Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Casing for wells TU-14XP of Block 04-3 (25-VT-3288/23-KB-DA package 2)
  Cập nhật lúc 27/05/2024 2:51:33 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/05/2024 8:00:00 SA đến: 27/06/2024 9:00:00 SA
 • Casing for wells TU-16 of Block 04-3 (VSP’s requisition 25-VT-3288/23-KB-DA package 1)
  Cập nhật lúc 27/05/2024 2:48:51 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/05/2024 8:00:00 SA đến: 27/06/2024 9:00:00 SA
 • Vật tư bảo dưỡng, sửa chữa van các loại BK-TNG (25-VT-1810/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 27/05/2024 2:26:14 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 27/05/2024 2:30:00 CH đến: 07/06/2024 2:00:00 CH
 • Dịch vụ khoan xiên cho giếng khoan KTN-P9, KTN-P10, KTN-P11, KTN-P1, KTN-P2 Lô 09-2/09 năm 2024-2025 (36-DV-1042/24-KB )
  Cập nhật lúc 27/05/2024 2:12:14 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/05/2024 9:00:00 SA đến: 17/06/2024 9:30:00 SA
 • dịch vụ khoan xiên cho giếng khoan CT-205, CT-203, CT-213, CT-212XP, CT-206 lô 09-3/12 năm 2024-2025 (28-DV-0441/24-KB )
  Cập nhật lúc 27/05/2024 2:10:38 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/05/2024 9:00:00 SA đến: 17/06/2024 9:30:00 SA
 • Gioăng làm kín thân Diverter 49” cho Giàn Tam Đảo 03 Lô 09-1 (VT-1304/24-KB)
  Cập nhật lúc 27/05/2024 2:06:51 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2024 9:00:00 SA đến: 11/06/2024 9:30:00 SA
 • Thông báo mời thầu qua mạng gói thầu "Vật tư cho cụm phóng nhận thoi GTC1 và BK23 (đấu thầu lần 2)", Đơn hàng số VT-0878/24-XL-DA-TTH
  Cập nhật lúc 27/05/2024 2:06:40 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2024 3:00:00 CH đến: 31/05/2024 10:00:00 SA
 • Cung cấp Bơm mỡ chạy bằng khí nén, Đơn hàng số VT 1781/24-KB-TTH
  Cập nhật lúc 27/05/2024 11:27:26 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 27/05/2024 11:00:00 SA đến: 06/06/2024 3:00:00 CH
 • Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu VT-0954/24-XL-TTH. Phụ tùng, dụng cụ để kiểm tra không phá huỷ mối hàn (đấu thầu lần 2)."
  Cập nhật lúc 27/05/2024 10:48:57 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 15/05/2024 12:00:00 SA đến: 03/06/2024 9:00:00 SA
 • Dịch vụ đóng gói cụm bơm hoá phẩm cho BK-23 (DV-1692/24-CĐ-DA-TTH. )
  Cập nhật lúc 27/05/2024 10:32:00 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 27/05/2024 10:30:00 SA đến: 06/06/2024 2:00:00 CH
 • Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: " Mực và Drum máy Fax" theo đơn hàng số VT-1206/24-CNTT-TTH
  Cập nhật lúc 27/05/2024 9:57:28 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 13/05/2024 12:00:00 SA đến: 05/06/2024 9:30:00 SA
 • DV-1318/24-KHI : Dịch vụ thiết kế, chế tạo, giám sát lắp đặt và chạy thử Lube Oil Cooler trên GNTT cho TG-A, TG-B
  Cập nhật lúc 27/05/2024 9:25:44 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/05/2024 9:00:00 SA đến: 18/06/2024 9:00:00 SA
 • Roller System for Pipe Joint Welding 2024 (bidding package No. VT-1340/24-XL-TTĐ, Commercial department of Vietsovpetro, Tel.0254.3839871-2674, daott.dr@vietsov.com.vn).
