Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Gia hạn thời gian dóng mở gói thầu 25.XNKT-0024/22 -Vật tư tiêu hao cho công tác bơm dập giếng và gọi dòng giếng TU-6 BK-TNG
  Cập nhật lúc 01/07/2022 4:24:38 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 30/06/2022 9:00:00 SA đến: 07/07/2022 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ thả ống chống 245mm cho giếng khoan 928H-BK-18A cho lô 09-1 (DV-272/22-KB)
  Cập nhật lúc 01/07/2022 2:51:43 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2022 8:00:00 SA đến: 18/07/2022 9:00:00 SA
 • Gia hạn và tiếp tục phát HSYC báo giá đơn hàng VTB-037/22/VT, V/V mua máy phân tích không khí
  Cập nhật lúc 01/07/2022 1:23:33 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2022 11:00:00 SA đến: 08/07/2022 9:00:00 SA
 • TBMT gói DV-023/22-DA/FPSO "Dịch vụ chống ăn mòn bằng phun nước siêu cao áp cho các bể chứa nước ballast theo MSR-4520 cho FPSO-AMD-TGT1"
  Cập nhật lúc 01/07/2022 10:21:43 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2022 9:50:00 SA đến: 14/07/2022 3:00:00 CH
 • Dịch vụ BDSC, CAM vỏ tàu, kết cấu kim loại, đường ống, các bồn bể tàu "Vũng Tàu-06" (DV-286/22-CD)
  Cập nhật lúc 30/06/2022 4:46:44 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 06/07/2022 8:00:00 SA đến: 18/07/2022 2:00:00 CH
 • Bơm, van và phụ kiện để đồng bộ cụm bơm hoá phẩm (CIS)-RC8 (VT-333/22-CD-DA)
  Cập nhật lúc 30/06/2022 4:39:30 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 30/06/2022 4:35:00 CH đến: 11/07/2022 2:00:00 CH
 • TBMT gói thầu số VT-048/22-DA/FPSO v/v Vật tư giàn giáo phục vụ công tác Shutdown Job 2022 và sử dụng cho tàu FPSO TGT1- MSR 4320
  Cập nhật lúc 30/06/2022 3:46:48 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 30/06/2022 3:00:00 CH đến: 11/07/2022 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu số VT-046/22-DA/FPSO (V/v "Cung cấp Ống xuất dầu Mainline và Tail Hose của hệ thống xuất dầu cho tàu FPSO TGT1 MSR 4513 "
  Cập nhật lúc 30/06/2022 2:09:15 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 30/06/2022 12:00:00 SA đến: 12/07/2022 10:00:00 SA
 • Mua van tự động cho BK-22” (Gói thầu số VT-299/22-XL-DA-PHA)
  Cập nhật lúc 30/06/2022 11:00:26 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2022 8:00:00 SA đến: 10/08/2022 9:00:00 SA
 • Gia hạn gói thầu "Dịch + sọan + in ấn tài liệu + lịch năm 2022", ĐH VTB-031/22/DV
  Cập nhật lúc 30/06/2022 10:40:21 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 16/06/2022 2:00:00 CH đến: 06/07/2022 8:30:00 SA
 • Thiết bị văn phòng, sinh hoạt và phần mềm (018/22-DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 30/06/2022 9:28:58 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2022 9:00:00 SA đến: 19/07/2022 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: " Bản quyền cơ sở dữ liệu" theo đơn hàng CNTT-0017/22
  Cập nhật lúc 30/06/2022 9:21:35 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 4:35:00 CH đến: 14/07/2022 9:30:00 SA
 • Supplying of Drilling fluid services for well 711/RC-1, Block 09-1 (VSP’s package No. DV-289/22-KB)
  Cập nhật lúc 30/06/2022 7:48:17 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2022 8:00:00 SA đến: 01/08/2022 9:00:00 SA
 • ПДНГ-0325/22_ Nhãn đường ống
  Cập nhật lúc 29/06/2022 3:19:56 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2022 8:00:00 SA đến: 11/07/2022 2:00:00 CH
 • TBMT gói thầu VT-044/22-DA/CNV (V/v cung cấp "Vật tư phụ tùng cho hệ thống Tự Động Hóa giàn CNV 2022")
