Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Phụ tùng, vật tư chính phục vụ tổng kiểm tra và sửa chữa cần cẩu EMS giàn MMWU-2 năm 2020 (CD-092/20)
  Cập nhật lúc 23/10/2020 10:36:59 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2020 8:00:00 SA đến: 04/11/2020 2:00:00 CH
 • Vật tư chính để chế tạo đồng bộ ICSS-BK19 (VT-511/20-CD-DA)
  Cập nhật lúc 23/10/2020 7:43:37 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2020 8:00:00 SA đến: 13/11/2020 2:00:00 CH
 • Thuê nhân lực bên ngoài hỗ trợ thực hiện dự án ICSS giàn BK18A
  Cập nhật lúc 19/10/2020 10:49:56 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2020 10:00:00 SA đến: 29/10/2020 2:00:00 CH
 • Vật tư chính để chế tạo tủ WHCP BK19( VT-529/20-CD-DA)
  Cập nhật lúc 16/10/2020 9:14:12 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2020 8:00:00 SA đến: 30/10/2020 2:00:00 CH
 • Vỏ tủ WHCP giàn BK19 (VT-531/20-CD-DA)
  Cập nhật lúc 15/10/2020 10:04:01 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2020 9:30:00 SA đến: 30/10/2020 2:30:00 CH