Sign In

Thông báo đấu thầu

VT-1356/24-KB Spare parts for spider

Cập nhật: 29/05/2024 3:19:20 CH

Provision of Spare parts for spider  under Vietsovpetro's package No. VT-1356/24-KB

Selling price of Invitation for Bid: 500,000.00 VNĐ (VND Five hundred thousand only)

 

Thời gian bán HSMT từ : 30/05/2024 8:00:00 SA đến 01/07/2024 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 VND/set
Người liên hệ: Mr. Kanatov Anton (2946)
Hình thức đấu thầu: international competitive bidding
Thời gian đóng thầu: 01/07/2024 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 01/07/2024 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN


27/05/2024 2:51:33 CH
Casing for wells TU-14XP of Block 04-3 (25-VT-3288/23-KB-DA package 2)
Thời gian bán HSMT từ : 28/05/2024 8:00:00 SA đến 27/06/2024 9:00:00 SA

27/05/2024 2:48:51 CH
Casing for wells TU-16 of Block 04-3 (VSP’s requisition 25-VT-3288/23-KB-DA package 1)
Thời gian bán HSMT từ : 28/05/2024 8:00:00 SA đến 27/06/2024 9:00:00 SA