  Cập nhật lúc 29/06/2022 2:39:54 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2022 8:00:00 SA đến: 11/07/2022 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu số VT-047/22-DA/CNV (V/v cung cấp: Vật tư dự phòng bảo dưỡng sửa chữa Cẩu và thiết bị Cơ khí giàn CNV)
  Cập nhật lúc 29/06/2022 2:26:10 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 04/07/2022 8:00:00 SA đến: 14/07/2022 9:00:00 SA
 • Tính toán độ bền kết cấu tàu Chí Linh theo yêu cầu của Đăng kiểm để gia hạn thời hạn kiểm tra trong khoang két (ĐH DV-290/22-KT)
  Cập nhật lúc 29/06/2022 2:19:38 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 3:00:00 CH đến: 11/07/2022 9:00:00 SA
 • Vật tư để chế tạo vỏ tủ WHCP MSP7 (CD-075/22-DA)
  Cập nhật lúc 29/06/2022 8:12:02 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 8:00:00 SA đến: 13/07/2022 2:00:00 CH
 • gia hạn thời gian nộp Hồ so dự thầu gói Vật tư kết nối hệ thống lấy mẫu dầu tự động (AOSS) cho bình C1 trên RP-1 (Số hiệu gói thầu ПДНГ-0294/22)
  Cập nhật lúc 28/06/2022 4:28:42 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/06/2022 11:45:00 SA đến: 11/07/2022 2:00:00 CH
 • XNXL-172/22 Vật tư tiêu hao cho công tác thi công chế tạo Subsea Template - Dự án Hợp đồng Chia Sản phẩm Dầu khí lô 16-1/15
  Cập nhật lúc 28/06/2022 3:09:22 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 28/06/2022 11:00:00 SA đến: 04/07/2022 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ xây dựng - Dự án Nâng cấp hệ thống ép thử thủy lực NKT (CD-077-22)
  Cập nhật lúc 28/06/2022 2:44:49 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 28/06/2022 2:20:00 CH đến: 05/07/2022 3:00:00 CH
 • Thuê địa điểm huấn luyện sức khỏe thợ lặn trước khi giám định sức khỏe bắt buộc hàng năm, DH VTB-019/22/DV
  Cập nhật lúc 28/06/2022 2:39:50 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 7:00:00 SA đến: 11/07/2022 9:00:00 SA
 • Service of Well temperature measurement service using Distributed Fibre Optic Sensing under Vietsovpetro’s Package DV-276/22-KT. Email contact: trangtt.hq@vietsov.com.vn
  Cập nhật lúc 28/06/2022 2:29:28 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 8:00:00 SA đến: 19/07/2022 10:00:00 SA
 • Vật tư, phụ tùng sửa chữa phần máy, điện tàu Vũng Tàu 01 (VT-334/22-CD)
  Cập nhật lúc 28/06/2022 9:02:11 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2022 8:00:00 SA đến: 15/07/2022 2:00:00 CH
 • Supplying of Tieback materials for Mudline suspension system for wells on Block 09-1 (VSP’s package No. VT-307/22-KB)
  Cập nhật lúc 27/06/2022 7:11:12 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 8:00:00 SA đến: 14/07/2022 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ phục hồi vị trí miệng giếng khoan 61-ST-RC-10 (Slot Recovery) (DV-270/22-KB)
  Cập nhật lúc 27/06/2022 4:12:39 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/06/2022 8:00:00 SA đến: 18/07/2022 9:00:00 SA
 • Thông bán mời thầu - Gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công nội thất, hệ thống điều hòa thông gió (HVAC) cho Shelter giàn RC8 (Gói thầu No.DV-237/22-XL-VTN)
  Cập nhật lúc 27/06/2022 1:35:06 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/06/2022 8:00:00 SA đến: 18/07/2022 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói ПДНГ-0316/22 Vật tư phục vụ sửa chữa đường ống ngầm trong trường hợp sự cố
  Cập nhật lúc 27/06/2022 9:47:53 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/06/2022 9:35:00 SA đến: 11/07/2022 9:30:00 SA
 • Dịch vụ thuê container làm nhà ở trên giàn DGCP và CCP (016/22/DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 27/06/2022 7:09:16 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 27/06/2022 7:05:00 SA đến: 07/07/2022 9:00:00 SA
