Sign In

Thông báo đấu thầu

 • CLOSED DRAIN PUMP; OPEN DRAIN PUMP; OPEN DRAIN CAISSON PUMP CPP-KNT (BLOCK 09-2/09) (No. 36-VT-3163/23-XL-DA-LTT, Commercial department of Vietsovpetro, Tel. 0254.3839871-2774, thuylt.rd@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 29/09/2023 2:38:38 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2023 8:00:00 SA đến: 14/11/2023 9:00:00 SA
 • PRODUCTION TUBING OF OIL WELLS ON BLOCK 09-2/09 under Vietsovpetro’s Package VT-2706/23-KT (email contact: trangtt.hq@vietsov.com.vn , Ext: 2037)
  Cập nhật lúc 29/09/2023 2:07:19 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/09/2023 9:00:00 SA đến: 08/11/2023 10:00:00 SA
 • Supplying of Spare parts for MWD systems in year 2024 for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-3308/23-KB)
  Cập nhật lúc 28/09/2023 5:54:10 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2023 8:00:00 SA đến: 17/10/2023 9:00:00 SA
 • Gói thầu VT-3190/23-KB Vật tư, phụ tùng sửa chữa, bảo dưỡng 03 máy diesel CATERPILLAR 3516C sau 22.000 giờ vận hành của Tam Đảo-05 năm 2023". (Diesel No.4, 5, 6), thanh toán 2024
  Cập nhật lúc 28/09/2023 5:06:14 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2023 5:30:00 CH đến: 18/10/2023 9:00:00 SA
 • Thiết bị phụ trợ khám nghiệm cẩu trên các công trình biển (VT-3059/23-CĐ)
  Cập nhật lúc 28/09/2023 11:30:25 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/09/2023 8:00:00 SA đến: 19/10/2023 9:00:00 SA
 • Tên gói thầu: “Hệ thống chữa cháy FM 200 cho BK23.” (Gói thầu số VT-3215/23-XL-DA-TTĐ, Người thực hiện: T.T. Đào- PTM - VSP, Tel.0254.3839871-2674, Email: daott.dr@vietsov.com.vn).
  Cập nhật lúc 28/09/2023 7:58:22 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2023 9:00:00 SA đến: 07/11/2023 9:00:00 SA
 • Extension of Bid Closing Time for VSP's package No. VT-3113/23-KB - Provision of Mudline suspension system for wells on Block 09-1
  Cập nhật lúc 27/09/2023 7:07:53 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2023 9:00:00 SA đến: 04/10/2023 9:00:00 SA
 • VT-3160/23-KB Casing accessories
  Cập nhật lúc 27/09/2023 4:43:00 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2023 8:00:00 SA đến: 27/10/2023 9:00:00 SA
 • VT-2899.23-CĐ Phụ tùng để sửa chữa bom điện ngầm (Ms.Linh)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 4:31:04 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/09/2023 8:00:00 SA đến: 04/10/2023 9:00:00 SA
 • OTHER BULK MATERIALS FOR ELECTRICAL, INSTRUMENT AND COMMUNICATION SYSTEM WHP-KTN (BLOCK 09-2/09) (Gói thầu số 36-VT-3136/23-XL-DA-VPL, phát hành tại P.TM - Vietsovpetro, Tel.: 0254.3839871-2675, linhvp.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 4:26:13 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2023 9:00:00 SA đến: 07/11/2023 9:00:00 SA
 • Gói thầu VT-2971/23-KB Vật tư, phụ tùng sửa chữa, bảo dưỡng 03 máy diesel Caterpillar 3516C sau 51.000 giờ vận hành của giàn Tam Đảo-03 năm 2023"
  Cập nhật lúc 27/09/2023 2:37:38 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2023 3:00:00 CH đến: 17/10/2023 9:00:00 SA
 • Lưới sàng rung trên giàn tự nâng năm 2023 (VT-3239/23-KB)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 11:01:36 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2023 8:00:00 SA đến: 18/10/2023 9:00:00 SA
 • SERVICE OF THE GEOLOGY SOFTWARE (I2G) MAINTENNACE (UPGRADING & TECHNICAL SUPPORT GEOLOGY SOFTWARE), BLOCK 09-3/12
  Cập nhật lúc 26/09/2023 3:07:21 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2023 2:10:00 CH đến: 06/11/2023 9:00:00 SA
 • Mua elevator (Gói thầu VT-2852/23-KB)
  Cập nhật lúc 26/09/2023 8:41:16 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2023 8:00:00 SA đến: 10/10/2023 9:00:00 SA
 • Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ bơm trám xi măng cho giếng CT-203, CT-206, CT-208 trên giàn khoan thuê cho Lô 09-3/12 (28-DV-1709/23-KB )
  Cập nhật lúc 26/09/2023 7:55:15 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/08/2023 8:00:00 SA đến: 06/10/2023 9:00:00 SA
 • 36-VT-2972/23-XL-DA-HMH (Diaphragm Closure)
  Cập nhật lúc 25/09/2023 3:48:51 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2023 8:00:00 SA đến: 06/11/2023 9:00:00 SA
 • Complete Transformation Substation 2500 KVA on MSP-9 (Bidding package No. 36-VT-2982/23-XL-DA-PHA).
