Sign In

Thông báo đấu thầu

 • 25-VT-3329/23-KT-TTH-Bảo hộ lao động (quần áo, mũ, giầy, kính, áo mưa, găng tay, khẩu trang) cho giàn BK Thiên Ưng năm 2023 và đội hỗ trợ vận hành
  Cập nhật lúc 28/09/2023 10:56:44 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2023 8:00:00 SA đến: 10/10/2023 9:00:00 SA
 • VT-3419/23-KT-TTH-Bảo hộ lao động cho NRDM và đội hỗ trợ vận hành năm 2023
  Cập nhật lúc 28/09/2023 10:54:21 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2023 8:00:00 SA đến: 09/10/2023 9:00:00 SA
 • VT-3005/23-KT-TTH-Đèn tín hiệu sân bay trực thăng cho các giàn
  Cập nhật lúc 27/09/2023 1:08:30 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2023 1:10:00 CH đến: 10/10/2023 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu VT-3261/23-KT-TTH Vật tư, thiết bị để phục vụ kế hoạch cải hoán cây thông khai thác (lắp đặt van thủy lực ở nhánh gaslift) năm 2023
  Cập nhật lúc 26/09/2023 2:12:43 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2023 9:30:00 SA đến: 06/10/2023 9:30:00 SA
 • VT-2846/23-KT-TTH "Phụ tùng cho thiết bị điện"
  Cập nhật lúc 21/09/2023 3:48:20 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2023 4:00:00 CH đến: 02/10/2023 9:30:00 SA
 • TBMT gói thầu VT-2867/23-KT-TTH "Dụng cụ chống tia lửa và nguy hiểm khí"
  Cập nhật lúc 19/09/2023 4:11:01 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/09/2023 3:50:00 CH đến: 02/10/2023 10:00:00 SA