2/2024.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở tại Phòng tiếp nhận HSDT, Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu (Điện thoại: (0254)3839871-22.93, Nguyễn Trung Kiên, kiennt.hq@vietsov.com.vn).

Thời gian bán HSMT từ : 31/01/2024 6:35:00 CH đến 29/02/2024 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/bộ).
Người liên hệ: Điện thoại: (0254)3839871-22.93, Nguyễn Trung Kiên, kiennt.hq@vietsov.com.vn
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Thời gian đóng thầu: 29/02/2024 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 29/02/2024 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành