Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy tòa nhà Địa Vật Lý - Giếng Khoan
  Cập nhật lúc 27/02/2024 7:58:29 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 26/02/2024 4:40:00 CH đến: 12/03/2024 10:00:00 SA
 • Vật tư điện quý II - năm 2024
  Cập nhật lúc 27/02/2024 7:55:43 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 26/02/2024 4:00:00 CH đến: 12/03/2024 10:00:00 SA
 • Thi tuyển phương án kiến trúc tổng mặt bằng cải tạo khuôn viên 105 Lê Lợi
  Cập nhật lúc 07/02/2024 11:30:38 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 19/02/2024 8:00:00 SA đến: 22/03/2024 4:00:00 CH