  Cập nhật lúc 25/09/2023 10:56:02 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2023 8:00:00 SA đến: 08/11/2023 9:00:00 SA
 • Nâng cấp, mở rộng và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống quản lý tài liệu SPF tại Vietsovpetro (DV-3019/23-CNTT (LTN))
  Cập nhật lúc 25/09/2023 9:12:12 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2023 9:00:00 SA đến: 10/10/2023 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư cho thi công vách chống cháy giàn BK-23 (Gói thầu No.VT-2640/23-XL-DA-VTN)
  Cập nhật lúc 22/09/2023 10:25:59 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2023 12:00:00 SA đến: 10/10/2023 9:00:00 SA
 • Supplying of Boiler Spare part for FSO - Block 09-1 (VSP’s package No. VT-2998/23-KT)
  Cập nhật lúc 21/09/2023 4:45:24 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2023 8:00:00 SA đến: 12/10/2023 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho các trạm đo kiểm tra khai thác (VT-2996/23-ĐVL))
  Cập nhật lúc 21/09/2023 8:55:00 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2023 8:00:00 SA đến: 11/10/2023 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho các trạm đo kiểm tra khai thác (VT-2996/23-ĐVL))
  Cập nhật lúc 21/09/2023 8:55:00 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2023 8:00:00 SA đến: 11/10/2023 9:00:00 SA
 • Dịch vụ cung cấp thiết bị thông tin liên lạc di động Vinaphone S để dự phòng hệ thống VSAT (DV-2919/23-CNTT (L.T.Ngọc))
  Cập nhật lúc 21/09/2023 8:51:05 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2023 9:00:00 SA đến: 05/10/2023 9:00:00 SA
 • PRODUCTION TUBING, BLOCK 09-1 under Vietsovpetro’s Package VT-2602/23-KT (email contact: trangtt.hq@vietsov.com.vn , Ext: 2037)
  Cập nhật lúc 20/09/2023 10:19:26 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2023 8:00:00 SA đến: 11/10/2023 10:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Dịch vụ nâng cấp hệ thống điều khiển máy cuốn ống Haeusler năm 2023 (Gói thầu No.DV-2820/23-XL-VTN)
  Cập nhật lúc 20/09/2023 2:53:39 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2023 2:00:00 CH đến: 12/10/2023 9:00:00 SA
 • Nút cầu cho sửa chữa giếng năm 2024 (VT-2940/23-KB)
  Cập nhật lúc 20/09/2023 8:51:25 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2023 8:00:00 SA đến: 11/10/2023 9:00:00 SA
 • TUBING & FITTINGS CPP-KNT & WHP-KTN” (Gói thầu số 36-VT-2798/23-XL-DA-PHA)
  Cập nhật lúc 19/09/2023 3:41:22 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2023 8:00:00 SA đến: 31/10/2023 9:00:00 SA
 • Supplying of Valves and Connectors for O&M - Block 09-1 (VSP’s package No. VT-3074/23-KT)
  Cập nhật lúc 19/09/2023 11:29:05 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2023 8:00:00 SA đến: 10/10/2023 9:00:00 SA
 • Gói thầu VT-2900/23-KT V/v: "Vật tư phần máy cho các tàu dầu"
  Cập nhật lúc 19/09/2023 8:08:39 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/09/2023 8:30:00 SA đến: 09/10/2023 9:00:00 SA
 • Supplying of Drilling fluid services for well BH-231 (MPD), Block 09-1 (VSP’s package No. DV-2823/23-KB)
  Cập nhật lúc 18/09/2023 6:06:56 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2023 8:00:00 SA đến: 20/10/2023 9:00:00 SA
 • Provision of Instrument Replacement Parts for 4k-8k Maintenance of CCP Platform (VSP’s package No. VT-3115/23-KHI)(email:dungpv.hq@vietsov.com.vn; Ext.2415)
  Cập nhật lúc 15/09/2023 4:26:01 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/09/2023 8:00:00 SA đến: 06/10/2023 9:00:00 SA
 • Provision of Drilling fluid services for 03 wells CT-208, CT-203 and CT-206, Block 09-3/12 (Bidding package No. 28-DV-1975/23-KB-DA)
  Cập nhật lúc 15/09/2023 2:01:52 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/09/2023 9:00:00 SA đến: 25/10/2023 9:00:00 SA
 • Supplying of Methanol (VSP’s package No. VT-2675/23-KT).
  Cập nhật lúc 15/09/2023 7:46:50 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/09/2023 8:00:00 SA đến: 02/10/2023 9:00:00 SA
 • Sửa chữa trung gian (Tại Cảng VSP) Sà lan VSP-06 năm 2023 (gói thầu số DV-3124/23-VTB), (email liên hệ: vannh.mt@vietsov.com.vn , Ext: 2949)
  Cập nhật lúc 14/09/2023 7:48:10 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/09/2023 8:00:00 SA đến: 05/10/2023 10:00:00 SA
 • PROVISION OF DOWNHOLE PRESSURE AND TEMPERATURE MONITORING SYSTEM - KNT, Block 09-2/9 (Section VT-2676/23-KT-DA) (email:dungpv.hq@vietsov.com.vn; Ext.2415)
  Cập nhật lúc 13/09/2023 4:19:46 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/09/2023 8:00:00 SA đến: 24/10/2023 9:00:00 SA
 • Kiểm toán Báo cáo tài chính của Hợp đồng dầu khí lô 09/3-12 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (Gói thầu 28-DV-3025/23-HĐDK)
  Cập nhật lúc 13/09/2023 8:22:27 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/09/2023 8:00:00 SA đến: 02/10/2023 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ cung cấp hệ thống thiết bị với Frac-port để tiến hành nứt vỉa thủy lực nhiều giai đoạn tại 02 giếng khoan của Vietsovpetro Lô 09-1 (DV-2166/23-KB)
  Cập nhật lúc 12/09/2023 3:29:55 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 12/09/2023 3:30:00 CH đến: 02/10/2023 9:00:00 SA
 • DV-2493/23-KB PROVISION OF NEW TECHNOLOGY FOR LINER HANGERS FOR CASING Ø194MM AND Ø140MM FOR PILOT TEST AT VIETSOVPETRO’s WELLS
  Cập nhật lúc 12/09/2023 9:53:44 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/09/2023 8:00:00 SA đến: 02/10/2023 9:00:00 SA
 • DIESEL INLET FILTER, SEAWATER FILTERS, DIESEL PRE-FILTER OF CPP-KNT & WHP-KTN (BLOCK 09-2/09) (Gói thầu số 36-VT-2973/23-XL-DA-VPL, phát hành tại P.TM - Vietsovpetro, Tel.: 0254.3839871-2675, linhvp.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 11/09/2023 10:13:19 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 11/09/2023 10:00:00 SA đến: 24/10/2023 9:00:00 SA
 • VT-2713/23-XL-DA-HMH (Structure Materials for supports and POC for BK-23 & Structure materials for modification of BK-14/BT-7 to connect to BK-23)
  Cập nhật lúc 08/09/2023 3:16:08 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 11/09/2023 8:00:00 SA đến: 20/10/2023 9:00:00 SA
 • Supplying of Spare parts for Wellhead and X-mas tree - Block 09-1 (VSP’s package No. VT-2829/23-KT)
  Cập nhật lúc 07/09/2023 4:44:58 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/09/2023 8:00:00 SA đến: 24/10/2023 9:00:00 SA
 • Gia hạn - Gói thầu VT-2711/23-CD V/v: "Phụ tùng cho máy phát điện & động cơ điện"
  Cập nhật lúc 07/09/2023 3:53:15 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/09/2023 4:30:00 CH đến: 03/10/2023 9:00:00 SA
 • Vật tư cho nâng cấp hệ thống đo dầu và khí trên BK16
  Cập nhật lúc 30/08/2023 8:53:31 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 30/08/2023 9:00:00 SA đến: 10/10/2023 9:00:00 SA
 • FIELD JOINT COATING MATERIAL (BLOCK 09-2/09) (Gói thầu số 36-VT-2597/23-XL-DA-VPL, phát hành tại P.TM - Vietsovpetro, Tel.: 0254.3839871-2675, linhvp.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 17/08/2023 4:24:15 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/08/2023 4:00:00 CH đến: 17/10/2023 9:00:00 SA