Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Phụ tùng thay thế cho hệ thống SCADA (VT-395/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 18/09/2020 3:58:28 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/09/2020 9:00:00 SA đến: 09/10/2020 9:00:00 SA
 • VT-414/20-CNTT (Cung cấp bản quyền phần mềm SQL Server)
  Cập nhật lúc 18/09/2020 2:29:37 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/09/2020 8:00:00 SA đến: 09/10/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Sửa chữa nhỏ các hạng mục Ban gia tăng sản lượng khai thác dầu khí thuộc Xí nghiệp Khai thác – Vietsovpetro” - DV-290/20-PXD-NTK.
  Cập nhật lúc 18/09/2020 10:26:03 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/09/2020 10:35:00 SA đến: 02/10/2020 9:00:00 SA
 • Spare parts for operater of cement pump year 2020. Inquiry VT-405/20-KB
  Cập nhật lúc 18/09/2020 9:52:35 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2020 7:00:00 SA đến: 14/10/2020 8:00:00 SA
 • Equipments and materials for servicing fire and gas systems at offshore facilities for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-387/20-CD)
  Cập nhật lúc 18/09/2020 9:47:37 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2020 8:00:00 SA đến: 12/10/2020 9:00:00 SA
 • Сonsumable parts of electrical equipment for “Tam Dao 03” jack-up rig on Block 09-1 ̣(Package No. VT-398/20-KB)
  Cập nhật lúc 18/09/2020 7:27:36 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2020 8:00:00 SA đến: 12/10/2020 9:00:00 SA
 • Supplying of Electric cables and electric wires for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-403/20-CD)
  Cập nhật lúc 17/09/2020 5:19:44 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2020 8:00:00 SA đến: 12/10/2020 9:00:00 SA
 • dịch vụ sửa chữa tàu “Vietsovpetro-02” để gia hạn giấy phép hoạt động (ĐH DV-309/20-KT)
  Cập nhật lúc 17/09/2020 4:31:56 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2020 9:15:00 SA đến: 05/10/2020 9:00:00 SA
 • Klin hỏi PS-16 cho giàn Cứu Lòng và Phụ kiện chống phục cho giàn Tam Đảo 03 cho Lô 09-1. (VT-349/20-KB)
  Cập nhật lúc 17/09/2020 11:23:27 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/09/2020 8:00:00 SA đến: 30/09/2020 9:00:00 SA
 • Dụng cụ cho sửa giếng năm 2020 cho Lô 09-1 (VT-371/20-KB)
  Cập nhật lúc 17/09/2020 11:20:55 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/09/2020 8:00:00 SA đến: 06/10/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng điện tiêu hao de vận hành giàn khoan tự nâng Tam Đảo - 05 cho Lô 09-1. (VT-397/20-KB)
  Cập nhật lúc 17/09/2020 11:18:18 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2020 8:00:00 SA đến: 13/10/2020 9:00:00 SA
 • Máy cắt dây tia lửa điện EDM Lô 09-1 (VT-380/20-CD)
  Cập nhật lúc 17/09/2020 11:13:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2020 8:00:00 SA đến: 12/10/2020 9:00:00 SA
 • Anodes cho xích của hệ thống neo tàu Vietsovpetro-01
  Cập nhật lúc 17/09/2020 9:01:16 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2020 8:00:00 SA đến: 30/09/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư, Phụ tùng động cơ Waukesha cho bảo dưỡng 4K-8K giàn MKC (ĐH VT-383/20-KHI)
  Cập nhật lúc 17/09/2020 8:35:56 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/09/2020 8:00:00 SA đến: 29/09/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho thiết bị của xưởng TB nâng & TBCN (VT-401/20-CD)
  Cập nhật lúc 16/09/2020 4:13:52 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/09/2020 8:00:00 SA đến: 08/10/2020 9:00:00 SA
 • Bảo dưỡng trạm vệ tinh trên giàn khoan và trên bờ (DV-297/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 16/09/2020 3:49:35 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2020 9:00:00 SA đến: 07/10/2020 9:00:00 SA