  Cập nhật lúc 27/05/2024 9:25:05 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/05/2024 9:00:00 SA đến: 11/06/2024 9:30:00 SA
 • DVN-VT-1764/24-KHI-DA-TTH: Công cụ, dụng cụ phục vụ vận hành - Train F
  Cập nhật lúc 27/05/2024 9:04:50 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 27/05/2024 9:00:00 SA đến: 07/06/2024 9:00:00 SA
 • Thông báo trúng thầu gói thầu: " Vật tư tiêu hao cho máy tính" đơn hàng số VT-1329/24-CNTT-TTH
  Cập nhật lúc 27/05/2024 8:57:12 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 27/05/2024 12:00:00 SA đến: 17/06/2024 9:30:00 SA
 • Phân tích mẫu khí, condensate trắng, Tri-Ethylene Glycol trên giàn CCP (DVN-DV-1778/24-KHI-DA-TTH)
  Cập nhật lúc 27/05/2024 7:59:23 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 28/05/2024 9:00:00 SA đến: 10/06/2024 9:00:00 SA
 • DVN-VT-1761/24-KHI-DA-TTH: Vật tư cho bảo dưỡng 2K, 4K, 8K giàn Rồng
  Cập nhật lúc 27/05/2024 7:58:35 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 27/05/2024 7:15:00 SA đến: 10/06/2024 9:00:00 SA
 • Khí mẫu chuẩn (VT-1726/24-KHI-TTH)
  Cập nhật lúc 27/05/2024 7:57:14 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 28/05/2024 9:00:00 SA đến: 11/06/2024 9:00:00 SA
 • Nút cầu cho sửa chữa giếng và Van ngược năm 2024, Lô 09-1 (Gói thầu VT-1396/24-KB)
  Cập nhật lúc 27/05/2024 7:45:19 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/05/2024 8:00:00 SA đến: 11/06/2024 9:00:00 SA
 • DV-1618/24-XL-TTH Dịch vụ sửa chữa và phục hồi các thiết bị để khảo sát năm 2024
  Cập nhật lúc 26/05/2024 11:35:47 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 10/05/2024 9:00:00 SA đến: 27/05/2024 9:00:00 SA
 • (36-VT-1681/24-XL-DA-TTH) Máy móc thiết bị phục vụ thi công biển CPP-KNT - Dự án: xây dựng phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam, Lô 09-2/09 (Hạnh PM; mail: hanhpm.pt@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 25/05/2024 3:35:48 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/05/2024 3:00:00 CH đến: 03/06/2024 10:00:00 SA
 • TBMT- Gói thầu số DVN-VT-1632/24-XL-DA "Vật tư Anode cho Chân đế P15"
  Cập nhật lúc 24/05/2024 4:46:30 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/05/2024 4:30:00 CH đến: 07/06/2024 9:00:00 SA
 • DV-1297/24-KB SERVICES FOR REPAIRING STABILIZER OF MUD MOTOR AND NON MAGNETIC DRILL COLLAR
  Cập nhật lúc 24/05/2024 3:40:48 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/05/2024 8:00:00 SA đến: 17/06/2024 9:00:00 SA
 • VT-1664/24-KB Sand Screen for exploration and exploitation appraisal well 7012XP-BK7
  Cập nhật lúc 24/05/2024 3:38:41 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/05/2024 8:00:00 SA đến: 11/06/2024 9:00:00 SA
 • DVN-VT-1845/24-XL-TTH. Self-closing Safety Swing Gates
  Cập nhật lúc 24/05/2024 3:35:34 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 24/05/2024 3:00:00 CH đến: 31/05/2024 9:00:00 SA
 • Thông tin gia hạn gói thầu số VT-1598-24-KT-TTH của XNKT
  Cập nhật lúc 24/05/2024 2:27:48 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/05/2024 4:00:00 CH đến: 31/05/2024 10:00:00 SA
 • Cung cấp Que hàn điện năm 2024 số VT-1804/24-XNDV-TTH
  Cập nhật lúc 24/05/2024 2:26:26 CH - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
  Thời gian bán HSMT từ: 24/05/2024 2:15:00 CH đến: 04/06/2024 9:00:00 SA
 • GIA HAN TBMT- Thuê dịch vụ tiện ren ống chống, đầu nối cần khoan và mua khớp nối ống chống 508mm năm 2024 lô 09-1(Đơn hàng số: DV-1319/24-KB)(Ms. Phương 5345)
