Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Mua máy mài cho Lô 09-1 VT-521/20
  Cập nhật lúc 27/10/2020 4:29:54 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2020 9:00:00 SA đến: 02/11/2020 9:00:00 SA
 • Mua bổ sung cho chế tạo sàn thao tác của bình FILTER gói PROCESS EQUIPMENT
  Cập nhật lúc 23/10/2020 11:28:14 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2020 11:30:00 SA đến: 02/11/2020 10:00:00 SA
 • Phụ tùng xe nâng 2020
  Cập nhật lúc 19/10/2020 9:07:52 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 21/10/2020 10:00:00 SA đến: 03/11/2020 10:00:00 SA