Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu: Thuê nhân lực bên ngoài để chế tạo 02 Module WHCP BK-TNG (25-DV-1990/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 24/06/2024 3:48:22 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 12/06/2024 2:00:00 CH đến: 01/07/2024 2:00:00 CH
 • Hướng dẫn đào tạo lập trình, cấu hình các tủ điều khiển trung tâm thế hệ mới của hệ thống báo cháy tự động Secutron với phiên bản sử dụng giao thức MP (DV-1942/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 17/06/2024 3:14:59 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2024 3:00:00 CH đến: 27/06/2024 2:00:00 CH
 • ​Gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu: Đào tạo về SC vỏ xuồng cứu sinh (DV-1731/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 14/06/2024 4:58:34 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 04/06/2024 2:00:00 CH đến: 25/06/2024 2:00:00 CH