Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Phụ tùng sửa chữa và mở rộng dung lượng tổng đài điện thoại ngoài khơi và trên bờ
    Cập nhật lúc 20/08/2020 3:59:39 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
    Thời gian bán HSMT từ: 25/08/2020 8:00:00 SA đến: 22/09/2020 9:00:00 SA