 • VT-300/22-CNTT-DA (HMH) PAGA system for RC8, Block 09-1
  Cập nhật lúc 24/06/2022 3:12:03 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/06/2022 8:00:00 SA đến: 08/08/2022 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu số 25.XNKT-0025/22 (Vật tư сải hoán flare trên BK-TNG)
  Cập nhật lúc 24/06/2022 2:46:44 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 8:00:00 SA đến: 11/07/2022 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu số 25.XNKT-0016/22 (Vật tư lắp đặt bổ sung đường dập giếng trên BK.TNG)
  Cập nhật lúc 24/06/2022 2:40:50 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 30/06/2022 8:00:00 SA đến: 12/07/2022 9:00:00 SA
 • Phụ tùng thiết bị điện giàn nén nhỏ cho vận hành thường xuyên (KHI-019/22-VT)
  Cập nhật lúc 24/06/2022 9:17:05 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2022 9:00:00 SA đến: 04/07/2022 9:00:00 SA
 • Van và phụ tùng cho hệ thống công nghệ (Train A- Nhóm II) (010/22/TRAIN A/KHI)
  Cập nhật lúc 24/06/2022 9:15:40 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 22/06/2022 12:00:00 SA đến: 04/07/2022 9:00:00 SA
 • Thiết bị văn phòng và văn phòng phẩm cho BMĐH XNKT DK-VT-043/22-DA/DVN
  Cập nhật lúc 24/06/2022 8:38:44 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2022 9:00:00 SA đến: 07/07/2022 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ thả cao su trương nở (Swell packer) cho các giếng khoan tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (DV-259/22-KB)
  Cập nhật lúc 24/06/2022 8:01:51 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/06/2022 8:00:00 SA đến: 18/07/2022 9:00:00 SA
 • Phiếu đăng báo đầu thầu gói thầu 25.XNKT-0023-22
  Cập nhật lúc 23/06/2022 5:05:47 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2022 8:00:00 SA đến: 04/07/2022 9:00:00 SA
 • Dịch vụ BDSC CAM kết cấu kim loại tàu "Vũng Tàu-01" (DV-275/22-CD)
  Cập nhật lúc 23/06/2022 4:21:00 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 8:00:00 SA đến: 11/07/2022 2:00:00 CH
 • Dịch vụ SC trên Dock tàu "Vũng Tàu-01" (DV-273/22-CD)
  Cập nhật lúc 23/06/2022 4:15:07 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 8:00:00 SA đến: 11/07/2022 2:00:00 CH
 • VT-282/22-XL-DA Anodes cho các đường ống ngầm, cáp ngầm đến RC-8
  Cập nhật lúc 23/06/2022 4:00:39 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2022 4:00:00 CH đến: 05/07/2022 9:00:00 SA
 • Hàng hóa phục vụ vận chuyển đi lại cho dự án dịch vụ ngoài năm 2022 (017/22-DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 23/06/2022 3:06:15 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 27/06/2022 9:00:00 SA đến: 07/07/2022 9:00:00 SA
 • TBMT - Mua phụ tùng thay thế DP, đơn hàng VTB-035/22/VT
  Cập nhật lúc 23/06/2022 2:40:52 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2022 10:00:00 SA đến: 06/07/2022 10:00:00 SA
 • MATERIALS AND SPARE PARTS FOR THE MAINTENANCE AND REPAIR OF THE ELECTRICAL EQUIPMENTS ON NR-DM FIELD (VT-314/22-KT-CHH).
  Cập nhật lúc 23/06/2022 1:18:20 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2022 9:00:00 SA đến: 14/07/2022 9:00:00 SA
 • “Mua Vật tư Điện cho Dự án RC8, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-278/22-XL-DA-NHT, phát hành tại P.TM - Vietsovpetro, Tel.0254.3839871-2342, Thainh.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 23/06/2022 8:47:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2022 9:00:00 SA đến: 04/08/2022 2:00:00 CH
 • “Mua Cẩu 8 tấn cho Dự án BK22, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-275/22-XL-DA-NHT, phát hành tại P.TM - Vietsovpetro, Tel.0254.3839871-2342, Thainh.hq@vietsov.com.vn).