  Cập nhật lúc 24/05/2024 2:20:28 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/05/2024 8:00:00 SA đến: 31/05/2024 9:00:00 SA
 • TBMT DVN-VT-1665/24-KT-DA-TTH -Vật tư dụng cụ cho O&M Máy Nén Khí Đại Hùng 2024
  Cập nhật lúc 24/05/2024 10:45:49 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/05/2024 2:00:00 CH đến: 05/06/2024 10:00:00 SA
 • Gia hạn đóng thầu gói thầu "Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống VSat cho các tàu dịch vụ” theo đơn hàng số DV-1446/24-CNTT-TTH
  Cập nhật lúc 24/05/2024 9:58:26 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 13/05/2024 10:10:00 SA đến: 11/06/2024 10:00:00 SA
 • VT-1462/24-KT-TTH -Máy nghiền thực phẩm thừa cho các công trình biển năm 2024
  Cập nhật lúc 24/05/2024 8:09:15 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/05/2024 8:00:00 SA đến: 03/06/2024 10:00:00 SA
 • DV-1728/24-KHI-TTH: Sửa chữa Turbocharger của động cơ Waukesha GNN (4K8K)
  Cập nhật lúc 24/05/2024 7:35:24 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 24/05/2024 7:30:00 SA đến: 10/06/2024 9:00:00 SA
 • VT-1742/24-KT-TTH_Thép không rỉ
  Cập nhật lúc 23/05/2024 6:16:04 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/05/2024 2:00:00 CH đến: 04/06/2024 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu DVN-VT-1488/24-KT-DA-TTH Vật tư, phụ tùng cho thiết bị Điện-Tự Động Hóa
  Cập nhật lúc 23/05/2024 4:09:58 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/05/2024 4:00:00 CH đến: 03/06/2024 9:30:00 SA
 • DVN-DV-1588/24-KT-DA-TTH-Cung cấp nhân lực vật tư tháo lắp giàn giáo phục vụ dự án O&M FPSO AMD và các Wellhead Platform (WHP)
  Cập nhật lúc 23/05/2024 3:04:31 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 04/06/2024 10:00:00 SA đến: 04/06/2024 10:00:00 SA
 • Gia hạn nộp HSDT - gói thầu 25-DV-1315/24-VTB
  Cập nhật lúc 23/05/2024 3:00:37 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 03/05/2024 9:00:00 SA đến: 30/05/2024 9:00:00 SA
 • TBMT 28-VT-1522/24-KT-TTH -Vật tư hóa nghiệm của mỏ Cá Tầm - Lô 09-3/12 năm 2024
  Cập nhật lúc 23/05/2024 11:39:35 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/05/2024 2:00:00 CH đến: 03/06/2024 10:00:00 SA
 • Thuê nhân lực bên ngoài để chế tạo cụm bơm hóa phẩm ức chế ăn mòn (CI skid) cho giàn MKS (DVN-DV-1405/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 23/05/2024 10:18:41 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/05/2024 9:00:00 SA đến: 30/05/2024 2:00:00 CH
 • Vật tư, Phụ tùng cho công việc khảo sát giếng mỏ Cá tầm năm 2024/Supplies, Spare parts for well survey (Block 09-3/12) (VT-1604/24-KT)
  Cập nhật lúc 23/05/2024 9:09:06 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/05/2024 8:00:00 SA đến: 13/06/2024 9:00:00 SA
 • Gói thầu TTAT /007/24-DV Dịch vụ đào tạo và cung cấp chứng chỉ của hãng Drager
  Cập nhật lúc 23/05/2024 8:34:08 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 23/05/2024 9:00:00 SA đến: 03/06/2024 9:00:00 SA
 • TBMT-Thuê Pilot mill cho ống chống 178mm để hủy giếng 411 BK-3 lô 09-1(Gói thầu số: DV-1576/24-KB)(Ms. Phương 5345)
  Cập nhật lúc 22/05/2024 4:57:50 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/05/2024 8:00:00 SA đến: 07/06/2024 9:00:00 SA
 • 25-VT-1485/24-KT-TTH_Vật tư tiêu hao test đầu giếng ống chống các giếng TU-11ST2, TU-16 Block 04-3
