Sign In

Thông báo đấu thầu

 • CLOSED DRAIN PUMP; OPEN DRAIN PUMP; OPEN DRAIN CAISSON PUMP CPP-KNT (BLOCK 09-2/09) (No. 36-VT-3163/23-XL-DA-LTT, Commercial department of Vietsovpetro, Tel. 0254.3839871-2774, thuylt.rd@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 29/09/2023 2:38:38 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2023 8:00:00 SA đến: 14/11/2023 9:00:00 SA
 • PRODUCTION TUBING OF OIL WELLS ON BLOCK 09-2/09 under Vietsovpetro’s Package VT-2706/23-KT (email contact: trangtt.hq@vietsov.com.vn , Ext: 2037)
  Cập nhật lúc 29/09/2023 2:07:19 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/09/2023 9:00:00 SA đến: 08/11/2023 10:00:00 SA
 • Bản quyền phần mềm và vật tư kết nối nâng cấp hệ thống truyền số liệu SCADA (VT-3632/23-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 29/09/2023 7:52:07 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 29/09/2023 7:50:00 SA đến: 19/10/2023 2:00:00 CH
 • Supplying of Spare parts for MWD systems in year 2024 for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-3308/23-KB)
  Cập nhật lúc 28/09/2023 5:54:10 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2023 8:00:00 SA đến: 17/10/2023 9:00:00 SA
 • Gói thầu VT-3190/23-KB Vật tư, phụ tùng sửa chữa, bảo dưỡng 03 máy diesel CATERPILLAR 3516C sau 22.000 giờ vận hành của Tam Đảo-05 năm 2023". (Diesel No.4, 5, 6), thanh toán 2024
  Cập nhật lúc 28/09/2023 5:06:14 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2023 5:30:00 CH đến: 18/10/2023 9:00:00 SA
 • Thiết bị phụ trợ khám nghiệm cẩu trên các công trình biển (VT-3059/23-CĐ)
  Cập nhật lúc 28/09/2023 11:30:25 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/09/2023 8:00:00 SA đến: 19/10/2023 9:00:00 SA
 • 25-VT-3329/23-KT-TTH-Bảo hộ lao động (quần áo, mũ, giầy, kính, áo mưa, găng tay, khẩu trang) cho giàn BK Thiên Ưng năm 2023 và đội hỗ trợ vận hành
  Cập nhật lúc 28/09/2023 10:56:44 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2023 8:00:00 SA đến: 10/10/2023 9:00:00 SA
 • VT-3419/23-KT-TTH-Bảo hộ lao động cho NRDM và đội hỗ trợ vận hành năm 2023
  Cập nhật lúc 28/09/2023 10:54:21 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2023 8:00:00 SA đến: 09/10/2023 9:00:00 SA
 • Tên gói thầu: “Hệ thống chữa cháy FM 200 cho BK23.” (Gói thầu số VT-3215/23-XL-DA-TTĐ, Người thực hiện: T.T. Đào- PTM - VSP, Tel.0254.3839871-2674, Email: daott.dr@vietsov.com.vn).
