Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thuê dịch vụ phun hạt nhôm, vệ sinh Diaphragm & Head của máy nén (bao gồm cung cấp vật tư và dịch vụ) (DV-3280/23-KHI-TTH)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 10:01:46 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2023 10:00:00 SA đến: 11/10/2023 9:00:00 SA
 • Thiết bị văn phòng, sinh hoạt đời sống (VT-3414/23-KHI-TTH)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 7:03:51 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2023 9:00:00 SA đến: 12/10/2023 9:00:00 SA
 • Dụng cụ sửa chữa cơ khí, dụng cụ đo/ Vật tư cho kho bãi/ Thiết bị nâng hạ (VT-3361/23-KHI-TTH)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 7:02:28 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2023 9:00:00 SA đến: 11/10/2023 9:00:00 SA
 • Dịch vụ thay van và sửa chữa thiết bị công nghệ trên Riser Block - giàn CCP (DVN-DV-3247/23-KHI-DA-TTH)
  Cập nhật lúc 21/09/2023 10:23:58 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2023 8:10:00 SA đến: 05/10/2023 9:00:00 SA