Sign In

Thông báo đấu thầu


​Provision of Chemicals for cementing of wells KTN-P1, KTN-P2, KTN-P9, KTN-P10 and KTN-P11, Block 09-2/09 (Bidding package No. 36-VT-1420/24-KB-DA)

Thời gian bán HSMT từ : 30/05/2024 8:00:00 SA đến 04/07/2024 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500,000.00 VND/set
Người liên hệ: Ms. Vân – Ext. 2811
Hình thức đấu thầu: Open international competitive bidding
Thời gian đóng thầu: 04/07/2024 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 04/07/2024 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

29/05/2024 3:19:20 CH
VT-1356/24-KB Spare parts for spider
Thời gian bán HSMT từ : 30/05/2024 8:00:00 SA đến 01/07/2024 9:00:00 SA


27/05/2024 2:51:33 CH
Casing for wells TU-14XP of Block 04-3 (25-VT-3288/23-KB-DA package 2)
Thời gian bán HSMT từ : 28/05/2024 8:00:00 SA đến 27/06/2024 9:00:00 SA

27/05/2024 2:48:51 CH
Casing for wells TU-16 of Block 04-3 (VSP’s requisition 25-VT-3288/23-KB-DA package 1)
Thời gian bán HSMT từ : 28/05/2024 8:00:00 SA đến 27/06/2024 9:00:00 SA