Sign In

Thông báo đấu thầu

 • 25.XNKT-0059/22 –Vật tư thiết bị nhà bếp, thiết bị nhà ở, thiết bị vệ sinh, đồ gỗ, dụng cụ sinh hoạt thể thao văn hóa cho giàn BK Thiên Ưng năm 2022.
  Cập nhật lúc 05/12/2022 3:36:29 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 06/12/2022 8:00:00 SA đến: 20/12/2022 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu số 32.XNKT-0004/22 v/v Hóa chất OPZ và vật tư cho giếng SV-2X
  Cập nhật lúc 02/12/2022 11:13:02 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 02/12/2022 8:00:00 SA đến: 12/12/2022 9:00:00 SA
 • 25.XNKT-0058/22-"Dịch vụ sửa chữa van 04 van 2 1/16"-10.000 Psi của đầu giếng và cây thông khai thác giàn Thiên Ưng"
  Cập nhật lúc 28/11/2022 4:47:09 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/11/2022 4:45:00 CH đến: 12/12/2022 10:00:00 SA