  Cập nhật lúc 28/09/2023 7:58:22 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2023 9:00:00 SA đến: 07/11/2023 9:00:00 SA
 • Extension of Bid Closing Time for VSP's package No. VT-3113/23-KB - Provision of Mudline suspension system for wells on Block 09-1
  Cập nhật lúc 27/09/2023 7:07:53 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2023 9:00:00 SA đến: 04/10/2023 9:00:00 SA
 • Vật tư để sửa chữa van (VT-3202/23-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 5:33:04 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2023 4:00:00 CH đến: 09/10/2023 2:00:00 CH
 • VT-3160/23-KB Casing accessories
  Cập nhật lúc 27/09/2023 4:43:00 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2023 8:00:00 SA đến: 27/10/2023 9:00:00 SA
 • VT-2899.23-CĐ Phụ tùng để sửa chữa bom điện ngầm (Ms.Linh)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 4:31:04 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/09/2023 8:00:00 SA đến: 04/10/2023 9:00:00 SA
 • OTHER BULK MATERIALS FOR ELECTRICAL, INSTRUMENT AND COMMUNICATION SYSTEM WHP-KTN (BLOCK 09-2/09) (Gói thầu số 36-VT-3136/23-XL-DA-VPL, phát hành tại P.TM - Vietsovpetro, Tel.: 0254.3839871-2675, linhvp.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 4:26:13 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2023 9:00:00 SA đến: 07/11/2023 9:00:00 SA
 • Dịch vụ thuê nhân lực phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống báo cháy các công trình bờ thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (DV-2765/23-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 3:34:39 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2023 3:30:00 CH đến: 12/10/2023 2:00:00 CH
 • Gói thầu VT-2971/23-KB Vật tư, phụ tùng sửa chữa, bảo dưỡng 03 máy diesel Caterpillar 3516C sau 51.000 giờ vận hành của giàn Tam Đảo-03 năm 2023"
  Cập nhật lúc 27/09/2023 2:37:38 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2023 3:00:00 CH đến: 17/10/2023 9:00:00 SA
 • VT-3005/23-KT-TTH-Đèn tín hiệu sân bay trực thăng cho các giàn
  Cập nhật lúc 27/09/2023 1:08:30 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2023 1:10:00 CH đến: 10/10/2023 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho thiết bị xưởng Bơm ngầm (VT-2945/23-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 11:05:02 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2023 11:00:00 SA đến: 09/10/2023 2:00:00 CH
 • Lưới sàng rung trên giàn tự nâng năm 2023 (VT-3239/23-KB)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 11:01:36 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2023 8:00:00 SA đến: 18/10/2023 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ phun hạt nhôm, vệ sinh Diaphragm & Head của máy nén (bao gồm cung cấp vật tư và dịch vụ) (DV-3280/23-KHI-TTH)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 10:01:46 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2023 10:00:00 SA đến: 11/10/2023 9:00:00 SA
 • Ống & đầu nối thủy lực cho các cẩu (VT-3209/23-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 9:44:26 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2023 9:40:00 SA đến: 09/10/2023 2:00:00 CH
 • Thiết bị văn phòng, sinh hoạt đời sống (VT-3414/23-KHI-TTH)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 7:03:51 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2023 9:00:00 SA đến: 12/10/2023 9:00:00 SA
 • Dụng cụ sửa chữa cơ khí, dụng cụ đo/ Vật tư cho kho bãi/ Thiết bị nâng hạ (VT-3361/23-KHI-TTH)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 7:02:28 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2023 9:00:00 SA đến: 11/10/2023 9:00:00 SA
 • Thuê nhân lực bên ngoài hỗ trợ lắp đặt tủ điều khiển giếng (WHCP) KNT và KTN (36-DV-2870/23-CĐ-DA-TTH)
  Cập nhật lúc 26/09/2023 4:10:43 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2023 4:00:00 CH đến: 06/10/2023 2:00:00 CH
 • SERVICE OF THE GEOLOGY SOFTWARE (I2G) MAINTENNACE (UPGRADING & TECHNICAL SUPPORT GEOLOGY SOFTWARE), BLOCK 09-3/12
  Cập nhật lúc 26/09/2023 3:07:21 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2023 2:10:00 CH đến: 06/11/2023 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu VT-3261/23-KT-TTH Vật tư, thiết bị để phục vụ kế hoạch cải hoán cây thông khai thác (lắp đặt van thủy lực ở nhánh gaslift) năm 2023
  Cập nhật lúc 26/09/2023 2:12:43 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2023 9:30:00 SA đến: 06/10/2023 9:30:00 SA
 • Kim loại đen (VT-3236/23-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 26/09/2023 9:14:11 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2023 9:10:00 SA đến: 10/10/2023 2:00:00 CH
 • Gói thầu TTAT-018/23-VT sƠN VÀ DUNG MÔI
  Cập nhật lúc 26/09/2023 8:55:15 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2023 9:00:00 SA đến: 06/10/2023 9:00:00 SA
 • Mua elevator (Gói thầu VT-2852/23-KB)
  Cập nhật lúc 26/09/2023 8:41:16 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2023 8:00:00 SA đến: 10/10/2023 9:00:00 SA
 • Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ bơm trám xi măng cho giếng CT-203, CT-206, CT-208 trên giàn khoan thuê cho Lô 09-3/12 (28-DV-1709/23-KB )
  Cập nhật lúc 26/09/2023 7:55:15 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/08/2023 8:00:00 SA đến: 06/10/2023 9:00:00 SA
 • 36-VT-2972/23-XL-DA-HMH (Diaphragm Closure)
  Cập nhật lúc 25/09/2023 3:48:51 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2023 8:00:00 SA đến: 06/11/2023 9:00:00 SA
 • Complete Transformation Substation 2500 KVA on MSP-9 (Bidding package No. 36-VT-2982/23-XL-DA-PHA).
