Sign In

Thông báo đấu thầu

 • VT-1171/24-CĐ : Vật tư để chế tạo các trạm PPU (huynq.hq-2448)
  Cập nhật lúc 22/04/2024 10:24:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/04/2024 10:00:00 SA đến: 14/05/2024 9:00:00 SA
 • Supplying of BOP spools for Jack-up rigs, Block 09-1 (VSP's package No. VT-1188/24-KB)
  Cập nhật lúc 21/04/2024 6:19:00 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/04/2024 8:00:00 SA đến: 07/05/2024 9:00:00 SA
 • Phụ tùng sửa chữa đại tu phần Monobuoy cho tàu Chí Linh (đơn hàng VT-1194/24-KT)
  Cập nhật lúc 21/04/2024 10:40:02 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/04/2024 10:40:00 SA đến: 13/05/2024 12:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Sửa chữa nhỏ khu vực 105 Lê Lợi - Vietsovpetro + Sửa chữa nhỏ nhà làm việc TTCNTT&LL” (Gói thầu No.DV-0180-0178/24-PXD-VTN)
  Cập nhật lúc 20/04/2024 10:50:47 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 11/04/2024 12:00:00 SA đến: 26/04/2024 9:00:00 SA
 • Gia hạn đóng thầu gói thầu "Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống mạng Core trung tâm dữ liệu CTP-2 và thiết bị mạng Core trên các công trình biển" (DV-0774/24-CNTT (LTN))
  Cập nhật lúc 19/04/2024 6:23:51 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/05/2024 9:00:00 SA đến: 02/05/2024 9:00:00 SA
 • PROVISION OF OVERHAULING THE SEAL GAS HEATER FOR TWO GAS COMPRESSOR UNITS ON CCP, BLOCK 09-1 (ITB No. DV-1190/24-KHI; email:dungpv.hq@vietsov.com.vn; Ext.2415))
  Cập nhật lúc 19/04/2024 8:57:36 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/04/2024 8:55:00 SA đến: 13/05/2024 9:00:00 SA
 • DV-0734/24-KT : Tiến hành Tubing Pack-off tại 03 giếng của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (huynq.hq-2448)
  Cập nhật lúc 17/04/2024 5:06:24 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/04/2024 9:00:00 SA đến: 09/05/2024 9:00:00 SA
 • Junction Box & Cable Gland for Electrical, Instrument and Communication System CPP-KNT, WHP-KTN (Block 09-2/09) (Gói thầu số 36-VT-1041/24-XL-DA-VPL, Tel.:0254.3839871-2675, linhvp.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 17/04/2024 4:30:51 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/04/2024 8:00:00 SA đến: 24/05/2024 9:00:00 SA
 • Materials for repairing offshore platform in 2024 (Block 09-1) (bidding package No. VT-0970/24-XL-TLAT)
  Cập nhật lúc 16/04/2024 4:06:10 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/04/2024 9:00:00 SA đến: 04/05/2024 9:00:00 SA
 • “Provision of Subsea Pipeline In-Line Inspection From RC4 - RC5 (Block 50% 09-1, 50% 09.3)” (DV-0945/24-KT -TVA)”. (Contact: anhtv.hq@vietsov.com.vn – Tel 2862)
  Cập nhật lúc 16/04/2024 4:02:52 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/04/2024 9:00:00 SA đến: 07/05/2024 9:00:00 SA
 • Bản quyền chương trình hệ thống mạng (số hiệu gói thầu VT-0971/24-CNTT-PKK)
  Cập nhật lúc 16/04/2024 3:22:48 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/04/2024 3:30:00 CH đến: 02/05/2024 9:30:00 SA
 • Hệ thống an ninh mạng (gói thầu số VT-1120/24-CNTT)
  Cập nhật lúc 15/04/2024 9:59:11 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 12/04/2024 2:00:00 CH đến: 02/05/2024 2:00:00 CH
 • Gia hạn Dịch vụ Áp dụng phương pháp đánh dấu để nghiên cứu hướng và tốc độ nước được bơm ép trong tầng trầm tích tại 02 giếng lô 09-1 (DV-0633/24-KT)
  Cập nhật lúc 12/04/2024 9:10:37 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/03/2024 8:00:00 SA đến: 22/04/2024 9:00:00 SA
 • Supplying of Material and Spare parts to improve the circlelating system for synthetic Oil-based drilling mud, Block 09-1 (VSP's Bidding package No. VT-1119/24-KB)
  Cập nhật lúc 12/04/2024 8:47:12 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 12/04/2024 8:00:00 SA đến: 22/04/2024 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ hoàn thiện giếng không bơm trám xi măng cho giếng 7012H - BK-7 (Gói thầu DV-0560/24-KB)
  Cập nhật lúc 11/04/2024 4:54:04 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 12/04/2024 8:00:00 SA đến: 02/05/2024 9:00:00 SA
 • Thuê bổ sung giấy phép phần mềm “SACS” tại Viện NCKH&TK (gói thầu số DV-1016/24-CNTT; email liên hệ: lamtt.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 11/04/2024 10:09:07 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 11/04/2024 2:00:00 CH đến: 26/04/2024 2:00:00 CH
 • PROVISION OF TUBING PACK-OFF EQUIPMENTS AND SPARE PARTS TO ISOLATE ASSEMBLIES TO ELIMINATE LEAKAGES IN THE TUBINGS AND DEEPENING THE GASLIFT INJECTION POINT THE WELLS OF BLOCK 09-1 (ITB No. VT-1024/24-KT; email: dungpv.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 11/04/2024 8:08:39 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 11/04/2024 8:00:00 SA đến: 03/05/2024 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời gain nọp thầu gói thầu 36-DV-3991/23-XL-DA v/v thuê tàu cẩu Topside , Lô 09-2/09