  Cập nhật lúc 22/05/2024 4:44:11 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2024 9:00:00 SA đến: 03/06/2024 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu VT-1673/24-KT-TTH
  Cập nhật lúc 22/05/2024 4:39:30 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2024 4:40:00 CH đến: 31/05/2024 9:00:00 SA
 • VT-1172/24-CĐ: Vật tư, phụ tùng sửa chữa TBN tại các căn cứ trên bờ - VSP (huynq.hq-2448)
  Cập nhật lúc 22/05/2024 3:43:03 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2024 3:00:00 CH đến: 11/06/2024 9:00:00 SA
 • Sửa chữa, bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ (DV-1619/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 22/05/2024 3:11:51 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2024 2:00:00 CH đến: 03/06/2024 2:00:00 CH
 • TBMT gói thầu VT-1662/24-KT-TTH "Vật tư tiêu hao phục vụ công việc khảo sát các giếng khai thác khí-condensate Đông Bắc Rồng năm 2024"
  Cập nhật lúc 22/05/2024 2:14:06 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2024 2:00:00 CH đến: 03/06/2024 2:30:00 CH
 • Vật tư, phụ tùng cho bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và động lực của mỏ NR-ĐM năm 2024/Spare part for Electric & Diesel equipment on NRĐM 2024 (VT-1515/24-KT)
  Cập nhật lúc 22/05/2024 1:52:35 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/05/2024 8:00:00 SA đến: 12/06/2024 9:00:00 SA
 • Vật tư và hóa chất thông dụng (VT-1225/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 22/05/2024 11:09:47 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2024 11:00:00 SA đến: 03/06/2024 2:00:00 CH
 • Vật tư để sửa chữa hệ thống làm mát (VT-1138/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 22/05/2024 11:09:00 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2024 11:00:00 SA đến: 03/06/2024 2:00:00 CH
 • Phụ tùng cho sửa chữa các thiết bị điện trên các công trình bờ của VSP (VT-1051/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 22/05/2024 11:08:15 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2024 11:00:00 SA đến: 03/06/2024 2:00:00 CH
 • VT-1739/24-KT-TTH-Phụ tùng thiết bị lạnh
  Cập nhật lúc 22/05/2024 10:21:24 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2024 8:00:00 SA đến: 04/06/2024 8:30:00 SA
 • VT-1121/24-KB Dụng cụ cứu kẹt (Ms Linh 2248)
  Cập nhật lúc 22/05/2024 9:53:02 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/05/2024 8:00:00 SA đến: 03/06/2024 9:00:00 SA
 • VT-1303/24-KB Khóa càng cua năm 2024 (Ms.Linh 2248)
  Cập nhật lúc 22/05/2024 9:51:57 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/05/2024 8:00:00 SA đến: 03/06/2024 9:00:00 SA
 • TBMT- Thuê dịch vụ sửa ren ống chống cho giếng CT-8X lô 09-3/12(Gói thầu số: 28-DV-1268/24-KB)(Ms. Phương 5345)
  Cập nhật lúc 22/05/2024 9:32:51 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2024 9:00:00 SA đến: 07/06/2024 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Phụ tùng thay thế cho thiết bị CNTT theo đơn hàng số VT-1324/24-CNTT-TTH
  Cập nhật lúc 22/05/2024 9:15:25 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2024 12:00:00 SA đến: 11/06/2024 9:30:00 SA
 • Vật tư chế tạo 02 tủ điện cấp nguồn cho MMWU-2 từ MSP (VT-1647/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 22/05/2024 8:58:52 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2024 8:50:00 SA đến: 05/06/2024 2:00:00 CH
 • Thông báo gia hạn gói thầu VT-1425/24-KT-TTH Que hàn
  Cập nhật lúc 21/05/2024 4:16:32 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2024 2:30:00 CH đến: 28/05/2024 9:30:00 SA