  Cập nhật lúc 25/09/2023 10:56:02 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2023 8:00:00 SA đến: 08/11/2023 9:00:00 SA
 • Bột kim loại cho thiết bị phun phủ bề mặt chi tiết cơ khí (HVOF) (VT-3195/23-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 25/09/2023 9:39:22 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2023 9:35:00 SA đến: 09/10/2023 2:00:00 CH
 • Nâng cấp, mở rộng và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống quản lý tài liệu SPF tại Vietsovpetro (DV-3019/23-CNTT (LTN))
  Cập nhật lúc 25/09/2023 9:12:12 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2023 9:00:00 SA đến: 10/10/2023 9:00:00 SA
 • HSMT cho đơn hàng Tời hơi cho thợ trên cao giàn Tam Đảo 05 số VT-3312/23-KB-TTH
  Cập nhật lúc 25/09/2023 8:28:29 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2023 8:30:00 SA đến: 05/10/2023 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư cho thi công vách chống cháy giàn BK-23 (Gói thầu No.VT-2640/23-XL-DA-VTN)
  Cập nhật lúc 22/09/2023 10:25:59 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2023 12:00:00 SA đến: 10/10/2023 9:00:00 SA
 • Supplying of Boiler Spare part for FSO - Block 09-1 (VSP’s package No. VT-2998/23-KT)
  Cập nhật lúc 21/09/2023 4:45:24 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2023 8:00:00 SA đến: 12/10/2023 9:00:00 SA
 • VT-2846/23-KT-TTH "Phụ tùng cho thiết bị điện"
  Cập nhật lúc 21/09/2023 3:48:20 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2023 4:00:00 CH đến: 02/10/2023 9:30:00 SA
 • Gói thầu VT-2964/23-KT V/v: "Vật tư điện cho các tàu dầu"
  Cập nhật lúc 21/09/2023 10:59:18 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2023 11:00:00 SA đến: 11/10/2023 9:00:00 SA
 • Dịch vụ thay van và sửa chữa thiết bị công nghệ trên Riser Block - giàn CCP (DVN-DV-3247/23-KHI-DA-TTH)
  Cập nhật lúc 21/09/2023 10:23:58 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2023 8:10:00 SA đến: 05/10/2023 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho các trạm đo kiểm tra khai thác (VT-2996/23-ĐVL))
  Cập nhật lúc 21/09/2023 8:55:00 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2023 8:00:00 SA đến: 11/10/2023 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho các trạm đo kiểm tra khai thác (VT-2996/23-ĐVL))
  Cập nhật lúc 21/09/2023 8:55:00 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2023 8:00:00 SA đến: 11/10/2023 9:00:00 SA
 • Dịch vụ cung cấp thiết bị thông tin liên lạc di động Vinaphone S để dự phòng hệ thống VSAT (DV-2919/23-CNTT (L.T.Ngọc))
  Cập nhật lúc 21/09/2023 8:51:05 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2023 9:00:00 SA đến: 05/10/2023 9:00:00 SA
 • PRODUCTION TUBING, BLOCK 09-1 under Vietsovpetro’s Package VT-2602/23-KT (email contact: trangtt.hq@vietsov.com.vn , Ext: 2037)
