Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Vật tư chính để chế tạo tủ EMCC, DPs cho CPP KNT (36-VT-3822/23-CĐ-DA-TTH)
  Cập nhật lúc 28/02/2024 11:08:09 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 28/02/2024 11:00:00 SA đến: 25/03/2024 2:00:00 CH
 • Vật tư chính để chế tạo thiết bị tạo hơi nước nóng di dộng cho giàn BK-23 (VT-4435/23-CD-DA )
  Cập nhật lúc 26/02/2024 4:44:15 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 26/02/2024 4:45:00 CH đến: 20/03/2024 2:00:00 CH
 • Thuê nhân lực bên ngoài để chế tạo cụm bơm hoá phẩm cho BK23 (DV-0151/24-CĐ-DA-TTH)
  Cập nhật lúc 26/02/2024 4:14:51 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 26/02/2024 2:00:00 CH đến: 11/03/2024 2:00:00 CH
 • Vật tư tiêu hao và dụng cụ để chế tạo cụm bơm hoá phẩm cho BK23 (VT-0158/24-CĐ-DA-TTH)
  Cập nhật lúc 19/02/2024 9:01:59 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 19/02/2024 9:00:00 SA đến: 04/03/2024 2:00:00 CH
 • Thuê nhân lực bên ngoài để chế tạo ICSS BK23 (DV-4338/23-CĐ-DA-TTH)
  Cập nhật lúc 16/02/2024 2:26:28 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 16/02/2024 2:00:00 CH đến: 01/03/2024 2:00:00 CH