Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thông báo mời thầu gói thầu: Phụ tùng cho mạng thông báo truyền thanh. Theo đơn hàng hiệu chỉnh số CNTT-0036/20
  Cập nhật lúc 27/10/2020 4:08:48 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 29/10/2020 8:00:00 SA đến: 11/11/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu" Phụ tùng thay thế cho NDB" theo đơn hàng CNTT-0126/20
  Cập nhật lúc 26/10/2020 11:17:01 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 26/10/2020 8:00:00 SA đến: 03/11/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế sửa chữa đường ống, bồn bể áp lực PVFabricator tại XN Xây Lắp CTB
  Cập nhật lúc 21/10/2020 5:35:18 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2020 8:00:00 SA đến: 30/10/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế hệ thống đo lường tự động hóa "Smart Plant Instrumentation"tại XN Xây Lắp CTB
  Cập nhật lúc 21/10/2020 5:30:28 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2020 8:00:00 SA đến: 30/10/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp, bảo trì hỗ trợ kỹ thuật phần mềm thiết kế bình áp lực PV ELite tại XN Xây Lắp CTB
  Cập nhật lúc 21/10/2020 5:05:19 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2020 8:00:00 SA đến: 30/10/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Nâng cấp bảo trì phần mềm mô phỏng quá trình đóng cọc GRL WEAP tại NCKH&TK
  Cập nhật lúc 21/10/2020 4:43:34 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2020 8:00:00 SA đến: 02/11/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ bảo trì phần mềm thiết kế cơ khí đường ống CADWWORX tại NIPI
  Cập nhật lúc 21/10/2020 3:24:40 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2020 8:00:00 SA đến: 02/11/2020 9:00:00 SA
 • Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế công trình “Cadworx” (DV-351/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 16/10/2020 9:07:37 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2020 9:00:00 SA đến: 03/11/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Thuê kênh vệ tinh 512 Kbps cho giàn CTC-1
  Cập nhật lúc 30/09/2020 2:28:46 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 05/10/2020 8:00:00 SA đến: 27/10/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Kiểm định cấp chứng chỉ thiết bị đo
  Cập nhật lúc 30/09/2020 8:40:22 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2020 8:00:00 SA đến: 05/11/2020 9:00:00 SA