Sign In

Thông báo đấu thầu


 1. Selling price for Bidding Documents: 500,000 VND (VND Five hundred thousand only).

  Payment for bidding documents shall be made by T/T to the following account:
   • Beneficiary: Vietsovpetro
   • Account No. 008.100.000001.1, Vietcombank, Vung Tau Branch
   • Please indicate: Company name, Payment for bidding documents – Package No. DV-4427/23-XL-DA.


Thời gian bán HSMT từ : 01/02/2024 7:40:00 SA đến 19/03/2024 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 đ/bộ
Người liên hệ: Mr.Tuấn-Tel.2100-P.Thương mại VSP, 105 Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi quốc tế
Thời gian đóng thầu: 19/03/2024 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 19/03/2024 9:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN
26/01/2024 11:06:56 SA
PROVISION OF CONNECTING MATERIALS FOR PIPELINE PIGGING ACCORDING TO PLAN 2024, BLOCK 09-1 (ITB VT-0201/24-KT-DA-CHH)
Thời gian bán HSMT từ : 26/01/2024 2:00:00 CH đến 08/03/2024 9:00:00 SA