  Cập nhật lúc 20/09/2023 10:19:26 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2023 8:00:00 SA đến: 11/10/2023 10:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Dịch vụ nâng cấp hệ thống điều khiển máy cuốn ống Haeusler năm 2023 (Gói thầu No.DV-2820/23-XL-VTN)
  Cập nhật lúc 20/09/2023 2:53:39 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2023 2:00:00 CH đến: 12/10/2023 9:00:00 SA
 • VT-2992/23-XL-DA-TTH Vật tư chính cho bình áp lực BK23
  Cập nhật lúc 20/09/2023 2:41:46 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2023 2:45:00 CH đến: 02/10/2023 9:00:00 SA
 • TBMT - Mua phụ tùng khai thác tàu, đơn hàng VT-3250/23-VTB-TTH
  Cập nhật lúc 20/09/2023 2:03:19 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 19/09/2023 2:35:00 CH đến: 02/10/2023 10:00:00 SA
 • Nút cầu cho sửa chữa giếng năm 2024 (VT-2940/23-KB)
  Cập nhật lúc 20/09/2023 8:51:25 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2023 8:00:00 SA đến: 11/10/2023 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu VT-2867/23-KT-TTH "Dụng cụ chống tia lửa và nguy hiểm khí"
  Cập nhật lúc 19/09/2023 4:11:01 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/09/2023 3:50:00 CH đến: 02/10/2023 10:00:00 SA
 • TUBING & FITTINGS CPP-KNT & WHP-KTN” (Gói thầu số 36-VT-2798/23-XL-DA-PHA)
  Cập nhật lúc 19/09/2023 3:41:22 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2023 8:00:00 SA đến: 31/10/2023 9:00:00 SA
 • Supplying of Valves and Connectors for O&M - Block 09-1 (VSP’s package No. VT-3074/23-KT)
  Cập nhật lúc 19/09/2023 11:29:05 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2023 8:00:00 SA đến: 10/10/2023 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu "Kiểm định cấp chứng chỉ thiết bị đo” theo đơn hàng số DV-2608/23-CNTT-TTH.
  Cập nhật lúc 19/09/2023 10:07:47 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 30/08/2023 10:20:00 SA đến: 03/10/2023 9:30:00 SA
 • Gói thầu VT-2900/23-KT V/v: "Vật tư phần máy cho các tàu dầu"
  Cập nhật lúc 19/09/2023 8:08:39 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/09/2023 8:30:00 SA đến: 09/10/2023 9:00:00 SA
 • Supplying of Drilling fluid services for well BH-231 (MPD), Block 09-1 (VSP’s package No. DV-2823/23-KB)
  Cập nhật lúc 18/09/2023 6:06:56 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2023 8:00:00 SA đến: 20/10/2023 9:00:00 SA
 • Provision of Instrument Replacement Parts for 4k-8k Maintenance of CCP Platform (VSP’s package No. VT-3115/23-KHI)(email:dungpv.hq@vietsov.com.vn; Ext.2415)
  Cập nhật lúc 15/09/2023 4:26:01 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/09/2023 8:00:00 SA đến: 06/10/2023 9:00:00 SA
 • Provision of Drilling fluid services for 03 wells CT-208, CT-203 and CT-206, Block 09-3/12 (Bidding package No. 28-DV-1975/23-KB-DA)
  Cập nhật lúc 15/09/2023 2:01:52 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/09/2023 9:00:00 SA đến: 25/10/2023 9:00:00 SA
 • Supplying of Methanol (VSP’s package No. VT-2675/23-KT).
