Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Dịch vụ “Thuê thiết bị giả cầu ngăn vỉa"-Theo đơn hàng số DVL-075/20/DV
  Cập nhật lúc 10/09/2020 5:01:31 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2020 8:00:00 SA đến: 28/09/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ “Tubing Pack Off"-Đơn hàng DVL-068/20/DV
  Cập nhật lúc 10/09/2020 4:58:46 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 10/09/2020 8:00:00 SA đến: 21/09/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ “Bảo dưỡng, sửa chữa thùng đo cao áp và máy bơm dầu WT-STK-04"-Theo đơn hàng số DVL-066/20/DV
  Cập nhật lúc 06/09/2020 10:50:11 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 07/09/2020 8:00:00 SA đến: 21/09/2020 9:00:00 SA