Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Supplying of Materials / parts of Mudline suspension system for wells on Block 09-1 (VSP’s package No. VT-011/23-KB)
  Cập nhật lúc 07/12/2022 8:09:37 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/12/2022 8:00:00 SA đến: 28/12/2022 9:00:00 SA
 • XNXL 285/22 Sửa chữa tường bao VSP XNXL - PTSC và các khu vực lân cận
  Cập nhật lúc 07/12/2022 3:42:44 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 07/12/2022 3:00:00 CH đến: 20/12/2022 10:00:00 SA
 • Dịch vụ dịch vụ mở rộng thành cho giếng khoan 10009-B2 BK-10, 2023 RC-RB1, 1211-B BK-14, BH-231 năm 2023 lô 09-1 (DV-009/23-KB)
  Cập nhật lúc 07/12/2022 3:20:30 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/12/2022 8:00:00 SA đến: 20/12/2022 9:00:00 SA
 • XNXL-286/22-DA-VẬT TƯ NDT PHỤC VỤ CUỐN ỐNG GIÀN BK22
  Cập nhật lúc 07/12/2022 10:03:44 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 07/12/2022 9:00:00 SA đến: 12/12/2022 9:00:00 SA
 • VT-686/22-DA- METHANOL INJECTION PUMP FOR MODIFICATION ON RC-5/RC-9
  Cập nhật lúc 07/12/2022 9:59:28 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 01/12/2022 8:00:00 SA đến: 12/12/2022 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: " Thiết bị, vật tư thay thế cho hệ thống thông tin liên lạc giàn DGCP" theo đơn hàng 0001/22/DGCP/CNTT.
  Cập nhật lúc 06/12/2022 11:16:25 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 06/12/2022 12:00:00 SA đến: 20/12/2022 9:30:00 SA
 • 25.XNKT-0059/22 –Vật tư thiết bị nhà bếp, thiết bị nhà ở, thiết bị vệ sinh, đồ gỗ, dụng cụ sinh hoạt thể thao văn hóa cho giàn BK Thiên Ưng năm 2022.
  Cập nhật lúc 05/12/2022 3:36:29 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 06/12/2022 8:00:00 SA đến: 20/12/2022 9:00:00 SA
 • Dịch vụ cung cấp nhân lực để chế tạo hệ thống ICSS BK22 (CD-163/22-DA)
  Cập nhật lúc 05/12/2022 11:00:17 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2022 11:00:00 SA đến: 16/12/2022 2:00:00 CH
 • Gói thầu TTAT/031/22-VT
  Cập nhật lúc 05/12/2022 10:52:35 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2022 9:00:00 SA đến: 14/12/2022 9:00:00 SA
 • VT-690/22-CNTT-DA (HMH) Paga System
  Cập nhật lúc 02/12/2022 3:11:27 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2022 8:00:00 SA đến: 13/01/2023 9:00:00 SA
 • PROVISION OF EQUIPMENT AND MATERIALS FOR EQUIPPING THE WELLS 802/MSP-8; 803/MSP-8; 1707/BK-17; 8011/BK-17 WITH ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMP (ESP) – BLOCK 09-1 (VSP’s package No. VT-008/23-KT-DA) (Email:dungpv.hq@vietsov.com.vn; Ext.: 2415)
  Cập nhật lúc 02/12/2022 2:13:33 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/12/2022 2:00:00 CH đến: 12/01/2023 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu số 32.XNKT-0004/22 v/v Hóa chất OPZ và vật tư cho giếng SV-2X
  Cập nhật lúc 02/12/2022 11:13:02 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 02/12/2022 8:00:00 SA đến: 12/12/2022 9:00:00 SA
 • VT-009/23-KT-DA: Vật tư kết nối bơm điện chìm trên RP3 (lô 09-1) (email: huynq.hq; ext: 2448)
  Cập nhật lúc 02/12/2022 10:23:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/12/2022 10:00:00 SA đến: 12/01/2023 9:00:00 SA
 • Thuê nhân lực bên ngoài để chế tạo tủ MCC, DPs cho BK22 (CD-162/22-DA)
  Cập nhật lúc 01/12/2022 9:24:35 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 01/12/2022 9:30:00 SA đến: 12/12/2022 2:00:00 CH
 • Consumable parts for electrical equipment on Jackup Rigs and MMWU (VSP’s package No. VT-688/22-KB)
  Cập nhật lúc 01/12/2022 8:41:56 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2022 9:00:00 SA đến: 03/01/2023 9:00:00 SA
 • Structural Material for MSP-6” (Gói thầu số VT-682/22-XL-DA-PHA)
  Cập nhật lúc 30/11/2022 3:04:54 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/12/2022 8:00:00 SA đến: 11/01/2023 9:00:00 SA
 • Phụ tùng khắc phục sự cố máy diesel giàn Tam Đảo-03(ĐH VT-012/23-KB)
  Cập nhật lúc 30/11/2022 2:50:41 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 30/11/2022 3:00:00 CH đến: 12/12/2022 9:00:00 SA