 • Supplying of Drilling fluid services for 05 wells CT-205, CT-203, CT-213, CT-212XP and CT-206, Block 09-3/12 (VSP's Bidding package No. 28-DV-1581/24-KB-DA)
  Cập nhật lúc 21/05/2024 3:07:23 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2024 8:00:00 SA đến: 21/06/2024 9:00:00 SA
 • VT-0662/24-KT-TTH Đồ gỗ, bàn ghế trang bị cho bộ máy điều hành XNKT và cho các công trình biển
  Cập nhật lúc 21/05/2024 3:01:26 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2024 9:00:00 SA đến: 31/05/2024 9:00:00 SA
 • Vật tư chế tạo đồ gá và vật tư phụ để thay thế vòng bi mâm quay cẩu TECHCRANE giàn BK-TNG (25-VT-1499/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 21/05/2024 2:46:54 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2024 2:45:00 CH đến: 05/06/2024 2:00:00 CH
 • Mua văn phòng phẩm, dụng cụ sinh hoạt đời sống 2024”, đơn hàng số VT-1682/24-VTB-TTH
  Cập nhật lúc 21/05/2024 2:35:44 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 20/05/2024 4:00:00 SA đến: 31/05/2024 10:00:00 SA
 • (DVN-VT-1717/24-XL-TTH) Cung cấp khí Nito phục vụ thi công HUC & COM
  Cập nhật lúc 21/05/2024 2:14:36 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2024 11:00:00 SA đến: 30/05/2024 3:00:00 CH
 • DVN-DV-1658/24-KT-DA-TTH-Dịch vụ chống ăn mòn bằng phun nước siêu cao áp cho đường ống, kết cấu, thiết bị cho giàn H1- H4-H5; HST-HSD; CNV và hệ thống Máy nén khí Đại Hùng năm 2024
  Cập nhật lúc 21/05/2024 11:41:19 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2024 11:40:00 SA đến: 03/06/2024 2:00:00 CH
 • 25-VT-1052/24-KT-TTH-Phụ tùng cho bơm và thiết bị cơ khí BK-TNG
  Cập nhật lúc 21/05/2024 11:07:58 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 09/05/2024 10:00:00 SA đến: 28/05/2024 10:00:00 SA
 • VT-1672/24-KT-TTH-Thiết bị và vật liệu điện
  Cập nhật lúc 21/05/2024 10:40:34 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2024 8:30:00 SA đến: 31/05/2024 9:00:00 SA
 • VT-1441/24-KT-TTH-Dụng cụ sửa chữa cơ khí, dụng cụ đo
  Cập nhật lúc 21/05/2024 9:57:28 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2024 10:00:00 SA đến: 03/06/2024 2:00:00 CH
 • Thuê thiết bị và dịch vụ lắp đặt kênh liên lạc qua Microwave phục vụ công tác khoan giếng Lô 09-3/12 năm 2024 (28-DV-1096/24-CNTT-DA-TTH)
  Cập nhật lúc 21/05/2024 9:44:38 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2024 9:35:00 SA đến: 04/06/2024 10:00:00 SA
 • Máy bóp đầu tuy ô cho giàn Tam Đảo 03 (VT-1713/24-KB-TTH ( Oracle: XNK&SG-0112/24))
  Cập nhật lúc 21/05/2024 8:27:00 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 20/05/2024 5:10:00 CH đến: 29/05/2024 9:30:00 SA
 • Vật tư phục vụ công tác điều hành dự án “Cho giàn Murmanskaya thuê thiết bị khoan” năm 2024 (Đơn hàng số: VT-1751/24-KB-TTH)
  Cập nhật lúc 20/05/2024 4:58:48 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 20/05/2024 4:00:00 CH đến: 28/05/2024 10:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu VT-1589/24-KT-DA-TTH "Vật tư văn phòng phẩm và Văn phòng cho tàu FPSO-AMD-TGT1(MSR-5070+5043+5120+5155)
  Cập nhật lúc 20/05/2024 3:58:34 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/05/2024 2:00:00 CH đến: 27/05/2024 2:00:00 CH
 • gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu DVN-VT-1572/24-KT-DA-TTH
  Cập nhật lúc 20/05/2024 3:28:03 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/05/2024 1:00:00 CH đến: 27/05/2024 9:30:00 SA
