Sign In

Thông báo đấu thầu

 • XNXL 285/22 Sửa chữa tường bao VSP XNXL - PTSC và các khu vực lân cận
  Cập nhật lúc 07/12/2022 3:42:44 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 07/12/2022 3:00:00 CH đến: 20/12/2022 10:00:00 SA
 • XNXL-286/22-DA-VẬT TƯ NDT PHỤC VỤ CUỐN ỐNG GIÀN BK22
  Cập nhật lúc 07/12/2022 10:03:44 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 07/12/2022 9:00:00 SA đến: 12/12/2022 9:00:00 SA
 • VT-686/22-DA- METHANOL INJECTION PUMP FOR MODIFICATION ON RC-5/RC-9
  Cập nhật lúc 07/12/2022 9:59:28 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 01/12/2022 8:00:00 SA đến: 12/12/2022 9:00:00 SA
 • XNXL-284/22-DA Vật liệu hàn cho xây dựng ô giếng bổ sung trên BK- 4A
  Cập nhật lúc 28/11/2022 4:45:46 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 28/11/2022 4:35:00 SA đến: 09/12/2022 9:00:00 SA