Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu "Kiểm định cấp chứng chỉ thiết bị đo” theo đơn hàng số DV-2608/23-CNTT-TTH.
    Cập nhật lúc 19/09/2023 10:07:47 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
    Thời gian bán HSMT từ: 30/08/2023 10:20:00 SA đến: 03/10/2023 9:30:00 SA