Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Bản quyền phần mềm và vật tư kết nối nâng cấp hệ thống truyền số liệu SCADA (VT-3632/23-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 29/09/2023 7:52:07 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 29/09/2023 7:50:00 SA đến: 19/10/2023 2:00:00 CH
 • Vật tư để sửa chữa van (VT-3202/23-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 5:33:04 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2023 4:00:00 CH đến: 09/10/2023 2:00:00 CH
 • Dịch vụ thuê nhân lực phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống báo cháy các công trình bờ thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (DV-2765/23-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 3:34:39 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2023 3:30:00 CH đến: 12/10/2023 2:00:00 CH
 • Phụ tùng cho thiết bị xưởng Bơm ngầm (VT-2945/23-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 11:05:02 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2023 11:00:00 SA đến: 09/10/2023 2:00:00 CH
 • Ống & đầu nối thủy lực cho các cẩu (VT-3209/23-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 27/09/2023 9:44:26 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2023 9:40:00 SA đến: 09/10/2023 2:00:00 CH
 • Thuê nhân lực bên ngoài hỗ trợ lắp đặt tủ điều khiển giếng (WHCP) KNT và KTN (36-DV-2870/23-CĐ-DA-TTH)
  Cập nhật lúc 26/09/2023 4:10:43 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2023 4:00:00 CH đến: 06/10/2023 2:00:00 CH
 • Kim loại đen (VT-3236/23-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 26/09/2023 9:14:11 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2023 9:10:00 SA đến: 10/10/2023 2:00:00 CH
 • Bột kim loại cho thiết bị phun phủ bề mặt chi tiết cơ khí (HVOF) (VT-3195/23-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 25/09/2023 9:39:22 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2023 9:35:00 SA đến: 09/10/2023 2:00:00 CH
 • Vật tư chính để chế tạo tủ WHCP KTN (36-VT-3009/23-CĐ-DA-TTH)
  Cập nhật lúc 12/09/2023 7:48:41 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 12/09/2023 7:45:00 SA đến: 03/10/2023 2:00:00 CH