Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thông báo mời thầu DV-2186/24-KT-TTH Kiểm định và cấp chứng chỉ cho các thiết bị nâng-thiết bị chịu áp lực của các xưởng bờ XNKT - 2024
  Cập nhật lúc 25/06/2024 3:02:16 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/06/2024 3:00:00 CH đến: 05/07/2024 9:30:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu VT-1425/24-KT-TTH cung cấp Que hàn
  Cập nhật lúc 25/06/2024 8:44:58 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/06/2024 9:30:00 SA đến: 04/07/2027 9:00:00 SA
 • Thông tin mời qua mạng thầu gói thầu DVN-DV-2103-24-KT-DA-TTH
  Cập nhật lúc 21/06/2024 3:37:35 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2024 3:30:00 CH đến: 04/07/2024 10:00:00 SA
 • VT-2037/24-KT-TTH - Cáp Thép
  Cập nhật lúc 20/06/2024 8:40:58 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/06/2024 9:00:00 SA đến: 02/07/2024 10:00:00 SA
 • DV-2006/24-KT-TTH-Dịch vụ Sửa chữa máy biến áp dịch pha ESP305 RC2, Lô 09-1
  Cập nhật lúc 19/06/2024 4:15:21 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/06/2024 4:20:00 CH đến: 01/07/2024 10:00:00 SA
 • DVN-VT-2075/24-KT-DA-TTH- cào điện thoại di động trả trước năm 2024
  Cập nhật lúc 19/06/2024 3:20:16 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/06/2024 3:25:00 CH đến: 01/07/2024 10:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói VT-2045/24-KT-TTH Máy hàn và phụ tùng
  Cập nhật lúc 19/06/2024 2:45:08 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/06/2024 2:45:00 CH đến: 01/07/2024 9:00:00 SA
 • 28-VT-2061/24-KT-TTH-Vật tư tiêu hao để sửa chữa, bảo dưỡng máy PPU để xử lý paraffin các giếng trên mỏ Cá Tầm
  Cập nhật lúc 18/06/2024 3:01:29 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2024 8:00:00 SA đến: 28/06/2024 9:00:00 SA
 • Thông tin mời thầu qua mạng gói thầu số VT-2114.24-KT-TTH
  Cập nhật lúc 18/06/2024 2:41:00 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2024 2:30:00 CH đến: 28/06/2024 10:00:00 SA
 • Thông tin gia hạn gói thầu số 25-VT-1885.24-KT-DA-TTH (RRTN qua mạng)
  Cập nhật lúc 18/06/2024 11:10:50 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 06/06/2024 9:30:00 SA đến: 25/06/2024 10:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu VT-2036/24-KT-TTH Khí nitơ hoá lỏng dùng cho hệ thống CT để gọi dòng thử vỉa và xử lý vùng cận đáy giếng
  Cập nhật lúc 17/06/2024 4:11:48 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2024 4:00:00 CH đến: 03/07/2024 9:30:00 SA
 • TBMT DVN-VT-1982/24-KT-DA-TTH Vật tư điện cho Tàu FPSO Armada TGT1 MSR: 5034_rev-01
  Cập nhật lúc 15/06/2024 5:23:12 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2024 9:00:00 SA đến: 27/06/2024 9:30:00 SA
 • Thông báo mời thầu 28-VT-1884/24-KT-TTH Vật tư, phụ tùng cho máy bơm và máy nén khí
  Cập nhật lúc 14/06/2024 9:41:12 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 14/06/2024 10:00:00 SA đến: 01/07/2024 9:30:00 SA
 • Thông tin mời thầu gói thầu số VT-2025.24-KT-TTH
  Cập nhật lúc 13/06/2024 2:30:35 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/06/2024 2:30:00 CH đến: 25/06/2024 10:00:00 SA