Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thuê dịch vụ thả ống chống 245mm cho giếng khoan 928H-BK-18A cho lô 09-1 (DV-272/22-KB)
  Cập nhật lúc 01/07/2022 2:51:43 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2022 8:00:00 SA đến: 18/07/2022 9:00:00 SA
 • Mua van tự động cho BK-22” (Gói thầu số VT-299/22-XL-DA-PHA)
  Cập nhật lúc 30/06/2022 11:00:26 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2022 8:00:00 SA đến: 10/08/2022 9:00:00 SA
 • Supplying of Drilling fluid services for well 711/RC-1, Block 09-1 (VSP’s package No. DV-289/22-KB)
  Cập nhật lúc 30/06/2022 7:48:17 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2022 8:00:00 SA đến: 01/08/2022 9:00:00 SA
 • Tính toán độ bền kết cấu tàu Chí Linh theo yêu cầu của Đăng kiểm để gia hạn thời hạn kiểm tra trong khoang két (ĐH DV-290/22-KT)
  Cập nhật lúc 29/06/2022 2:19:38 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 3:00:00 CH đến: 11/07/2022 9:00:00 SA
 • Service of Well temperature measurement service using Distributed Fibre Optic Sensing under Vietsovpetro’s Package DV-276/22-KT. Email contact: trangtt.hq@vietsov.com.vn
  Cập nhật lúc 28/06/2022 2:29:28 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 8:00:00 SA đến: 19/07/2022 10:00:00 SA
 • Supplying of Tieback materials for Mudline suspension system for wells on Block 09-1 (VSP’s package No. VT-307/22-KB)
  Cập nhật lúc 27/06/2022 7:11:12 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 8:00:00 SA đến: 14/07/2022 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ phục hồi vị trí miệng giếng khoan 61-ST-RC-10 (Slot Recovery) (DV-270/22-KB)
  Cập nhật lúc 27/06/2022 4:12:39 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/06/2022 8:00:00 SA đến: 18/07/2022 9:00:00 SA
 • Thông bán mời thầu - Gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công nội thất, hệ thống điều hòa thông gió (HVAC) cho Shelter giàn RC8 (Gói thầu No.DV-237/22-XL-VTN)
  Cập nhật lúc 27/06/2022 1:35:06 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/06/2022 8:00:00 SA đến: 18/07/2022 9:00:00 SA
 • VT-300/22-CNTT-DA (HMH) PAGA system for RC8, Block 09-1
  Cập nhật lúc 24/06/2022 3:12:03 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/06/2022 8:00:00 SA đến: 08/08/2022 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ thả cao su trương nở (Swell packer) cho các giếng khoan tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (DV-259/22-KB)
  Cập nhật lúc 24/06/2022 8:01:51 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/06/2022 8:00:00 SA đến: 18/07/2022 9:00:00 SA
 • MATERIALS AND SPARE PARTS FOR THE MAINTENANCE AND REPAIR OF THE ELECTRICAL EQUIPMENTS ON NR-DM FIELD (VT-314/22-KT-CHH).
  Cập nhật lúc 23/06/2022 1:18:20 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2022 9:00:00 SA đến: 14/07/2022 9:00:00 SA
 • “Mua Vật tư Điện cho Dự án RC8, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-278/22-XL-DA-NHT, phát hành tại P.TM - Vietsovpetro, Tel.0254.3839871-2342, Thainh.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 23/06/2022 8:47:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2022 9:00:00 SA đến: 04/08/2022 2:00:00 CH
 • “Mua Cẩu 8 tấn cho Dự án BK22, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-275/22-XL-DA-NHT, phát hành tại P.TM - Vietsovpetro, Tel.0254.3839871-2342, Thainh.hq@vietsov.com.vn).
  Cập nhật lúc 23/06/2022 8:44:13 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2022 9:00:00 SA đến: 04/08/2022 2:00:00 CH
 • Cáp thép và phụ kiện cho thiết bị nâng trên công trình biển cho lô 09-1 (Gói thầu VT-304/22-CD)( (Ms. Phương 5345)
  Cập nhật lúc 22/06/2022 3:50:37 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2022 8:00:00 SA đến: 08/07/2022 9:00:00 SA
 • “Mua vật tư I&E để lắp đặt hệ thống TROPOSCATTER trên LQ2-CPP2” (Gói thầu số VT-291/22-XL-PHA). (Điện thoại (84) (254) 3839871-2846, e-mail: anhph.pt@vietsov.com.vn).
