Sign In

Thông báo đấu thầu


LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO
105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
008.1.00.000001.1 tại Ngân hàng Ngoại thương, Chi nhánh Vũng Tàu - Phạm Thanh Hà 0978348880 - phamthanhha.pt@vietsov.com.vn​


Thời gian bán HSMT từ : 05/06/2024 10:00:00 SA đến 25/06/2024 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ
Người liên hệ: Phạm Thanh Hà - 0978348880, phòng Thương Mại - Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 105 Lê Lợi, P7, tp Vũng Tàu
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
Thời gian đóng thầu: 25/06/2024 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 25/06/2024 9:15:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

05/06/2024 9:46:17 SA
Provision of Drilling fluid services for 05 wells KTN-P9, KTN-P10, KTN-P11, KTN-P1 and KTN-P2, Block 09-2/09 (Bidding package No. 36-DV-1707/24-KB-DA)
Thời gian bán HSMT từ : 05/06/2024 9:15:00 SA đến 11/07/2024 9:00:00 SA


29/05/2024 6:28:49 CH
Provision of Chemicals for cementing of wells KTN-P1, KTN-P2, KTN-P9, KTN-P10 and KTN-P11, Block 09-2/09 (Bidding package No. 36-VT-1420/24-KB-DA)
Thời gian bán HSMT từ : 30/05/2024 8:00:00 SA đến 04/07/2024 9:00:00 SA

29/05/2024 3:19:20 CH
VT-1356/24-KB Spare parts for spider
Thời gian bán HSMT từ : 30/05/2024 8:00:00 SA đến 01/07/2024 9:00:00 SA


27/05/2024 2:51:33 CH
Casing for wells TU-14XP of Block 04-3 (25-VT-3288/23-KB-DA package 2)
Thời gian bán HSMT từ : 28/05/2024 8:00:00 SA đến 27/06/2024 9:00:00 SA

27/05/2024 2:48:51 CH
Casing for wells TU-16 of Block 04-3 (VSP’s requisition 25-VT-3288/23-KB-DA package 1)
Thời gian bán HSMT từ : 28/05/2024 8:00:00 SA đến 27/06/2024 9:00:00 SA