 • GIA HẠN TBMT VT-1422/24-KT-TTH “Quạt thông gió”
  Cập nhật lúc 20/05/2024 12:02:58 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/05/2024 10:00:00 SA đến: 27/05/2024 10:00:00 SA
 • 28-VT-1551/24-KT-TTH-Vật tư tiêu hao cơ khí, phụ tùng cho thiết bị nâng và điện lạnh HVAC
  Cập nhật lúc 20/05/2024 11:29:59 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/05/2024 8:00:00 SA đến: 30/05/2024 8:30:00 SA
 • Giấy, mực in chuyên dụng ĐVLGK (theo đơn hàng số VT-1685/24-ĐVL-TTH)
  Cập nhật lúc 20/05/2024 10:40:06 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 20/05/2024 10:30:00 SA đến: 29/05/2024 10:00:00 SA
 • VT-1667/24-KT-TTH_Ổ lăn và Đai truyền động
  Cập nhật lúc 17/05/2024 6:23:07 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/05/2024 8:00:00 SA đến: 27/05/2024 9:30:00 SA
 • Provision of Downhole Completion Equipment of Thien Ung Field (TU-14XP) – Block 04-3 (ITB No. 25-VT-3664/23-KT (Package No. 02))
  Cập nhật lúc 17/05/2024 5:14:16 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/05/2024 8:00:00 SA đến: 04/06/2024 9:00:00 SA
 • Dụng cụ sửa chữa cơ khí, dụng cụ đo (VT-0981/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 17/05/2024 4:22:11 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 17/05/2024 2:00:00 CH đến: 31/05/2024 2:00:00 CH
 • Phụ tùng sửa chữa bơm, motor thủy lực cho các cần cẩu (VT-1048/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 17/05/2024 4:19:09 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 17/05/2024 2:00:00 CH đến: 29/05/2024 2:00:00 CH
 • Vật tư khám nghiệm cẩu trên công trình biển (VT-1050/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 17/05/2024 4:13:25 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 17/05/2024 2:00:00 CH đến: 29/05/2024 2:00:00 CH
 • Mời thầu gói thầu: "Mực và Drum máy Fax" đơn hàng số VT-1206/24-CNTT-TTH
  Cập nhật lúc 17/05/2024 3:44:02 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 13/05/2024 12:00:00 SA đến: 27/05/2024 9:30:00 SA
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu: Bảo dưỡng thiết bị thông tin liên lạc trên giàn CNV Theo đơn hàng số DVN-DV-1418/24-CNTT-TTH
  Cập nhật lúc 17/05/2024 3:31:55 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 02/05/2024 9:00:00 SA đến: 28/05/2024 9:00:00 SA
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu: Bảo dưỡng thiết bị thông tin liên lạc trên giàn FPSO “Armada TGT 1” Theo đơn hàng số DVN-DV-1404/24-CNTT-TTH
  Cập nhật lúc 17/05/2024 3:30:57 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 02/05/2024 9:00:00 SA đến: 28/05/2024 9:00:00 SA
 • Mời thầu gói thầu: "Thiết bị ngoại vi" đơn hàng số VT-1208/24-CNTT-TTH
  Cập nhật lúc 17/05/2024 3:30:01 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 03/05/2024 12:00:00 SA đến: 27/05/2024 9:30:00 SA
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu: “Bảo dưỡng thiết bị thông tin liên lạc trên giàn HST & HSD” Theo đơn hàng số DVN-DV-1383/24-CNTT-TTH
  Cập nhật lúc 17/05/2024 3:29:17 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 25/04/2024 9:00:00 SA đến: 27/05/2024 9:00:00 SA
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu: “Thuê dịch vụ bảo dưỡng thiết bị thông tin liên lạc mỏ NR-ĐM năm 2024” Theo đơn hàng số DV-1375/24-CNTT-TTH
  Cập nhật lúc 17/05/2024 3:24:52 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 25/04/2024 9:00:00 SA đến: 27/05/2024 9:00:00 SA