 • Gia hạn VT-662/22-XNDV (HMH) Phụ tùng ô tô
  Cập nhật lúc 30/11/2022 2:13:26 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 31/10/2022 8:00:00 SA đến: 12/12/2022 9:00:00 SA
 • 3D marine seismic data acquisition – Vietnam offshore, Block 12/11 ̣(DV-284/22-NIPI-MSV)
  Cập nhật lúc 29/11/2022 4:12:56 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 30/11/2022 9:00:00 SA đến: 09/01/2023 9:00:00 SA
 • 25.XNKT-0058/22-"Dịch vụ sửa chữa van 04 van 2 1/16"-10.000 Psi của đầu giếng và cây thông khai thác giàn Thiên Ưng"
  Cập nhật lúc 28/11/2022 4:47:09 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/11/2022 4:45:00 CH đến: 12/12/2022 10:00:00 SA
 • XNXL-284/22-DA Vật liệu hàn cho xây dựng ô giếng bổ sung trên BK- 4A
  Cập nhật lúc 28/11/2022 4:45:46 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 28/11/2022 4:35:00 SA đến: 09/12/2022 9:00:00 SA
 • Vật tư tiêu hao vận hành máy nén khí và thiết bị lạnh các giàn tự nâng thanh toán 2023 (VT-680/22-KB) ̣
  Cập nhật lúc 24/11/2022 8:06:06 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/11/2022 9:00:00 SA đến: 14/12/2022 9:00:00 SA
 • PROVISION OF EQUIPMENT AND MATERIALS FOR EQUIPPING THE WELLS 305 &320/RC-2 WITH ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMP (ESP) – BLOCK 09-1 (Section VT-005/23-KT-DA)(email: dungpv.hq@vietsov.com.vn; Ext.: 2415)
  Cập nhật lúc 23/11/2022 10:09:37 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/11/2022 8:00:00 SA đến: 03/01/2023 9:00:00 SA
 • Provision of Materials, Spare parts for troubleshooting and elimination of emergency Automation system on МСП (VSP’s package No. VT-687/22-KT) (email: dungpv.hq@vietsov.com.vn; Ext: 2415)
  Cập nhật lúc 23/11/2022 10:06:54 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/11/2022 8:00:00 SA đến: 15/12/2022 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Sửa chữa nhà xưởng số 1 + Sửa chữa nhà số 15 + Sửa chữa mái che khu vực Xưởng Biển - XN Xây lắp – Vietsovpetro” - DV-421+422+430/22-PXD-NTK
  Cập nhật lúc 22/11/2022 11:06:10 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/11/2022 10:50:00 SA đến: 09/12/2022 9:00:00 SA
 • Vật tư tiêu hao dùng chung phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện cho các giàn tự nâng 2022 (VT-683/22-KB) (N.Đ.T.Phương, Tel: 2143)
  Cập nhật lúc 21/11/2022 7:59:23 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/11/2022 9:00:00 SA đến: 12/12/2022 9:00:00 SA
 • Phụ tùng tiêu hao thiết bị khoan các giàn tự nâng và MMWU năm 2022 (VT-689/22-KB)
  Cập nhật lúc 18/11/2022 9:11:13 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/11/2022 9:00:00 SA đến: 27/12/2022 9:00:00 SA
 • HYDRAULIC FRACTURING TREATMENTS IN WELLS OF J/V “VIETSOVPETRO” OILFIELDS IN THE YEAR 2023 FOR BLOCK 09-1 (VSP’s package No. DV-438/22-KT) (Contact: trangtt.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 17/11/2022 4:09:10 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/11/2022 8:00:00 SA đến: 19/12/2022 10:00:00 SA
 • Supplying of Drilling fluid services for 02 wells 2022 and 2023/RC-RB1, Block 09-1 (VSP’s package No. DV-002/23-KB)
  Cập nhật lúc 16/11/2022 4:15:36 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/11/2022 8:00:00 SA đến: 19/12/2022 9:00:00 SA
 • Supplying Work Class ROV system, Block 09.1 under Vietsovpetro’s Package VT-103/21-VTB-NHV-Retender (email contact: vannh.mt@vietsov.com.vn , Ext: 2949)
  Cập nhật lúc 16/11/2022 8:53:47 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/11/2022 8:40:00 SA đến: 27/12/2022 9:00:00 SA
 • Giàn tự nâng cho các giếng trên ThTC-2 năm 2022 (ĐH DV-351/22-KB)
  Cập nhật lúc 14/11/2022 8:54:10 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/11/2022 7:00:00 SA đến: 14/12/2022 9:00:00 SA
 • Air Compressor for additional wells installation at BK-4A, Block 09.1 under Vietsovpetro’s Package VT-640/22-XL-DA (email contact: vannh.mt@vietsov.com.vn , Ext: 2949)
  Cập nhật lúc 28/10/2022 6:45:35 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 31/10/2022 8:00:00 SA đến: 12/12/2022 9:00:00 SA