Sign In

Thông báo đấu thầu


​Trung tâm CNTT&LL có nhu cầu mời thầu qua mạng gói thầu: " Thiết bị văn phòng" đơn hàng số VT-1949/24-CNTT-TTH. Mã TBMT: 2400164041. Thời gian mời thầu từ ngày 10/06/2024 đến trước 9h30' ngày 01/07/2024. Mọi thông tin đã đăng tải trên:muasamcong.​mpi.gov.vn. Gói thầu chia 02 nhóm hàng hóa.

Thời gian bán HSMT từ : 10/06/2024 12:00:00 SA đến 01/07/2024 9:30:00 SA
Giá hồ sơ: miễn phí
Người liên hệ: hoatb.ts@vietsov.com.vn
Hình thức đấu thầu: rộng rãi, trong nước
Thời gian đóng thầu: 01/07/2024 9:30:00 SA
Thời gian mở thầu: 01/07/2024 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN