Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Thông báo mời thầu gói thầu: " Thiết bị, vật tư thay thế cho hệ thống thông tin liên lạc giàn DGCP" theo đơn hàng 0001/22/DGCP/CNTT.
    Cập nhật lúc 06/12/2022 11:16:25 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
    Thời gian bán HSMT từ: 06/12/2022 12:00:00 SA đến: 20/12/2022 9:30:00 SA