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu: Dịch vụ thuê bên ngoài bảo dưỡng hệ thống, thiết bị thông tin trên giàn BK-TNG. Theo đơn hàng số 25-DV-0749/24-CNTT-TTH
  Cập nhật lúc 17/05/2024 3:21:56 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 02/05/2024 9:00:00 SA đến: 28/05/2024 9:00:00 SA
 • Dịch vụ cấp chứng nhận của Đăng kiểm Việt nam VR cho hoạt động Khám nghiệm phao bè cứu sinh tự thổi (DV-1570/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 17/05/2024 3:06:59 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 17/05/2024 2:45:00 CH đến: 29/05/2024 2:00:00 CH
 • TBMT gói thầu số VT-1680/24-KT-TTH (Dụng cụ để sửa chữa thiết bị điện và động cơ diesel)
  Cập nhật lúc 17/05/2024 2:44:37 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/05/2024 8:00:00 SA đến: 30/05/2024 9:00:00 SA
 • Spare parts for mud motors (VT-1286/24-KB)
  Cập nhật lúc 17/05/2024 2:35:25 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/05/2024 8:00:00 SA đến: 10/06/2024 9:00:00 SA
 • DVN-DV-1590/24-KT-DA-TTH "Dịch vụ sửa chữa bằng vật liệu composite - MSR 5158"
  Cập nhật lúc 16/05/2024 11:08:51 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/05/2024 11:00:00 SA đến: 27/05/2024 11:00:00 SA
 • thông báo mời thầu gói thầu VT-1595/24-KT-TTH Phụ tùng cho máy cắt kim loại
  Cập nhật lúc 16/05/2024 9:51:08 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/05/2024 8:35:00 SA đến: 27/05/2024 9:00:00 SA
 • Gói thầu DVN-VT-1612/24-TTAT-TTH Mua thiết bị văn phòng
  Cập nhật lúc 16/05/2024 8:16:21 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 16/05/2024 9:00:00 SA đến: 28/05/2024 9:00:00 SA
 • Container (Vagon) nhà ở (VT-1476/24-KT
  Cập nhật lúc 16/05/2024 7:15:11 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/05/2024 8:00:00 SA đến: 05/06/2024 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu 25-VT-1359/24-KT-TTH cung cấp Văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng cho BK-TNG năm 2024
  Cập nhật lúc 15/05/2024 4:32:20 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/05/2024 8:00:00 SA đến: 27/05/2024 9:00:00 SA
 • HSMT gói thầu Giàn giáo để phục vụ lắp ráp cấu kiện kim loại lô 09-1 năm 2024
  Cập nhật lúc 15/05/2024 3:50:02 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 15/05/2024 3:45:00 CH đến: 27/05/2024 1:45:00 CH
 • Provision of Scale inhibitors to prevent scale formation in the oil transportation and processing system (after testing results are available) in 2024-2025, Block 09-1 (VT-1455/24-KT)
  Cập nhật lúc 15/05/2024 3:20:27 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/05/2024 8:00:00 SA đến: 27/05/2024 9:00:00 SA
 • VT-1100/24-KT : Thiết bị phục vụ công việc khảo sát năm 2024 (Lô 09-3/12) (huynq.hq-2448)
  Cập nhật lúc 15/05/2024 2:36:05 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/05/2024 9:00:00 SA đến: 05/06/2024 9:00:00 SA
 • Provision of connecting materials for wells (ITB No.:VT-1653/24-KT; email: dungpv.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 15/05/2024 2:26:34 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/05/2024 8:00:00 SA đến: 05/06/2024 9:00:00 SA
 • Mua vật tư trang thiết bị kho SOPEP (Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu) cho VTB&CTL trong năm 2024, đơn hàng hieu chỉnh VT-0616/24-VTB-TTH
  Cập nhật lúc 15/05/2024 12:15:47 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 14/05/2024 3:00:00 CH đến: 27/05/2024 10:00:00 SA