  Cập nhật lúc 15/09/2023 7:46:50 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/09/2023 8:00:00 SA đến: 02/10/2023 9:00:00 SA
 • Sửa chữa trung gian (Tại Cảng VSP) Sà lan VSP-06 năm 2023 (gói thầu số DV-3124/23-VTB), (email liên hệ: vannh.mt@vietsov.com.vn , Ext: 2949)
  Cập nhật lúc 14/09/2023 7:48:10 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/09/2023 8:00:00 SA đến: 05/10/2023 10:00:00 SA
 • PROVISION OF DOWNHOLE PRESSURE AND TEMPERATURE MONITORING SYSTEM - KNT, Block 09-2/9 (Section VT-2676/23-KT-DA) (email:dungpv.hq@vietsov.com.vn; Ext.2415)
  Cập nhật lúc 13/09/2023 4:19:46 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/09/2023 8:00:00 SA đến: 24/10/2023 9:00:00 SA
 • Kiểm toán Báo cáo tài chính của Hợp đồng dầu khí lô 09/3-12 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (Gói thầu 28-DV-3025/23-HĐDK)
  Cập nhật lúc 13/09/2023 8:22:27 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/09/2023 8:00:00 SA đến: 02/10/2023 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ cung cấp hệ thống thiết bị với Frac-port để tiến hành nứt vỉa thủy lực nhiều giai đoạn tại 02 giếng khoan của Vietsovpetro Lô 09-1 (DV-2166/23-KB)
  Cập nhật lúc 12/09/2023 3:29:55 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 12/09/2023 3:30:00 CH đến: 02/10/2023 9:00:00 SA
 • 36-VT-3042/23-XL-DA-TTH Construction steel materials for padeyes & installation aids of Jacket CPP-KNT/ Cung cấp vật tư sắt thép BPTC cho Padeyes & installation aids of Jacket CPP-KNT
  Cập nhật lúc 12/09/2023 2:07:19 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 12/09/2023 2:05:00 CH đến: 03/10/2023 9:00:00 SA
 • DV-2493/23-KB PROVISION OF NEW TECHNOLOGY FOR LINER HANGERS FOR CASING Ø194MM AND Ø140MM FOR PILOT TEST AT VIETSOVPETRO’s WELLS
  Cập nhật lúc 12/09/2023 9:53:44 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/09/2023 8:00:00 SA đến: 02/10/2023 9:00:00 SA
 • Vật tư chính để chế tạo tủ WHCP KTN (36-VT-3009/23-CĐ-DA-TTH)
  Cập nhật lúc 12/09/2023 7:48:41 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 12/09/2023 7:45:00 SA đến: 03/10/2023 2:00:00 CH
 • DIESEL INLET FILTER, SEAWATER FILTERS, DIESEL PRE-FILTER OF CPP-KNT & WHP-KTN (BLOCK 09-2/09) (Gói thầu số 36-VT-2973/23-XL-DA-VPL, phát hành tại P.TM - Vietsovpetro, Tel.: 0254.3839871-2675, linhvp.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 11/09/2023 10:13:19 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 11/09/2023 10:00:00 SA đến: 24/10/2023 9:00:00 SA
 • VT-2713/23-XL-DA-HMH (Structure Materials for supports and POC for BK-23 & Structure materials for modification of BK-14/BT-7 to connect to BK-23)
  Cập nhật lúc 08/09/2023 3:16:08 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 11/09/2023 8:00:00 SA đến: 20/10/2023 9:00:00 SA
 • Supplying of Spare parts for Wellhead and X-mas tree - Block 09-1 (VSP’s package No. VT-2829/23-KT)
  Cập nhật lúc 07/09/2023 4:44:58 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/09/2023 8:00:00 SA đến: 24/10/2023 9:00:00 SA
 • Gia hạn - Gói thầu VT-2711/23-CD V/v: "Phụ tùng cho máy phát điện & động cơ điện"
  Cập nhật lúc 07/09/2023 3:53:15 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/09/2023 4:30:00 CH đến: 03/10/2023 9:00:00 SA
 • ĐH VT-2105.23-CĐ-DA Vật tư nâng cấp hệ thống điều khiển PCS.. (Ms.Linh 2248)
  Cập nhật lúc 30/08/2023 3:29:07 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 30/08/2023 8:00:00 SA đến: 09/10/2023 9:30:00 SA
 • Vật tư cho nâng cấp hệ thống đo dầu và khí trên BK16
  Cập nhật lúc 30/08/2023 8:53:31 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 30/08/2023 9:00:00 SA đến: 10/10/2023 9:00:00 SA
 • FIELD JOINT COATING MATERIAL (BLOCK 09-2/09) (Gói thầu số 36-VT-2597/23-XL-DA-VPL, phát hành tại P.TM - Vietsovpetro, Tel.: 0254.3839871-2675, linhvp.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 17/08/2023 4:24:15 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/08/2023 4:00:00 CH đến: 17/10/2023 9:00:00 SA