Sign In

Thông báo đấu thầu

 • TBMT gói VT-081/20-DA/HST-HSD “Thùng vận chuyển hàng hóa cho Giàn HST&HSĐ”
  Cập nhật lúc 27/10/2020 7:41:31 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 29/10/2020 8:00:00 SA đến: 09/11/2020 9:00:00 SA
 • TBMT - Gói thầu số DV-047/20-DA/PVEP “Thuê dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa cẩu cột cánh buồm 40ft TIS"
  Cập nhật lúc 27/10/2020 7:37:02 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 30/10/2020 8:00:00 SA đến: 10/11/2020 2:00:00 CH
 • VT-083/20-DA/FPSO- Dầu thủy lực cho hệ thống làm kín khớp xoay đường gaslift trên Turret MSR- 4050
  Cập nhật lúc 23/10/2020 11:26:25 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/10/2020 8:00:00 SA đến: 02/11/2020 8:30:00 SA
 • TBMT gói thầu DV-049/20-DA/DVN v/v: "Cải tạo và sắp xếp lại bãi đậu xe ô tô và xe máy trong khu vực XNKT-XNCĐ 15-17 Lê Quang Định”
  Cập nhật lúc 23/10/2020 10:10:13 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/10/2020 8:00:00 SA đến: 03/11/2020 2:00:00 CH
 • Gia hạn thời điểm đóng/mở thầu VT-071/20-DA/WHP "Vật tư thí nghiệm hóa chất phục vụ vận hành TGT-WHPs"
  Cập nhật lúc 23/10/2020 9:17:50 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2020 9:00:00 SA đến: 29/10/2020 2:00:00 CH
 • E-TBMT gói thầu 25.XNKT-0057/20: Container đựng rác, Container đựng rác thải độc hại cho giàn BK Thiên Ưng năm 2020
  Cập nhật lúc 21/10/2020 4:12:43 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2020 8:00:00 SA đến: 30/10/2020 2:00:00 CH
 • TBMT gói thầu VT-077/20-DA/CNV v/v Vật tư tiêu hao và thiết bị đồ dùng sinh hoạt văn phòng giàn CNV
  Cập nhật lúc 21/10/2020 9:55:34 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2020 8:00:00 SA đến: 02/11/2020 2:00:00 CH
 • TBMT gói 25.XNKT-0056/20 "Hóa chất xử lý axit bằng tổ hợp hệ thống Coiled tubing cho giếng TƯ-8"
  Cập nhật lúc 13/10/2020 10:21:15 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2020 8:00:00 SA đến: 29/10/2020 9:00:00 SA