  Cập nhật lúc 23/06/2022 8:44:13 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2022 9:00:00 SA đến: 04/08/2022 2:00:00 CH
 • Cáp thép và phụ kiện cho thiết bị nâng trên công trình biển cho lô 09-1 (Gói thầu VT-304/22-CD)( (Ms. Phương 5345)
  Cập nhật lúc 22/06/2022 3:50:37 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2022 8:00:00 SA đến: 08/07/2022 9:00:00 SA
 • ПДНГ-0274/22_ Phụ tùng cho máy cắt kim loại
  Cập nhật lúc 22/06/2022 3:07:15 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2022 8:00:00 SA đến: 04/07/2022 2:00:00 CH
 • Vật tư để nâng cấp hệ thống truyền số liệu SCADA (VT-315/22-CD)
  Cập nhật lúc 21/06/2022 4:52:54 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2022 4:00:00 CH đến: 07/07/2022 2:00:00 CH
 • Trang thiết bị văn phòng cho Bộ máy điều hành Vietsovpetro (015/22-DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 21/06/2022 4:52:20 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 28/06/2022 9:00:00 SA đến: 08/07/2022 9:00:00 SA
 • “Mua vật tư I&E để lắp đặt hệ thống TROPOSCATTER trên LQ2-CPP2” (Gói thầu số VT-291/22-XL-PHA). (Điện thoại (84) (254) 3839871-2846, e-mail: anhph.pt@vietsov.com.vn).
  Cập nhật lúc 21/06/2022 2:16:55 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2022 8:00:00 SA đến: 12/07/2022 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu số VT-001/22-DA/FPSO (Cung cấp các loại cáp tải cho cẩu mạn trái và mạn phải trên tàu FPSO TGT-1 năm 2022 theo MSR 3396 + MSR 4327)
  Cập nhật lúc 21/06/2022 10:31:16 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2022 11:00:00 SA đến: 04/07/2022 10:00:00 SA
 • Mua trang thiết bị cứu sinh cho XN VTB&CTL, đơn hàng VTB-034/22/VT
  Cập nhật lúc 20/06/2022 3:41:02 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2022 2:00:00 CH đến: 04/07/2022 10:00:00 SA
 • Thiết bị và phụ tùng cho công tác lặn (đơn hàng VT-311/22-VTB-DA)
  Cập nhật lúc 20/06/2022 2:11:36 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/06/2022 2:00:00 CH đến: 11/07/2022 9:00:00 SA
 • Supplying of BOP Spare parts for Jack up rigs for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-303/22-KB)
  Cập nhật lúc 17/06/2022 6:37:39 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2022 8:00:00 SA đến: 06/07/2022 9:00:00 SA
 • Dây điện từ và cáp điện để sửa chữa động cơ (CD-015/22).
  Cập nhật lúc 17/06/2022 5:39:23 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2022 8:00:00 SA đến: 06/07/2022 2:00:00 CH
 • Vật tư để chế tạo trạm máy hơi nước nóng cao áp PPU 1000/80 (VT-322/22- CD)
  Cập nhật lúc 17/06/2022 5:23:08 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2022 8:00:00 SA đến: 07/07/2022 2:00:00 CH
 • Thông bán mời thầu - Gói thầu: “Sửa chữa kết cấu kim loại và phục hồi sơn chống ăn mòn trên giàn MSP3 mỏ Bạch Hổ” - Gói thầu No.DV-252/22-KT1-VTN
  Cập nhật lúc 17/06/2022 5:19:05 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/06/2022 8:00:00 SA đến: 15/07/2022 9:00:00 SA
 • Phụ tùng tiêu hao để vận hành thiết bị điện và tự động hóa trên giàn tự nâng TAM ĐAO-01 (ĐẤU THẦU LẠI. Đơn hàng: XNK&SG - 0105/22)
  Cập nhật lúc 17/06/2022 2:42:19 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2022 8:00:00 SA đến: 07/07/2022 9:00:00 SA
 • Vật tư chính để nâng cấp hệ thống PLC/SCADA trên giàn RP-3 (ĐH VT-631/21-CD)
  Cập nhật lúc 17/06/2022 1:39:21 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2022 2:00:00 CH đến: 07/07/2022 9:00:00 SA
 • Extension DV-211/22-CNTT (HMH) Consultancy service on Building a general (Program) Strategy of Digital Transformation and IT Master Plan Development of Vietsovpetro
  Cập nhật lúc 16/06/2022 2:14:08 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 11/05/2022 8:00:00 SA đến: 04/07/2022 9:00:00 SA
 • Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm dung dịch khoan năm 2022 (Đơn hàng: XNK&SG - 0140/22)
  Cập nhật lúc 15/06/2022 2:43:05 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 20/06/2022 8:00:00 SA đến: 04/07/2022 9:00:00 SA
 • Supplying of consumable parts for electrical equipment on Jackup Rigs for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-272/22-KB)
  Cập nhật lúc 14/06/2022 2:14:36 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/06/2022 8:00:00 SA đến: 05/07/2022 9:00:00 SA
 • Supplying of On Pilot Testing of the Technology for Surveying Tubing using a Video Camera descended on a Wireline Technique for Block 09-1 (VSP’s package No. DV-245/22-KT)
  Cập nhật lúc 10/06/2022 3:27:40 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/06/2022 8:00:00 SA đến: 04/07/2022 9:00:00 SA
 • Casing for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-126/22-KB)
  Cập nhật lúc 09/06/2022 4:02:00 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 12/06/2022 8:00:00 SA đến: 12/07/2022 9:00:00 SA
 • DV-255/22-NIPI (HMH) Thuê tư vấn để nâng cao độ tin cậy Thiết bị hoàn thiện giếng cho các giếng mỏ Thiên Ưng, lô 04-3
  Cập nhật lúc 09/06/2022 9:58:05 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/06/2022 8:00:00 SA đến: 11/07/2022 9:00:00 SA
 • VT-286/22-VSP (HMH) Dầu nhờn, mỡ để bổ sung cho các đơn vị của VSP trong năm 2022
  Cập nhật lúc 09/06/2022 9:48:10 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/06/2022 8:00:00 SA đến: 20/07/2022 9:00:00 SA
 • VT-206/22 (Định tâm khoan cho giếng CT-201, CT-202, CT-204, CT-211, CT-210 lô 09-3/12)
  Cập nhật lúc 08/06/2022 4:32:57 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/05/2022 8:00:00 SA đến: 04/07/2022 9:00:00 SA
 • VT-228/22 (cần khoan)
  Cập nhật lúc 08/06/2022 4:26:11 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/05/2022 9:00:00 SA đến: 07/07/2022 8:00:00 SA
 • “Mua Vật tư ống ngầm cho tuyến ống dầu RC8-RC5/9 (5,7km), Lô 09.1” (Gói thầu số VT-041/22-XL-DA-NHT, phát hành tại P.TM - Vietsovpetro, Tel.0254.3839871-2342, Thainh.hq@vietsov.com.vn) RE-TENDER
  Cập nhật lúc 07/06/2022 7:20:21 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/06/2022 9:00:00 SA đến: 19/07/2022 2:00:00 CH
 • Gas Turbine Generator Package, Block 09.1 under Vietsovpetro’s Package VT-210/22-KT (email contact: trangtt.hq@vietsov.com.vn , Ext: 2037)
  Cập nhật lúc 01/06/2022 9:25:43 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/06/2022 9:15:00 SA đến: 11/07/2022 10:00:00 SA
 • Casing Accessories for well CT-201, CT-202, CT-204, CT-211, CT-210, CT-203, CT-205, CT-206, CT-208 on Block 09-3/12 (VT-235/22-KB-DA)
  Cập nhật lúc 27/05/2022 4:43:04 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 30/05/2022 8:00:00 SA đến: 08/07/2022 9:00:00 SA
 • VT-228/22-KB (Drill Pipes)
  Cập nhật lúc 27/05/2022 3:43:30 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/05/2022 8:00:00 SA đến: 07/07/2022 9:00:00 SA
 • VT-206/22-KB (Định tâm khoan cho giếng CT-201, CT-202, CT-204, CT-211, CT-210 lô 09-3/12)
  Cập nhật lúc 23/05/2022 9:33:51 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/05/2022 8:00:00 SA đến: 04/07/2022 12:00:00 SA