 • Dụng cụ sửa chữa cơ khí, dụng cụ đo. (Lô 09-1) ( Gói thầu số VT-399/20-CD)
  Cập nhật lúc 16/09/2020 11:25:21 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2020 8:00:00 SA đến: 06/10/2020 9:00:00 SA
 • Spare parts of Wireline Tools under Vietsovpetro's Package VT-388/20-KT - Cung cấp Phụ tùng cho bộ phận cáp tời (gói thầu số VT-388/20-KT)
  Cập nhật lúc 16/09/2020 8:33:55 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/09/2020 8:00:00 SA đến: 06/10/2020 10:00:00 SA
 • Mua Ống mềm và đầu nối cho giàn tự nâng cho Lô 09-1 (Gói thầu VT-402/20-KB)
  Cập nhật lúc 15/09/2020 1:42:05 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2020 8:00:00 SA đến: 28/09/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho các động cơ Caterpillar (VT-381/20-CD)
  Cập nhật lúc 15/09/2020 11:15:01 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2020 8:00:00 SA đến: 08/10/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng thay thế và vật tư cho TO và sửa chữa các thiết bị tự động hóa công nghiệp của XNCĐ & XNKT (VT-342/20-CD)
  Cập nhật lúc 15/09/2020 11:11:25 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2020 8:00:00 SA đến: 07/10/2020 9:00:00 SA
 • CNC Laser cutting machine for Block 09-1 (VT-385/20-CD)
  Cập nhật lúc 14/09/2020 3:36:03 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/09/2020 8:00:00 SA đến: 05/10/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ khảo sát kiểm tra độ dày kết cấu thân vỏ, kiểm tra khuyết tật kết cấu và thiết bị chịu lực phục vụ kiểm tra định kỳ 5 năm giàn Tam Đảo - 05 (gói thầu DV-293/20-KB)
  Cập nhật lúc 14/09/2020 8:57:32 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/09/2020 9:00:00 SA đến: 05/10/2020 9:00:00 SA
 • Supplying of Spare parts for repairing electrical equipment onshore for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-379/20-CD)
  Cập nhật lúc 10/09/2020 3:10:03 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/09/2020 8:00:00 SA đến: 05/10/2020 9:00:00 SA
 • Supplying of Spare parts for Electrical submersible pumps – Winding wires and Power cables for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-373/20-CD)
  Cập nhật lúc 10/09/2020 8:18:44 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 11/09/2020 8:00:00 SA đến: 01/10/2020 9:00:00 SA
 • Dụng cụ cắt gọt kim loại (VT-357/20-CD)
  Cập nhật lúc 09/09/2020 4:46:29 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/09/2020 8:00:00 SA đến: 01/10/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho thiết bị của xưởng Сần ống & thiết bị đầu giếng (VT-372/20CD)
  Cập nhật lúc 09/09/2020 4:43:43 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/09/2020 8:00:00 SA đến: 30/09/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng sữa chữa bơm, motor thủy lực cho cẩu KEG (Lô 09-1)Đơn hàng No. VT-384/20-CD
  Cập nhật lúc 09/09/2020 3:51:14 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/09/2020 8:00:00 SA đến: 30/09/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng và vật tư để bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống báo cháy tự động các công trình bờ của LD Việt-Nga Vietsovpetro. Đơn hàng số VT-377/20-CD
  Cập nhật lúc 09/09/2020 3:21:56 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/09/2020 7:00:00 SA đến: 06/10/2020 9:00:00 SA
 • Dụng cụ cho thiết bị điện, lô 09-1 (VT-370/20-KT)
  Cập nhật lúc 09/09/2020 10:51:24 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/09/2020 4:15:00 CH đến: 29/09/2020 9:00:00 SA
 • Tên gói thầu: Ống, đầu nối cho hệ thống công nghệ và phụ trợ cho BK18A- Lô 09-1 (Đơn hàng VT-353/20-XL-DA/N3-TTHN)
  Cập nhật lúc 09/09/2020 8:07:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 09/09/2020 8:00:00 SA đến: 24/09/2020 9:00:00 SA