Sign In

Thông báo đấu thầu

 • 36-VT-1289/24-XL-DA-TTH. Chất chỉ thị màu
  Cập nhật lúc 22/04/2024 10:20:11 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 22/04/2024 10:20:00 SA đến: 02/05/2024 9:00:00 SA
 • (DVN-VT-1271/24-XL-TTH ) Vật tư phục vụ thi công lắp đặt mái che cho hệ thống bom chìm ESP trên giàn RC4
  Cập nhật lúc 17/04/2024 10:48:22 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 17/04/2024 10:30:00 SA đến: 02/05/2024 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu VT-1175/24-XL-TTH "Vật tư thi công cho xử lý nhịp hẫng của đường ống Oil RP1-FSO6"
  Cập nhật lúc 16/04/2024 2:52:24 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 16/04/2024 3:00:00 CH đến: 23/04/2024 9:00:00 SA
 • (VT-0886/24-XL) Vật tư E&I cho chế tạo và lắp đặt kết cấu cho tổ hợp sửa chữa lớn giếng khoan di dộng trên MSP-11
  Cập nhật lúc 16/04/2024 7:57:06 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 15/04/2024 4:05:00 CH đến: 26/04/2024 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu. Gói thầu VT-1003/24-XL-TTH.Thiết bị và phụ tùng cho công tác chống ăn mòn năm 2024
  Cập nhật lúc 15/04/2024 11:05:25 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 03/04/2024 12:00:00 SA đến: 22/04/2024 9:00:00 SA
 • (DVN-VT-1032/24-XL-TTH) Vật tư tiêu hao NDT phục vụ thi công biển - Dự án: Đại Hùng 03 (Contact: MaiTTT, 8553/0856804189/maittt.cd@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 15/04/2024 8:34:32 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 08/04/2024 2:00:00 CH đến: 24/04/2024 10:00:00 SA