Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Gia hạn thời gian dóng mở gói thầu 25.XNKT-0024/22 -Vật tư tiêu hao cho công tác bơm dập giếng và gọi dòng giếng TU-6 BK-TNG
  Cập nhật lúc 01/07/2022 4:24:38 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 30/06/2022 9:00:00 SA đến: 07/07/2022 9:00:00 SA
 • TBMT gói DV-023/22-DA/FPSO "Dịch vụ chống ăn mòn bằng phun nước siêu cao áp cho các bể chứa nước ballast theo MSR-4520 cho FPSO-AMD-TGT1"
  Cập nhật lúc 01/07/2022 10:21:43 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2022 9:50:00 SA đến: 14/07/2022 3:00:00 CH
 • TBMT gói thầu số VT-048/22-DA/FPSO v/v Vật tư giàn giáo phục vụ công tác Shutdown Job 2022 và sử dụng cho tàu FPSO TGT1- MSR 4320
  Cập nhật lúc 30/06/2022 3:46:48 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 30/06/2022 3:00:00 CH đến: 11/07/2022 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu số VT-046/22-DA/FPSO (V/v "Cung cấp Ống xuất dầu Mainline và Tail Hose của hệ thống xuất dầu cho tàu FPSO TGT1 MSR 4513 "
  Cập nhật lúc 30/06/2022 2:09:15 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 30/06/2022 12:00:00 SA đến: 12/07/2022 10:00:00 SA
 • ПДНГ-0325/22_ Nhãn đường ống
  Cập nhật lúc 29/06/2022 3:19:56 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2022 8:00:00 SA đến: 11/07/2022 2:00:00 CH
 • TBMT gói thầu VT-044/22-DA/CNV (V/v cung cấp "Vật tư phụ tùng cho hệ thống Tự Động Hóa giàn CNV 2022")
  Cập nhật lúc 29/06/2022 2:39:54 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2022 8:00:00 SA đến: 11/07/2022 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu số VT-047/22-DA/CNV (V/v cung cấp: Vật tư dự phòng bảo dưỡng sửa chữa Cẩu và thiết bị Cơ khí giàn CNV)
  Cập nhật lúc 29/06/2022 2:26:10 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 04/07/2022 8:00:00 SA đến: 14/07/2022 9:00:00 SA
 • gia hạn thời gian nộp Hồ so dự thầu gói Vật tư kết nối hệ thống lấy mẫu dầu tự động (AOSS) cho bình C1 trên RP-1 (Số hiệu gói thầu ПДНГ-0294/22)
  Cập nhật lúc 28/06/2022 4:28:42 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/06/2022 11:45:00 SA đến: 11/07/2022 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu gói ПДНГ-0316/22 Vật tư phục vụ sửa chữa đường ống ngầm trong trường hợp sự cố
  Cập nhật lúc 27/06/2022 9:47:53 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/06/2022 9:35:00 SA đến: 11/07/2022 9:30:00 SA
 • TBMT gói thầu số 25.XNKT-0025/22 (Vật tư сải hoán flare trên BK-TNG)
  Cập nhật lúc 24/06/2022 2:46:44 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 8:00:00 SA đến: 11/07/2022 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu số 25.XNKT-0016/22 (Vật tư lắp đặt bổ sung đường dập giếng trên BK.TNG)
  Cập nhật lúc 24/06/2022 2:40:50 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 30/06/2022 8:00:00 SA đến: 12/07/2022 9:00:00 SA
 • Thiết bị văn phòng và văn phòng phẩm cho BMĐH XNKT DK-VT-043/22-DA/DVN
  Cập nhật lúc 24/06/2022 8:38:44 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2022 9:00:00 SA đến: 07/07/2022 9:00:00 SA
 • Phiếu đăng báo đầu thầu gói thầu 25.XNKT-0023-22
  Cập nhật lúc 23/06/2022 5:05:47 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2022 8:00:00 SA đến: 04/07/2022 9:00:00 SA
 • ПДНГ-0274/22_ Phụ tùng cho máy cắt kim loại
  Cập nhật lúc 22/06/2022 3:07:15 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2022 8:00:00 SA đến: 04/07/2022 2:00:00 CH
 • TBMT gói thầu số VT-001/22-DA/FPSO (Cung cấp các loại cáp tải cho cẩu mạn trái và mạn phải trên tàu FPSO TGT-1 năm 2022 theo MSR 3396 + MSR 4327)
  Cập nhật lúc 21/06/2022 10:31:16 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2022 11:00:00 SA đến: 04/07/2022 10:00:00 SA