Sign In

Thông báo đấu thầu


Thi tuyển phương án kiến trúc tổng mặt bằng cải tạo khuôn viên 105 Lê Lợi

Thời gian bán HSMT từ : 19/02/2024 8:00:00 SA đến 22/03/2024 4:00:00 CH
Giá hồ sơ: 0 đồng
Người liên hệ: Phạm Công Nguyên
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi
Thời gian đóng thầu: 22/03/2024 4:00:00 CH
Thời gian mở thầu: 22/03/2024 4:15:00 CH
Đơn vị mời thầu: Ban ĐSNO

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN