Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Supplying of Materials / parts of Mudline suspension system for wells on Block 09-1 (VSP’s package No. VT-011/23-KB)
  Cập nhật lúc 07/12/2022 8:09:37 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/12/2022 8:00:00 SA đến: 28/12/2022 9:00:00 SA
 • Dịch vụ dịch vụ mở rộng thành cho giếng khoan 10009-B2 BK-10, 2023 RC-RB1, 1211-B BK-14, BH-231 năm 2023 lô 09-1 (DV-009/23-KB)
  Cập nhật lúc 07/12/2022 3:20:30 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/12/2022 8:00:00 SA đến: 20/12/2022 9:00:00 SA
 • VT-690/22-CNTT-DA (HMH) Paga System
  Cập nhật lúc 02/12/2022 3:11:27 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2022 8:00:00 SA đến: 13/01/2023 9:00:00 SA
 • PROVISION OF EQUIPMENT AND MATERIALS FOR EQUIPPING THE WELLS 802/MSP-8; 803/MSP-8; 1707/BK-17; 8011/BK-17 WITH ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMP (ESP) – BLOCK 09-1 (VSP’s package No. VT-008/23-KT-DA) (Email:dungpv.hq@vietsov.com.vn; Ext.: 2415)
  Cập nhật lúc 02/12/2022 2:13:33 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/12/2022 2:00:00 CH đến: 12/01/2023 9:00:00 SA
 • VT-009/23-KT-DA: Vật tư kết nối bơm điện chìm trên RP3 (lô 09-1) (email: huynq.hq; ext: 2448)
  Cập nhật lúc 02/12/2022 10:23:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/12/2022 10:00:00 SA đến: 12/01/2023 9:00:00 SA
 • Consumable parts for electrical equipment on Jackup Rigs and MMWU (VSP’s package No. VT-688/22-KB)
  Cập nhật lúc 01/12/2022 8:41:56 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2022 9:00:00 SA đến: 03/01/2023 9:00:00 SA
 • Structural Material for MSP-6” (Gói thầu số VT-682/22-XL-DA-PHA)
  Cập nhật lúc 30/11/2022 3:04:54 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/12/2022 8:00:00 SA đến: 11/01/2023 9:00:00 SA
 • Phụ tùng khắc phục sự cố máy diesel giàn Tam Đảo-03(ĐH VT-012/23-KB)
  Cập nhật lúc 30/11/2022 2:50:41 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 30/11/2022 3:00:00 CH đến: 12/12/2022 9:00:00 SA
 • Gia hạn VT-662/22-XNDV (HMH) Phụ tùng ô tô
  Cập nhật lúc 30/11/2022 2:13:26 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 31/10/2022 8:00:00 SA đến: 12/12/2022 9:00:00 SA
 • 3D marine seismic data acquisition – Vietnam offshore, Block 12/11 ̣(DV-284/22-NIPI-MSV)
  Cập nhật lúc 29/11/2022 4:12:56 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 30/11/2022 9:00:00 SA đến: 09/01/2023 9:00:00 SA
 • Vật tư tiêu hao vận hành máy nén khí và thiết bị lạnh các giàn tự nâng thanh toán 2023 (VT-680/22-KB) ̣
  Cập nhật lúc 24/11/2022 8:06:06 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/11/2022 9:00:00 SA đến: 14/12/2022 9:00:00 SA
 • PROVISION OF EQUIPMENT AND MATERIALS FOR EQUIPPING THE WELLS 305 &320/RC-2 WITH ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMP (ESP) – BLOCK 09-1 (Section VT-005/23-KT-DA)(email: dungpv.hq@vietsov.com.vn; Ext.: 2415)
  Cập nhật lúc 23/11/2022 10:09:37 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/11/2022 8:00:00 SA đến: 03/01/2023 9:00:00 SA
 • Provision of Materials, Spare parts for troubleshooting and elimination of emergency Automation system on МСП (VSP’s package No. VT-687/22-KT) (email: dungpv.hq@vietsov.com.vn; Ext: 2415)
  Cập nhật lúc 23/11/2022 10:06:54 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/11/2022 8:00:00 SA đến: 15/12/2022 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Sửa chữa nhà xưởng số 1 + Sửa chữa nhà số 15 + Sửa chữa mái che khu vực Xưởng Biển - XN Xây lắp – Vietsovpetro” - DV-421+422+430/22-PXD-NTK
  Cập nhật lúc 22/11/2022 11:06:10 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/11/2022 10:50:00 SA đến: 09/12/2022 9:00:00 SA
 • Vật tư tiêu hao dùng chung phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện cho các giàn tự nâng 2022 (VT-683/22-KB) (N.Đ.T.Phương, Tel: 2143)
  Cập nhật lúc 21/11/2022 7:59:23 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/11/2022 9:00:00 SA đến: 12/12/2022 9:00:00 SA
 • Phụ tùng tiêu hao thiết bị khoan các giàn tự nâng và MMWU năm 2022 (VT-689/22-KB)
  Cập nhật lúc 18/11/2022 9:11:13 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/11/2022 9:00:00 SA đến: 27/12/2022 9:00:00 SA
 • HYDRAULIC FRACTURING TREATMENTS IN WELLS OF J/V “VIETSOVPETRO” OILFIELDS IN THE YEAR 2023 FOR BLOCK 09-1 (VSP’s package No. DV-438/22-KT) (Contact: trangtt.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 17/11/2022 4:09:10 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/11/2022 8:00:00 SA đến: 19/12/2022 10:00:00 SA
 • Supplying of Drilling fluid services for 02 wells 2022 and 2023/RC-RB1, Block 09-1 (VSP’s package No. DV-002/23-KB)
  Cập nhật lúc 16/11/2022 4:15:36 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/11/2022 8:00:00 SA đến: 19/12/2022 9:00:00 SA
 • Supplying Work Class ROV system, Block 09.1 under Vietsovpetro’s Package VT-103/21-VTB-NHV-Retender (email contact: vannh.mt@vietsov.com.vn , Ext: 2949)
  Cập nhật lúc 16/11/2022 8:53:47 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/11/2022 8:40:00 SA đến: 27/12/2022 9:00:00 SA
 • Giàn tự nâng cho các giếng trên ThTC-2 năm 2022 (ĐH DV-351/22-KB)
  Cập nhật lúc 14/11/2022 8:54:10 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/11/2022 7:00:00 SA đến: 14/12/2022 9:00:00 SA
 • Air Compressor for additional wells installation at BK-4A, Block 09.1 under Vietsovpetro’s Package VT-640/22-XL-DA (email contact: vannh.mt@vietsov.com.vn , Ext: 2949)
  Cập nhật lúc 28/10/2022 6:45:35 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 31/10/2022 8:00:00 SA đến: 12/12/2022 9:00:00 SA