  Cập nhật lúc 21/06/2022 2:16:55 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2022 8:00:00 SA đến: 12/07/2022 9:00:00 SA
 • Thiết bị và phụ tùng cho công tác lặn (đơn hàng VT-311/22-VTB-DA)
  Cập nhật lúc 20/06/2022 2:11:36 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/06/2022 2:00:00 CH đến: 11/07/2022 9:00:00 SA
 • Supplying of BOP Spare parts for Jack up rigs for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-303/22-KB)
  Cập nhật lúc 17/06/2022 6:37:39 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2022 8:00:00 SA đến: 06/07/2022 9:00:00 SA
 • Thông bán mời thầu - Gói thầu: “Sửa chữa kết cấu kim loại và phục hồi sơn chống ăn mòn trên giàn MSP3 mỏ Bạch Hổ” - Gói thầu No.DV-252/22-KT1-VTN
  Cập nhật lúc 17/06/2022 5:19:05 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/06/2022 8:00:00 SA đến: 15/07/2022 9:00:00 SA
 • Vật tư chính để nâng cấp hệ thống PLC/SCADA trên giàn RP-3 (ĐH VT-631/21-CD)
  Cập nhật lúc 17/06/2022 1:39:21 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2022 2:00:00 CH đến: 07/07/2022 9:00:00 SA
 • Extension DV-211/22-CNTT (HMH) Consultancy service on Building a general (Program) Strategy of Digital Transformation and IT Master Plan Development of Vietsovpetro
  Cập nhật lúc 16/06/2022 2:14:08 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 11/05/2022 8:00:00 SA đến: 04/07/2022 9:00:00 SA
 • Supplying of consumable parts for electrical equipment on Jackup Rigs for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-272/22-KB)
  Cập nhật lúc 14/06/2022 2:14:36 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/06/2022 8:00:00 SA đến: 05/07/2022 9:00:00 SA
 • Supplying of On Pilot Testing of the Technology for Surveying Tubing using a Video Camera descended on a Wireline Technique for Block 09-1 (VSP’s package No. DV-245/22-KT)
  Cập nhật lúc 10/06/2022 3:27:40 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/06/2022 8:00:00 SA đến: 04/07/2022 9:00:00 SA
 • Casing for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-126/22-KB)
  Cập nhật lúc 09/06/2022 4:02:00 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 12/06/2022 8:00:00 SA đến: 12/07/2022 9:00:00 SA
 • DV-255/22-NIPI (HMH) Thuê tư vấn để nâng cao độ tin cậy Thiết bị hoàn thiện giếng cho các giếng mỏ Thiên Ưng, lô 04-3
  Cập nhật lúc 09/06/2022 9:58:05 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/06/2022 8:00:00 SA đến: 11/07/2022 9:00:00 SA
 • VT-286/22-VSP (HMH) Dầu nhờn, mỡ để bổ sung cho các đơn vị của VSP trong năm 2022
  Cập nhật lúc 09/06/2022 9:48:10 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/06/2022 8:00:00 SA đến: 20/07/2022 9:00:00 SA
 • VT-206/22 (Định tâm khoan cho giếng CT-201, CT-202, CT-204, CT-211, CT-210 lô 09-3/12)
  Cập nhật lúc 08/06/2022 4:32:57 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/05/2022 8:00:00 SA đến: 04/07/2022 9:00:00 SA
 • VT-228/22 (cần khoan)
  Cập nhật lúc 08/06/2022 4:26:11 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/05/2022 9:00:00 SA đến: 07/07/2022 8:00:00 SA
 • “Mua Vật tư ống ngầm cho tuyến ống dầu RC8-RC5/9 (5,7km), Lô 09.1” (Gói thầu số VT-041/22-XL-DA-NHT, phát hành tại P.TM - Vietsovpetro, Tel.0254.3839871-2342, Thainh.hq@vietsov.com.vn) RE-TENDER
  Cập nhật lúc 07/06/2022 7:20:21 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/06/2022 9:00:00 SA đến: 19/07/2022 2:00:00 CH
 • Gas Turbine Generator Package, Block 09.1 under Vietsovpetro’s Package VT-210/22-KT (email contact: trangtt.hq@vietsov.com.vn , Ext: 2037)
  Cập nhật lúc 01/06/2022 9:25:43 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/06/2022 9:15:00 SA đến: 11/07/2022 10:00:00 SA
 • Casing Accessories for well CT-201, CT-202, CT-204, CT-211, CT-210, CT-203, CT-205, CT-206, CT-208 on Block 09-3/12 (VT-235/22-KB-DA)
  Cập nhật lúc 27/05/2022 4:43:04 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 30/05/2022 8:00:00 SA đến: 08/07/2022 9:00:00 SA
 • VT-228/22-KB (Drill Pipes)
  Cập nhật lúc 27/05/2022 3:43:30 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/05/2022 8:00:00 SA đến: 07/07/2022 9:00:00 SA
 • VT-206/22-KB (Định tâm khoan cho giếng CT-201, CT-202, CT-204, CT-211, CT-210 lô 09-3/12)
  Cập nhật lúc 23/05/2022 9:33:51 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/05/2022 8:00:00 SA đến: 04/07/2022 12:00:00 SA