Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Vật tư phụ tùng đột xuất phục vụ công việc trên giàn CCP (XNK-34/20-VT)
  Cập nhật lúc 18/09/2020 2:59:16 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 24/09/2020 9:00:00 SA đến: 06/10/2020 9:00:00 SA
 • Công cụ dụng cụ phục vụ vận hành Train-A (nhóm II) (04/20-TRAIN A/XNK)
  Cập nhật lúc 18/09/2020 9:07:37 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2020 12:00:00 SA đến: 30/09/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng máy nén không khí ZT22 giàn DGCP – 27/20-DGCP/XNK
  Cập nhật lúc 08/09/2020 8:37:01 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 10/09/2020 9:00:00 SA đến: 25/09/2020 9:00:00 SA