Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Dịch vụ BDSC, CAM vỏ tàu, kết cấu kim loại, đường ống, các bồn bể tàu "Vũng Tàu-06" (DV-286/22-CD)
  Cập nhật lúc 30/06/2022 4:46:44 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 06/07/2022 8:00:00 SA đến: 18/07/2022 2:00:00 CH
 • Bơm, van và phụ kiện để đồng bộ cụm bơm hoá phẩm (CIS)-RC8 (VT-333/22-CD-DA)
  Cập nhật lúc 30/06/2022 4:39:30 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 30/06/2022 4:35:00 CH đến: 11/07/2022 2:00:00 CH
 • Vật tư để chế tạo vỏ tủ WHCP MSP7 (CD-075/22-DA)
  Cập nhật lúc 29/06/2022 8:12:02 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 8:00:00 SA đến: 13/07/2022 2:00:00 CH
 • Thuê dịch vụ xây dựng - Dự án Nâng cấp hệ thống ép thử thủy lực NKT (CD-077-22)
  Cập nhật lúc 28/06/2022 2:44:49 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 28/06/2022 2:20:00 CH đến: 05/07/2022 3:00:00 CH
 • Vật tư, phụ tùng sửa chữa phần máy, điện tàu Vũng Tàu 01 (VT-334/22-CD)
  Cập nhật lúc 28/06/2022 9:02:11 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2022 8:00:00 SA đến: 15/07/2022 2:00:00 CH
 • Dịch vụ BDSC CAM kết cấu kim loại tàu "Vũng Tàu-01" (DV-275/22-CD)
  Cập nhật lúc 23/06/2022 4:21:00 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 8:00:00 SA đến: 11/07/2022 2:00:00 CH
 • Dịch vụ SC trên Dock tàu "Vũng Tàu-01" (DV-273/22-CD)
  Cập nhật lúc 23/06/2022 4:15:07 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 8:00:00 SA đến: 11/07/2022 2:00:00 CH
 • Vật tư để nâng cấp hệ thống truyền số liệu SCADA (VT-315/22-CD)
  Cập nhật lúc 21/06/2022 4:52:54 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2022 4:00:00 CH đến: 07/07/2022 2:00:00 CH
 • Dây điện từ và cáp điện để sửa chữa động cơ (CD-015/22).
  Cập nhật lúc 17/06/2022 5:39:23 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2022 8:00:00 SA đến: 06/07/2022 2:00:00 CH
 • Vật tư để chế tạo trạm máy hơi nước nóng cao áp PPU 1000/80 (VT-322/22- CD)
  Cập nhật lúc 17/06/2022 5:23:08 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2022 8:00:00 SA đến: 07/07/2022 2:00:00 CH