Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Gia hạn và tiếp tục phát HSYC báo giá đơn hàng VTB-037/22/VT, V/V mua máy phân tích không khí
  Cập nhật lúc 01/07/2022 1:23:33 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2022 11:00:00 SA đến: 08/07/2022 9:00:00 SA
 • Gia hạn gói thầu "Dịch + sọan + in ấn tài liệu + lịch năm 2022", ĐH VTB-031/22/DV
  Cập nhật lúc 30/06/2022 10:40:21 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 16/06/2022 2:00:00 CH đến: 06/07/2022 8:30:00 SA
 • Thuê địa điểm huấn luyện sức khỏe thợ lặn trước khi giám định sức khỏe bắt buộc hàng năm, DH VTB-019/22/DV
  Cập nhật lúc 28/06/2022 2:39:50 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 7:00:00 SA đến: 11/07/2022 9:00:00 SA
 • TBMT - Mua phụ tùng thay thế DP, đơn hàng VTB-035/22/VT
  Cập nhật lúc 23/06/2022 2:40:52 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2022 10:00:00 SA đến: 06/07/2022 10:00:00 SA
 • Mua trang thiết bị cứu sinh cho XN VTB&CTL, đơn hàng VTB-034/22/VT
  Cập nhật lúc 20/06/2022 3:41:02 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2022 2:00:00 CH đến: 04/07/2022 10:00:00 SA