  Cập nhật lúc 10/04/2024 5:05:03 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/12/2023 7:00:00 SA đến: 15/05/2024 9:00:00 SA
 • VT-0592/24-KT :Hóa phẩm cho chương trình thử nghiệm H2S Scavenger (huynq.hq-2448)
  Cập nhật lúc 10/04/2024 4:52:32 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/04/2024 5:00:00 CH đến: 07/05/2024 9:00:00 SA
 • FIELD INSTRUMENT DEVICES - CPP-KNT, WHP-KTN, MSP10 Modification, BK15 Modification (Groups 7,8) (BLOCK 09-2/09) (No. 36-VT-1222.2/23-XL-DA-VPL, Tel. 0254.3839871-2675, linhvp.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 10/04/2024 4:07:00 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/04/2024 8:00:00 SA đến: 16/05/2024 9:00:00 SA
 • DV-0725/24-KB Drilling mud services for trial well BH-2106/BK-21, Block 09-1
  Cập nhật lúc 09/04/2024 4:30:43 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/04/2024 8:00:00 SA đến: 08/05/2024 9:00:00 SA
 • Thuê nhân lực nâng cấp các cổng thông tin Web (nội bộ, bên ngoài) của VSP
  Cập nhật lúc 05/04/2024 11:40:43 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/04/2024 12:00:00 CH đến: 22/04/2024 2:00:00 CH
 • VT-0644/24-KB (Định tâm khoan cho năm 2024)
  Cập nhật lúc 04/04/2024 2:14:31 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 03/04/2024 8:00:00 SA đến: 23/04/2024 9:00:00 SA
 • VT-0733/24-KB (Cáp khoan nam 2024)
  Cập nhật lúc 04/04/2024 2:12:11 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 04/04/2024 8:00:00 SA đến: 24/04/2024 9:00:00 SA
 • Gói thầu VT-0903/24-KT V/v: "Phụ tùng sữa chữa phần cơ khí cho tàu VSP-01"
  Cập nhật lúc 04/04/2024 10:08:06 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 04/04/2024 11:00:00 SA đến: 24/04/2024 9:00:00 SA
 • Supplying of Drilling fluid services for well 7012H/BK-7, Block 09-1 (VSP’s package No. DV-0628/24-KB)
  Cập nhật lúc 02/04/2024 5:39:33 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 04/04/2024 8:00:00 SA đến: 24/04/2024 9:00:00 SA
 • PROVISION OF ADDITIONAL CONNECTING MATERIALS FOR PIPELINE PIGGING ACCORDING TO PLAN 2024 (TOP UP), BLOCK 09-1 (ITB No. VT-0565/24-KT; Ext.: 2415; email: dungpv.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 01/04/2024 9:13:51 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/04/2024 9:00:00 SA đến: 06/05/2024 9:00:00 SA
 • PROVISION OF REPAIR-INSULATION WORKS (RIW) IN WELLS BLOCK 09-1 WITHOUT RETRIEVING THE DOWNHOLE EQUIPMENT (ITB No. DV-0752/24-KT; Ext.: 2415; email: dungpv.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 01/04/2024 9:07:44 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/04/2024 9:00:00 SA đến: 23/04/2024 9:00:00 SA
 • Phụ tùng thay thế thiết bị Tự động hoá cho các hệ thống điều khiển trên các công trình biển/Spare parts, equipments for instrumentation and control systems on MSP Platforms (VT-4446/23-KT)
  Cập nhật lúc 31/03/2024 10:23:39 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/04/2024 8:00:00 SA đến: 22/04/2024 9:00:00 SA
 • Dịch vụ mở rộng thành giếng khoan cho giếng CT-212XP lô 09-3/12 (28-DV-0478/24-KB)
  Cập nhật lúc 29/03/2024 3:31:41 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2024 3:00:00 CH đến: 10/05/2024 9:00:00 SA
 • SPARE PART FOR HALLIBURTON LOGGING UNIT -vt-3936/23-dvl-msv
  Cập nhật lúc 22/03/2024 2:48:35 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/03/2024 9:00:00 SA đến: 22/04/2024 9:30:00 SA
 • Drill pipes for Block 09-1 under Vietsovpetro’s package No. VT-0527/24-KB
  Cập nhật lúc 21/03/2024 2:12:13 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/03/2024 8:00:00 SA đến: 06/05/2024 9:00:00 SA
 • Rock bits for wells on block 09-1 (VSP’s package No. VT-0567/24-KB).
  Cập nhật lúc 20/03/2024 1:42:00 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2024 8:00:00 SA đến: 22/04/2024 9:00:00 SA
 • Casing centralizers on block 09-1 (VSP’s package No. VT-0514/24-KB) (email: alferyeva.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 20/03/2024 1:39:53 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/03/2024 8:00:00 SA đến: 23/04/2024 9:00:00 SA
 • Cable materials for electrical and instrument system - WHP-KTN
  Cập nhật lúc 19/03/2024 2:19:59 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2024 8:00:00 SA đến: 25/04/2024 9:00:00 SA
 • (GIA HẠN) LAUNCHING SERVICE FOR CPP-KNT JACKET (BLOCK 09-2/09) (Gói thầu số DV-4418/23-XL-DA-VPL, Tel.: 0254.3839871-2675, linhvp.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 06/03/2024 8:14:07 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/03/2024 8:00:00 SA đến: 22/04/2024 9:00:00 SA