Sign In

Thông báo đấu thầu

 • 28.XNKT-0049/20- Thoi làm sạch đường ống vận chuyển dầu của mỏ Cá Tầm - Lô 09-3/12
  Cập nhật lúc 18/09/2020 11:12:38 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/09/2020 8:00:00 SA đến: 28/09/2020 10:30:00 SA
 • VT-063/20-DA/FPSO Vật tư hàng hải cho tàu FPSO-AMD-TGT1 năm 2020-MSR-3732-3804-3818-3948
  Cập nhật lúc 17/09/2020 3:26:58 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2020 8:00:00 SA đến: 01/10/2020 9:00:00 SA
 • GIA HẠN: TBMT ПДНГ-0347/20 - Vật tư và thiết bị cho nâng cấp hệ thống đo dầu trên CTK-3
  Cập nhật lúc 17/09/2020 2:03:53 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 07/09/2020 8:00:00 SA đến: 24/09/2020 9:00:00 SA
 • ПДНГ-0324/20_ Sơn, vật tư phục vụ bảo dưỡng chống ăn mòn mỏ NR-ĐM năm 2020
  Cập nhật lúc 15/09/2020 5:35:16 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2020 8:00:00 SA đến: 01/10/2020 2:00:00 CH
 • VT-062/20-DA/FPSO Cung cấp “Vật tư điện cho tàu FPSO TGT-01 MSR-3691+3830+3921+3922+3955”
  Cập nhật lúc 10/09/2020 4:18:03 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 08/09/2020 8:00:00 SA đến: 18/09/2020 9:00:00 SA
 • GIA HẠN: TBMT ПДНГ-0252/20 - Dịch vụ sửa chữa các bo mạch điện tử cho các hệ thống điều khiển trên các MSP
  Cập nhật lúc 09/09/2020 7:31:29 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/08/2020 8:00:00 SA đến: 18/09/2020 9:00:00 SA
 • 28.XNKT-0040/20 -Vật tư phụ tùng cho van và đường ống công nghệ trên giàn CTC1
  Cập nhật lúc 04/09/2020 2:55:42 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 10/09/2020 8:00:00 SA đến: 21/09/2020 9:00:00 SA